Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

92 РАЗКАЗ

Исус се появява пред рибарите

Исус се появява пред рибарите

Известно време след като Исус се появил пред апостолите, Петър отишъл да лови риба в Галилейското езеро. Тома, Яков, Йоан и още няколко ученици отишли с него. Но цяла нощ не уловили нищо.

Рано сутринта те видели един човек да стои на брега. Той им извикал: „Хванахте ли риба?“ Те му отговорили: „Не!“ Мъжът казал: „Хвърлете мрежата от дясната страна на лодката.“ Когато го направили, мрежата се напълнила с толкова много риба, че не можели да я издърпат. Изведнъж Йоан познал Исус и казал: „Това е Господарят!“ Петър веднага скочил във водата и доплувал до брега, а другите ученици тръгнали с лодката.

Когато стигнали брега, те видели запален огън и върху него хляб и риба. Исус им казал да донесат малко и от своята риба. После ги поканил: „Елате да закусите.“

Като се нахранили, Исус попитал Петър: „Обичаш ли ме повече от риболова?“ Петър отговорил: „Да, Господарю, знаеш, че те обичам.“ Исус казал: „Храни агънцата ми.“ И пак го попитал: „Петре, обичаш ли ме?“ Петър отговорил: „Господарю, знаеш, че те обичам.“ Исус казал: „Паси овчиците ми.“ После за трети път го попитал същото. Петър много се натъжил и отвърнал: „Господарю, ти знаеш всичко. Знаеш, че те обичам.“ Тогава Исус казал: „Храни овчиците ми.“ Накрая му казал: „Продължавай да ме следваш.“

„[Исус] им каза: ‘Вървете след мене и аз ще ви направя рибари на хора.’ Те веднага оставиха мрежите си и го последваха“ (Матей 4:19, 20)