Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

102 РАЗКАЗ

Откровението на Йоан

Откровението на Йоан

Докато бил затворен на остров Патмос, апостол Йоан получил от Исус 16 видения за бъдещето. Те разкрили как името на Йехова ще бъде осветено, как Царството му ще дойде и как волята му ще бъде изпълнена и на небето, и на земята.

В едно от виденията Йоан вижда Йехова на славния му престол в небето, а около него — 24 старейшини в бели дрехи с корони на главата. От престола излизат светкавици и се чуват гръмотевици. Двайсет и четиримата старейшини падат на колене пред Йехова и му се покланят. В друго видение Йоан вижда голямо множество хора от всички народи, родове и езици да се покланят на Йехова. Агнето, което е Исус, се грижи за тях и ги води при води на живот. По–късно в друго видение Исус става Цар в небето заедно с 24–та старейшини. След това Йоан вижда битката между Исус и змея, Сатана, и неговите демони. Исус ги изхвърля от небето долу на земята.

После пред Йоан се разкрива красива картина — Агнето и 144 000 избраници на планината Сион. Той вижда също един ангел да лети около земята и да казва на хората да се боят от Бога и да Го прославят.

В следващото видение е войната Армагедон, в която Исус и войската му побеждават Сатана и неговата порочна система. В последното видение Йоан вижда истински мир и единство на небето и на земята. Сатана и потомството му са напълно унищожени. За всички на небето и на земята Божието име е свято и те се покланят само на Йехова.

„Ще причиня вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти смаже главата, ти ще му нараниш петата“ (Битие 3:15)