Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

63 РАЗКАЗ

Написаното на стената

Написаното на стената

След време цар на Вавилон станал Валтасар. Една вечер той направил угощение и поканил 1000 от най–важните хора в страната. Царят заповядал на служителите си да донесат златните чаши, които Навуходоносор бил взел от храма на Йехова. Валтасар и гостите му пили от чашите и възхвалявали боговете си. Изведнъж се появила човешка ръка и започнала да пише тайнствени думи на стената в залата.

Валтасар много се изплашил. Той извикал магьосниците си и им обещал: „Ако някой разгадае тези думи, ще го направя трети по власт във Вавилон.“ Те се опитали, но никой не успял да каже какво пише. Дошла царицата и казала: „Има един човек на име Даниил, който преди обясняваше сънища и загадки на Навуходоносор. Той може да разгадае написаното.“

Когато Даниил дошъл, Валтасар му казал: „Ако прочетеш и ми обясниш тези думи, ще ти дам златна огърлица и ще те направя трети по власт във Вавилон.“ Даниил отговорил: „Ще ти кажа какво означават думите, но не искам подаръците ти. Баща ти Навуходоносор беше горд, но Йехова го смири. Много добре знаеш какво стана с него, въпреки това обиди Йехова, като пи вино от златните чаши от Неговия храм. Затова Бог написа тези думи: Мене, мене, текел и парсин. Те означават, че мидийците и персийците ще превземат Вавилон и ти повече няма да си цар.“

Град Вавилон изглеждал непобедим. Той бил защитен от дебели стени и дълбока река. Но още същата нощ мидийците и персийците го нападнали. Персийският цар Кир отклонил реката, за да могат войниците му да стигнат до портите на града. Когато отишли там, портите били отворени! Войниците нахлули в града, превзели го и убили царя. Тогава Кир започнал да управлява Вавилон.

След по–малко от година той съобщил: „Йехова ми каза да построя отново храма му в Йерусалим. Който от народа му иска да помогне, е свободен да отиде.“ Точно както Йехова бил обещал, много от юдеите се завърнали в Йерусалим 70 години след унищожението му. Кир изпратил с тях златните и сребърните чаши и другите съдове, които Навуходоносор бил взел от храма. Виждаш ли как Йехова използвал Кир, за да помогне на народа си?

„Падна! Вавилон Велики ... падна! И се превърна в обиталище на демони!“ (Откровение 18:2)