Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

76 РАЗКАЗ

Исус очиства храма

Исус очиства храма

През пролетта на 30 г. Исус отишъл в Йерусалим. Много хора били дошли в града за Пасхата. На този празник те принасяли животински жертви в храма. Някои сами си носили животните, а други си ги купували в Йерусалим.

Когато отишъл в храма, Исус видял, че там се продават животни. Представи си само — някои хора печелили пари в дома за поклонение на Йехова! Как реагирал Исус? Той направил камшик от въжета и изгонил овцете и говедата от храма. Обърнал масите на мъжете, които обменяли пари, и изсипал монетите им на земята. Исус казал на продавачите на гълъби: „Махнете тези неща оттук! Не превръщайте дома на Баща ми в пазар!“

Хората в храма били смаяни от постъпката на Исус. Учениците му си спомнили едно пророчество за Месията: „Ще обичам силно дома на Йехова.“

По–късно, през 33 г., Исус за втори път очистил храма. Той не позволявал на никого да проявява неуважение към дома на Баща му.

„Не можете да бъдете роби и на Бога, и на богатството“ (Лука 16:13)