Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

87 РАЗКАЗ

Последната вечеря на Исус

Последната вечеря на Исус

Юдеите празнували Пасхата всяка година на 14–ия ден от месец нисан. Този празник трябвало да им напомня как Йехова ги освободил от робство в Египет и ги завел в Обетованата земя. През 33 г. Исус и апостолите му празнували Пасхата в една горна стая в Йерусалим. В края на вечерята Исус казал: „Един от вас ще ме предаде.“ Апостолите били много учудени и го попитали: „Но кой?“ Той отговорил: „Човекът, на когото ще дам това парче хляб.“ После дал парчето на Юда Искариот. Юда го взел и веднага излязъл.

Тогава Исус се помолил, разчупил хляб и го дал на останалите апостоли. Казал им: „Яжте този хляб. Той представя моето тяло, което ще дам за вас.“ След това взел вино, помолил се и го дал на апостолите. Той им казал: „Пийте това вино. То представя моята кръв, която ще дам, за да може да бъдат простени греховете. Обещавам ви, че ще бъдете царе с мене в небето. Правете това всяка година, за да си спомняте за мене.“ Последователите на Исус все още се събират всяка година на тази вечер. Днес това събиране се нарича Вечерята на Господаря.

След вечерята апостолите се скарали кой от тях е най–важен. Но Исус им казал: „Този от вас, който се смята за най–малък и за най–маловажен, той е най–велик.“

Исус добавил: „Вие сте ми приятели. Казвам ви всичко, което Баща ми иска да ви кажа. Скоро ще отида при Баща си в небето. Вие ще останете тук и хората ще разберат, че сте мои ученици, като видят любовта помежду ви. Трябва да се обичате един друг така, както аз ви обичам.“

Накрая Исус се помолил на Йехова да пази всички негови ученици и да им помага да му служат заедно в мир. Помолил се също Божието име да бъде осветено. После с апостолите му изпели песни за възхвала на Йехова и излезли навън. Съвсем скоро Исус щял да бъде заловен.

„Не бой се, малко стадо, защото волята на вашия Баща е да ви даде царството“ (Лука 12:32)