Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

72 РАЗКАЗ

Исус като младеж

Исус като младеж

Йосиф и Мария живеели в Назарет с Исус и останалите си синове и дъщери. Йосиф работел като дърводелец, за да се грижи за прехраната им, и ги учел за Йехова и Закона му. Всички редовно ходели в синагогата да се покланят на Йехова и всяка година пътували до Йерусалим за Пасхата.

Когато Исус бил на 12 години, както обикновено семейството му отишло в Йерусалим. Градът гъмжал от хора, дошли да празнуват Пасхата. След празника Йосиф и Мария се отправили към къщи, като мислели, че Исус върви с другите от групата. Но когато го потърсили сред роднините, не могли да го намерят.

Йосиф и Мария се върнали в Йерусалим и 3 дни търсили сина си. Накрая отишли в храма и го намерили да седи между учителите. Той ги слушал внимателно и им задавал хубави въпроси. Учителите били толкова впечатлени от Исус, че започнали и те да му задават въпроси и се удивлявали на отговорите му. Виждало се, че той разбира Закона на Йехова.

Йосиф и Мария били много разтревожени. Мария казала: „Сине, търсихме те навсякъде! Къде беше?“ Исус отвърнал: „Не знаехте ли, че ще съм в дома на Баща си?“

Исус се прибрал с родителите си в Назарет. Йосиф го научил да е дърводелец. Според тебе какъв бил Исус като младеж? Докато растял, той ставал все по–мъдър и имал одобрението на Бога и на хората.

„За мене е радост да изпълнявам твоята воля, о, Боже мой, и законът ти е вътре в мене“ (Псалм 40:8)