Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

20 РАЗКАЗ

Следващите шест бедствия

Следващите шест бедствия

Моисей и Аарон отишли да предадат на фараона Божието предупреждение: „Ако не пуснеш народа ми, ще изпратя хапещи мухи в земята.“ Рояци хапещи мухи нахлули в домовете и на бедните, и на богатите египтяни. Цялата земя се напълнила с тях. Нямало нищо само в гесенската земя, където живеели израилтяните. Това и всички бедствия след него сполетели само египтяните. Фараонът казал: „Помолете се на Йехова да махне мухите. Народът ви може да тръгне.“ Но когато Йехова премахнал мухите, фараонът променил решението си. Щял ли той изобщо да си вземе поука?

Йехова казал: „Ако фараонът не пусне народа ми, животните на египтяните ще се разболеят и ще умрат.“ На следващия ден животните започнали да измират, но животните на израилтяните не умрели. Фараонът обаче бил упорит и не отстъпил.

Тогава Йехова казал на Моисей да отиде пак при фараона и да хвърли пепел във въздуха. Пепелта се превърнала в прах, който изпълнил въздуха и полепнал по телата на всички египтяни. Той причинил болезнени рани както на тях, така и на животните им. Въпреки това фараонът не пуснал израилтяните.

Йехова отново изпратил Моисей при фараона със следните думи: „Още ли отказваш да пуснеш народа ми? Утре ще завали градушка.“ На другия ден Йехова изпратил градушка, гръмотевици и огън. Това била най–силната буря в Египет дотогава. Дърветата и посевите били унищожени, но в Гесен всичко било наред. Фараонът казал: „Помолете се на Йехова да спре бурята и после може да тръгнете.“ Но щом градушката и дъждът спрели, фараонът размислил.

Тогава Моисей казал: „Сега скакалци ще изядат растенията, които градушката не унищожи.“ Милиони скакалци изяли каквото било останало на полето и по дърветата. Фараонът казал: „Помолете Йехова да премахне скакалците.“ Но дори след като Йехова го направил, фараонът продължил да упорства.

Йехова казал на Моисей: „Вдигни ръката си към небето.“ И веднага небето потъмняло. Три дни египтяните не можели да видят нищо и никого. Единствено в къщите на израилтяните било светло.

Фараонът казал на Моисей: „Може да си вървите. Само оставете животните си тук.“ Моисей отвърнал: „Не можем да ги оставим, защото трябва да ги принесем в жертва на нашия Бог.“ Фараонът много се ядосал и извикал: „Махай се оттук! Ако те видя пак, ще те убия.“

„Вие отново ще видите разликата между праведния и неправедния, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи“ (Малахия 3:18)