Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

84 РАЗКАЗ

Исус ходи по водата

Исус ходи по водата

Исус можел не само да лекува болни и да възкресява мъртви, но и да контролира вятъра и дъжда. След като се молил на планината, той погледнал надолу към Галилейското езеро и видял, че там има буря. Апостолите му били в лодката си и гребели с всички сили срещу вятъра. Исус слязъл на брега и тръгнал по водата към лодката. Когато видели, че някой ходи по водата, апостолите се изплашили. Но Исус им казал: „Не се плашете! Аз съм!“

Петър го помолил: „Господарю, ако наистина си ти, заповядай ми да дойда при тебе.“ Исус отвърнал: „Ела!“ И така, сред бурята Петър излязъл от лодката и тръгнал към Исус по водата. Но като го наближил, погледнал бурята и се изплашил. Той усетил, че потъва, и извикал: „Господарю, спаси ме!“ Исус го хванал за ръката и го попитал: „Защо започна да се съмняваш? Къде е вярата ти?“

Двамата се качили в лодката и бурята веднага утихнала. Представи си само как се почувствали апостолите! Те казали на Исус: „Ти наистина си Божи син.“

Това не бил единственият случай, в който Исус показал, че може да контролира времето. Веднъж, след като отплавал с апостолите си към другия бряг на езерото, Исус заспал в задната част на лодката. Тогава излязла силна буря. Вълните заливали лодката и тя се напълнила с вода. Апостолите събудили Исус, като викали: „Учителю, ще умрем! Помогни ни!“ Той станал и казал на езерото: „Тихо!“ Вятърът и езерото веднага утихнали. Исус попитал апостолите: „Къде е вярата ви?“ Учудени, те си казали един на друг: „Дори вятърът и езерото му се подчиняват!“ Така апостолите научили, че ако имат пълно доверие в Исус, няма от какво да се страхуват.

„Какво щеше да стане с мене, ако не вярвах, че ще видя добротата на Йехова в земята на живите?“ (Псалм 27:13)