Деяния 9:1-43

9  Но като бълваше заплахи и настояваше за убийството+ на учениците+ на Господаря, Савел отиде при първосвещеника  и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, за да доведе под стража в Йерусалим всекиго, когото намери от принадлежащите към Пътя*+ мъже и жени.  И ето, той беше на път и наближаваше Дамаск, когато около него изведнъж заблестя светлина от небето.+  Той падна на земята и чу глас, който му каза: „Савле, Савле, защо ме преследваш?“+  Той попита: „Кой си ти, Господарю?“ А той отговори: „Аз съм Исус, когото ти преследваш.+  Но сега стани,+ влез в града и ще ти бъде казано какво трябва да правиш!“  А мъжете, които вървяха с него,+ стояха безмълвни,+ като чуваха гласа,+ но не виждаха никого.  Но Савел стана от земята и макар че очите му бяха отворени, не виждаше нищо.+ Затова те го хванаха за ръка и го заведоха в Дамаск.  И три дни не виждаше нищо,+ и нито яде, нито пи. 10  А в Дамаск имаше един ученик на име Анания+ и Господарят му каза във видение: „Анания!“ Той отговори: „Ето ме, Господарю!“ 11  Господарят му каза: „Стани и отиди на улицата, наречена Права, и потърси в къщата на Юда един човек от Тарс+ на име Савел! Защото ето, той се моли 12  и във видение вижда как един мъж на име Анания влиза вътре и полага ръце върху него, за да прогледне.“+ 13  Но Анания отговори: „Господарю, чувал съм от мнозина колко много злини е причинил този мъж на твоите свети личности* в Йерусалим. 14  И тук той има пълномощия от главните свещеници да затвори всички, които призовават твоето име.“+ 15  Господарят обаче му каза: „Върви, защото този човек е избран съд+ за мене, за да носи името ми на народите,+ на царете+ и на Израилевите синове. 16  И аз ясно ще му покажа колко много трябва да страда за моето име.“+ 17  Така че Анания отиде, влезе в къщата и положи ръце върху него с думите: „Савле, брате, Господарят Исус, който ти се яви на пътя, по който вървеше, ме изпрати, за да прогледнеш и да бъдеш изпълнен със свети дух.“+ 18  И веднага от очите му падна нещо, приличащо на люспи, и той прогледна. После стана и беше покръстен, 19  и яде, и придоби сили.+ Той остана няколко дни при учениците в Дамаск+ 20  и веднага започна да проповядва в синагогите за Исус+ — че той е Божият син. 21  А всички, които го слушаха, се удивляваха и казваха: „Нима това не е човекът, който в Йерусалим яростно преследваше+ призоваващите това име и който беше дошъл тук, за да ги отведе под стража при главните свещеници?“+ 22  Но Савел укрепваше все повече и причиняваше смущение сред живеещите в Дамаск юдеи, като привеждаше логически доказателства, че Исус е Христос.+ 23  И след като минаха много дни, юдеите се наговориха да го убият.+ 24  Но Савел научи за заговора им срещу него. Те обаче наблюдаваха внимателно градските порти денем и нощем, за да го убият.+ 25  Затова неговите ученици го взеха и през нощта го спуснаха в кош през един отвор в стената.+ 26  Когато дойде в Йерусалим,+ той се опита да се присъедини към учениците, но всички те се страхуваха от него, защото не вярваха, че е ученик. 27  Тогава Варнава му се притече на помощ+ и като го заведе при апостолите, им разказа подробно как по пътя Савел видял Господаря,+ който разговарял с него,+ и как в Дамаск+ говорил смело в името на Исус. 28  И той остана с тях, като ходеше свободно* из Йерусалим и говореше смело в името на Господаря.+ 29  И разговаряше и спореше с говорещите гръцки юдеи, а те искаха да го убият.+ 30  Като научиха за това, братята го заведоха в Кесария и оттам го изпратиха в Тарс.+ 31  Тогава за сбора+ в цяла Юдея, Галилея и Самария настъпи мирно време за изграждане и като живееше* със страх от Йехова+ и с утеха от светия дух,+ сборът нарастваше постоянно. 32  И като обикаляше навсякъде, Петър отиде и при светите личности, които живееха в Лида.+ 33  Там видя един човек на име Еней, който от осем години беше на легло, защото беше парализиран. 34  Петър му каза:+ „Еней, Исус Христос те излекува.+ Стани и оправи леглото си!“ И той веднага стана. 35  И като го видяха, всички, които живееха в Лида и в равнината Сарон,+ се обърнаха към Господаря.+ 36  Но в Йопия+ имаше една ученичка на име Тавита, което на гръцки е Дорка*. Тя вършеше множество добри и милостиви дела.+ 37  Но се случи така, че по онова време се разболя и умря. Тогава я окъпаха и я положиха в една горна стая. 38  И понеже Лида беше близо до Йопия,+ когато чуха, че Петър е в този град, учениците изпратиха двама мъже при него, за да го помолят: „Ела при нас, без да се бавиш!“ 39  Тогава Петър стана и тръгна с тях. И когато стигна там, го заведоха в горната стая и всички вдовици дойдоха при него, като плачеха и му показваха много от долните и горните дрехи,+ които Дорка беше направила, докато беше с тях.+ 40  А Петър изпрати всички навън,+ коленичи и се помоли, и като се обърна към тялото, каза: „Тавита, стани!“ Тя отвори очи и като видя Петър, седна.+ 41  Като ѝ подаде ръка, той я вдигна,+ извика светите личности и вдовиците и им я показа жива.+ 42  Това се разчу из цяла Йопия и мнозина повярваха в Господаря.+ 43  И той остана доста дни в Йопия+ при един кожар на име Симон.+

Бележки под линия

С това се имат предвид християнският начин на живот и учение.
Или: „светии“, „светци“.
Буквално: „влизаше и излизаше“.
Буквално: „ходеше“.
Гръцкото име Дорка съответства на арамейското име Тавита, като и двете означават „газела“.