Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

66 РАЗКАЗ

Ездра учел народа на Божия закон

Ездра учел народа на Божия закон

Били минали около 70 години, откакто израилтяните се върнали в Йерусалим, но някои все още живеели в различни части на Персийската империя. Един от тях бил свещеникът Ездра, който учел другите на Закона на Йехова. Ездра разбрал, че хората в Йерусалим не спазват този закон, и искал да отиде там и да им помогне. Персийският цар Артаксеркс му казал: „Бог те направи мъдър, за да можеш да учиш другите на Закона му. Тръгни и вземи със себе си всеки, който иска.“ Ездра се срещнал с хората, които искали да се върнат в Йерусалим. Те се помолили на Йехова да ги пази през дългото пътуване и потеглили.

След 4 месеца пристигнали в Йерусалим. Князете там съобщили на Ездра: „Израилтяните не бяха послушни на Йехова и се ожениха за жени, които се покланят на фалшиви богове.“ Какво направил Ездра? Пред всички той коленичил и казал молитва: „Йехова, ти направи толкова много за нас, а ние съгрешихме против тебе.“ Хората се разкаяли, но имали нужда от помощ да постъпят правилно. Ездра избрал старейшини и съдии, които да разгледат въпроса. За 3 месеца онези, които не се покланяли на Йехова, били отпратени.

Изминали 12 години. През това време стените на Йерусалим отново били построени. Ездра събрал народа на градския площад, за да му чете от Божия закон. Когато отворил книгата, хората се изправили. Той благословил Йехова, а те вдигнали ръце в знак на съгласие. След това Ездра чел и обяснявал Закона. Всички слушали внимателно. Те признали, че отново са се отдалечили от Йехова, и плакали много. На следващия ден Ездра продължил да им чете от Закона. Те разбрали, че скоро трябва да празнуват Празника на колибите, и веднага започнали приготовленията.

През 7–те дни на Празника народът се радвал и благодарял на Йехова за добрата реколта. Такъв Празник на колибите не бил празнуван от времето на Исус Навиев. След това хората се събрали и се помолили: „Йехова, ти ни спаси от робство, хранеше ни в пустинята и ни даде тази хубава земя. Но ние много пъти бяхме непослушни. Ти пращаше пророци да ни предупреждават, но ние не ги слушахме. Въпреки това ти беше търпелив с нас и спази обещанието, което даде на Авраам. Сега ние обещаваме да сме ти послушни.“ Народът написал обещанието си и князете, левитите и свещениците го подпечатали.

„Щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват“ (Лука 11:28)