Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

90 РАЗКАЗ

Исус умира на Голгота

Исус умира на Голгота

Главните свещеници завели Исус в двореца на управителя Пилат. Той ги попитал: „В какво обвинявате този човек?“ Те отговорили: „Той твърди, че е цар!“ Пилат попитал Исус: „Ти ли си царят на юдеите?“ Той отвърнал: „Моето царство не е част от този свят.“

После Пилат изпратил Исус при Ирод, владетеля на Галилея, за да види дали той ще намери някаква вина в него. Ирод обаче не намерил нищо, в което да го обвини, и го пратил обратно при Пилат. Тогава Пилат казал на народа: „Нито Ирод, нито аз намерихме някаква вина в този мъж. Ще го освободя.“ Но хората завикали: „Убий го! Убий го!“ Войниците започнали да бият Исус с камшик, да го заплюват и да го удрят. Сложили на главата му венец от тръни и му се подигравали: „Здравей, царю на юдеите!“ Пилат пак казал на хората: „Не намирам никаква вина в този човек.“ Но те извикали: „Прикови го на стълб!“ Затова Пилат заповядал да бъде убит.

Завели Исус на едно място, наречено Голгота, и го приковали на стълб. Той се помолил: „Татко, прости им, защото не знаят какво правят.“ Хората се присмивали на Исус: „Ако си Божи син, слез от стълба! Спаси се!“

Един от престъпниците, приковани до него, му казал: „Спомни си за мене, когато станеш цар.“ Исус му обещал: „Ще бъдеш с мене в рая.“ Следобед тъмнина обхванала цялата тази земя за 3 часа. Някои от учениците стоели близо до стълба и с тях била майката на Исус Мария. Исус казал на Йоан да се грижи за Мария все едно е негова майка.

Накрая Исус извикал: „Изпълнено е!“ Той отпуснал глава и издъхнал. В този момент станало силно земетресение, а в храма тежката завеса между Святото и Най–святото се раздрала на две. Един от войниците казал: „Той наистина беше Божи син.“

„Колкото и многобройни да са Божиите обещания, те станаха „да“ посредством него“ (2 Коринтяни 1:20)