Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

21 РАЗКАЗ

Десетото бедствие

Десетото бедствие

Моисей обещал на фараона, че няма да идва вече при него. Но преди да си тръгне, му казал: „В полунощ всяко първородно дете в Египет, от сина на фараона до синовете на робите, ще умре.“

Йехова казал на израилтяните да приготвят специална вечеря. Той им наредил: „Заколете едногодишно мъжко агне или яре и сложете малко от кръвта му на вратите си. Изпечете месото и го изяжте с безквасни питки. Бъдете облечени и обути със сандали, готови да тръгнете. Тази нощ ще ви освободя.“ Представяш ли си колко развълнувани били израилтяните?

В полунощ един ангел на Йехова минал през всяка къща в Египет. Там, където на вратата нямало кръв, първородното дете умирало. Но ангелът отминал къщите, белязани с кръв. Всяко египетско семейство, и бедно, и богато, загубило дете, но нито едно от децата на израилтяните не умряло.

Дори синът на фараона бил мъртъв. Фараонът не издържал повече. Той незабавно казал на Моисей и Аарон: „Бързо! Тръгнете си оттук! Вървете да се поклоните на своя Бог! Вземете и животните си и вървете!“

Под светлината на пълната луна израилтяните излезли от Египет, подредени според семействата и племената си. Имало 600 000 мъже и много жени и деца. С тях тръгнали и множество други хора, за да се поклонят на Йехова. Най–накрая израилтяните били свободни!

За да си припомнят как Йехова ги спасил, те трябвало да приготвят същата специална вечеря всяка година. Тя се наричала Пасха, което означава „отминаване“.

„Оставих те жив именно за да покажа силата си чрез тебе и името ми да бъде известено по цялата земя“ (Римляни 9:17)