Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

34 РАЗКАЗ

Гедеон победил мадиамците

Гедеон победил мадиамците

След време израилтяните отново спрели да служат на Йехова и се покланяли на фалшиви богове. В продължение на 7 години мадиамците крадели животните им и унищожавали реколтата им. За да избягат от мадиамците, израилтяните се криели в пещерите и в планините. Те умолявали Йехова да ги спаси. Затова той изпратил ангел при един млад мъж на име Гедеон. Ангелът му казал: „Йехова те избра да бъдеш силен воин.“ Гедеон попитал: „Как мога да спася Израил? Та аз съм никой!“

Откъде Гедеон щял да е сигурен, че Йехова го е избрал? Той сложил парче вълна на земята и казал на Йехова: „Ако на сутринта вълната е мокра от росата, а земята е суха, ще знам, че искаш аз да спася Израил.“ На сутринта вълната била много мокра, а земята била суха! Тогава Гедеон поискал на следващата сутрин вълната да бъде суха, а земята — мокра. Когато това станало, Гедеон най–накрая бил сигурен, че Йехова го е избрал. Той събрал войниците си, за да се бият с мадиамците.

Йехова казал на Гедеон: „Ще дам победа на израилтяните. Но понеже имаш толкова много войници, може да си помислите, че сами сте спечелили битката. Кажи на всеки, който се страхува, да си отиде вкъщи.“ Така 22 000 войници си тръгнали и останали 10 000. После Йехова казал: „Все още има твърде много войници. Заведи ги при потока и им кажи да пият вода. Остави при себе си само онези, които се оглеждат за врага, докато пият.“ Само 300 мъже били бдителни, докато пиели вода. Йехова обещал, че тази малка група войници ще победи мадиамската войска от 135 000 души.

През нощта Йехова казал на Гедеон: „Сега трябва да нападнеш мадиамците!“ Гедеон дал на хората си рогове и големи стомни, в които били скрити факли. Той им казал: „Гледайте мене и каквото правя аз, това правете и вие!“ Гедеон надул своя рог, строшил стомната си, размахал факела си и извикал: „Мечът на Йехова и на Гедеон!“ Всичките 300 мъже направили същото. Мадиамците били ужасени и се разтичали във всички посоки. В суматохата те започнали да се бият помежду си. Йехова отново помогнал на израилтяните да победят враговете си.

„За да е ясно, че силата, надхвърляща нормалното, е от Бога, а не от нас“ (2 Коринтяни 4:7)