Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въведение към 3 част

Въведение към 3 част

Библията споменава по име малцина, които служили на Йехова в годините след Потопа. Сред тях бил Авраам, който е известен като приятел на Йехова. Защо бил наречен така? Ако си родител, помогни на детето си да разбере, че Йехова е загрижен за него и иска да му помогне. Подобно на Авраам и други верни мъже, като Лот и Яков, нека свободно молим Йехова за помощ. Можем да сме уверени, че той ще спази всяко свое обещание.

В ТАЗИ ЧАСТ

7 РАЗКАЗ

Вавилонската кула

Някои хора решили да построят град и кула, чийто връх да стига до небесата. Защо Бог направил така, че те изведнъж да заговорят на различни езици?

8 РАЗКАЗ

Авраам и Сара послушали Бога

Защо Авраам и Сара оставили живота си в града, за да се скитат в ханаанската земя?

9 РАЗКАЗ

Дългоочакван син

Как Бог щял да изпълни обещанието си към Авраам — чрез Исаак или чрез Исмаил?

10 РАЗКАЗ

Помнете жената на Лот

Бог излял дъжд от огън и сяра над Содом и Гомор. Защо били унищожени тези градове? Защо трябва да помним жената на Лот?

11 РАЗКАЗ

Изпитание на вярата

Бог казал на Авраам: „Моля те, вземи единствения си син и го принеси в жертва на една планина в земята Мория.“ Как Авраам щял да се справи с това изпитание на вярата?

12 РАЗКАЗ

Яков получил наследството

Исаак и Ревека имали близнаци — Исав и Яков. Тъй като се родил първи, Исав трябвало да получи специално наследство. Защо обаче го заменил за едно ядене?

13 РАЗКАЗ

Яков и Исав се сдобряват

Как Яков получил благословия от един ангел? Как се сдобрил с Исав?