Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

43 РАЗКАЗ

Грехът на цар Давид

Грехът на цар Давид

Когато Саул умрял, цар станал 30–годишният Давид. Минали години и една нощ от покрива на двореца си той видял една красива жена. Давид разбрал, че тя се казва Витсавее и е женена за войник на име Урия. Царят изпратил хора да я доведат в двореца му. После имал сексуални отношения с нея и тя забременяла. Давид се опитал да скрие постъпката си. Той казал на своя военачалник да постави Урия най–отпред в битката и останалите войници да се отдръпнат от него. Така Урия бил убит и Давид се оженил за Витсавее.

Йехова обаче видял всичко. Какво щял да направи? Той изпратил при Давид пророк Натан, който му казал: „Един богаташ имал много овце, а един беден човек имал само едно малко агънце, което много обичал. Богатият мъж взел единственото агънце на бедния.“ Давид се ядосал и заявил: „Богатият човек заслужава смърт!“ Тогава Натан му казал: „Ти си този човек!“ Давид бил съкрушен и признал: „Съгреших срещу Йехова.“ Заради този грях царят и семейството му имали много проблеми. Йехова наказал Давид, но все пак запазил живота му, защото той бил искрен и смирен.

Давид искал да построи храм за Йехова, но Йехова решил синът му Соломон да направи това. Давид започнал да подготвя различни неща за строежа и казал: „Храмът на Йехова трябва да е величествен. Соломон е още млад, но аз ще му помогна, като подготвя нещата.“ Давид дарил много от собствените си пари за строежа. Той намерил способни работници, събрал злато и сребро и се погрижил да бъдат донесени кедрови дървета от Тир и Сидон. Към края на живота си Давид дал на Соломон чертежите на храма и му казал: „Йехова искаше да запиша тези неща за тебе. Той ще ти помогне. Бъди силен и смел и действай!“

„Който прикрива престъпленията си, няма да има успех, а който ги признава и оставя, ще намери милост“ (Притчи 28:13)