Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

27 РАЗКАЗ

Бунт срещу Йехова

Бунт срещу Йехова

След известно време, докато израилтяните били в пустинята, Корей, Датан, Авирон и 250 други мъже се разбунтували срещу Моисей. Те му казали: „Стига толкова! Защо трябва ти да ни бъдеш водач, а Аарон да е първосвещеникът? Йехова е с всички нас, не само с тебе и Аарон.“ Това никак не се харесало на Йехова. Той го смятал за бунт срещу себе си!

Моисей казал на Корей и поддръжниците му: „Утре елате при светия шатър със своите съдове за изгаряне на тамян и Йехова ще покаже кого е избрал.“

На следващия ден Корей и другите 250 мъже се срещнали с Моисей при шатъра. Там изгорили тамян, както правели свещениците. Тогава Йехова казал на Моисей и Аарон: „Отделете се от Корей и хората му.“

Въпреки че Корей отишъл при Моисей на входа на светия шатър, Датан, Авирон и семействата им отказали да отидат. Йехова казал на израилтяните да се отдръпнат от шатрите на Корей, Датан и Авирон и те веднага го направили. Датан, Авирон и семействата им стоели извън шатрите си. Изведнъж земята се разцепила на две и ги погълнала! А където бил светият шатър, дошъл огън от небето и изгорил Корей и неговите 250 поддръжници.

След това Йехова казал на Моисей: „Вземи по една тояга от всеки водач на племе и напиши името му върху нея. Но върху тоягата на племето на Леви напиши името на Аарон. Сложи ги в светия шатър и тоягата на мъжа, когото избера, ще разцъфти.“

На другия ден Моисей изнесъл тоягите и ги показал на водачите. Тоягата на Аарон била разцъфтяла и по нея имало зрели бадеми. Така Йехова потвърдил, че е избрал Аарон за първосвещеник.

„Бъдете послушни на онези, които ви ръководят, и им се подчинявайте“ (Евреи 13:17)