Skip to content

Skip to table of contents

Tin mừng do Mác ghi lại

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Giăng Báp-tít rao giảng (1-8)

  • Chúa Giê-su chịu phép báp-têm (9-11)

  • Chúa Giê-su bị Sa-tan cám dỗ (12, 13)

  • Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng ở Ga-li-lê (14, 15)

  • Gọi các môn đồ đầu tiên (16-20)

  • Đuổi tà thần (21-28)

  • Chúa Giê-su chữa lành nhiều người tại Ca-bê-na-um (29-34)

  • Cầu nguyện ở nơi hẻo lánh (35-39)

  • Người phong cùi được lành bệnh (40-45)

 • 2

  • Chúa Giê-su chữa lành người bại liệt (1-12)

  • Chúa Giê-su gọi Lê-vi (13-17)

  • Câu hỏi về việc kiêng ăn (18-22)

  • Chúa Giê-su, “Chúa của ngày Sa-bát” (23-28)

 • 3

  • Người đàn ông bị teo tay được chữa lành (1-6)

  • Đoàn dân đông ở trên bờ (7-12)

  • Mười hai sứ đồ (13-19)

  • Nói phạm đến thần khí thánh (20-30)

  • Mẹ và anh em của Chúa Giê-su (31-35)

 • 4

  • CÁC MINH HỌA VỀ NƯỚC TRỜI (1-34)

   • Người gieo giống (1-9)

   • Lý do Chúa Giê-su dùng minh họa (10-12)

   • Giải thích minh họa người gieo giống (13-20)

   • Không lấy thúng đậy đèn (21-23)

   • Mức mà anh em đong cho người ta (24, 25)

   • Người gieo giống đi ngủ (26-29)

   • Hạt cải (30-32)

   •  Dùng minh họa (33, 34)

  • Chúa Giê-su làm yên bão (35-41)

 • 5

  • Chúa Giê-su cho quỷ nhập vào bầy heo (1-20)

  • Con gái Giai-ru; một phụ nữ sờ áo ngoài của Chúa Giê-su (21-43)

 • 6

  • Chúa Giê-su bị bác bỏ ở quê hương (1-6)

  • Chỉ dẫn 12 sứ đồ về thánh chức (7-13)

  • Giăng Báp-tít chết (14-29)

  • Chúa Giê-su cho 5.000 người ăn (30-44)

  • Chúa Giê-su đi trên mặt nước (45-52)

  • Chữa bệnh tại Ghê-nê-xa-rết (53-56)

 • 7

  • Vạch trần truyền thống loài người (1-13)

  • Sự ô uế ra từ lòng (14-23)

  • Đức tin của một phụ nữ người Phê-ni-xi (24-30)

  • Người điếc được chữa lành (31-37)

 • 8

  • Chúa Giê-su cho 4.000 người ăn (1-9)

  • Đòi một dấu lạ (10-13)

  • Men của người Pha-ri-si và Hê-rốt (14-21)

  • Người mù được chữa lành tại Bết-sai-đa (22-26)

  • Phi-e-rơ xác nhận Đấng Ki-tô (27-30)

  • Báo trước cái chết của Chúa Giê-su (31-33)

  • Làm môn đồ chân chính (34-38)

 • 9

  • Chúa Giê-su biến hình (1-13)

  • Chữa lành cậu bé bị quỷ ám (14-29)

   • Với người có đức tin thì mọi việc đều có thể (23)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (30-32)

  • Các môn đồ cãi nhau xem ai lớn hơn (33-37)

  • Ai không chống lại chúng ta là đứng về phía chúng ta (38-41)

  • Chướng ngại gây vấp ngã (42-48)

  • “Hãy có muối trong anh em” (49, 50)

 • 10

  • Kết hôn và ly dị (1-12)

  • Chúa Giê-su chúc phước cho trẻ em (13-16)

  • Câu hỏi của người giàu có (17-25)

  • Những hy sinh vì Nước Trời (26-31)

  • Báo trước lần nữa về cái chết của Chúa Giê-su (32-34)

  • Điều Gia-cơ và Giăng xin (35-45)

   • Chúa Giê-su làm giá chuộc cho nhiều người (45)

  • Người mù tên Ba-ti-mê được chữa lành (46-52)

 • 11

  • Chúa Giê-su vẻ vang vào thành (1-11)

  • Cây vả bị rủa (12-14)

  • Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ (15-18)

  • Bài học từ cây vả bị héo khô (19-26)

  • Quyền của Chúa Giê-su bị thách thức (27-33)

 • 12

  • Minh họa về những kẻ trồng nho giết người (1-12)

  • Đức Chúa Trời và Sê-sa (13-17)

  • Câu hỏi về sự sống lại (18-27)

  • Hai điều răn quan trọng nhất (28-34)

  • Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít chăng? (35-37a)

  • Cảnh báo về những thầy kinh luật (37b-40)

  • Hai đồng xu của bà góa nghèo (41-44)

 • 13

  • KỲ CUỐI CÙNG CỦA THẾ GIAN (1-37)

   • Chiến tranh, động đất, đói kém (8)

   • Tin mừng phải được rao truyền (10)

   • Hoạn nạn lớn (19)

   • Con Người đến (26)

   • Minh họa về cây vả (28-31)

   • Hãy luôn thức canh (32-37)

 • 14

  • Các thầy tế lễ bày mưu giết Chúa Giê-su (1, 2)

  • Đổ dầu thơm trên Chúa Giê-su (3-9)

  • Giu-đa phản bội Chúa Giê-su (10, 11)

  • Lễ Vượt Qua cuối cùng (12-21)

  • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (22-26)

  • Báo trước Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (27-31)

  • Chúa Giê-su cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-nê (32-42)

  • Chúa Giê-su bị bắt (43-52)

  • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (53-65)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (66-72)

 •  15

  • Chúa Giê-su đứng trước Phi-lát (1-15)

  • Bị chế nhạo trước công chúng (16-20)

  • Bị đóng đinh trên cây cột tại Gô-gô-tha (21-32)

  • Cái chết của Chúa Giê-su (33-41)

  • Chúa Giê-su được chôn cất (42-47)

 • 16

  • Chúa Giê-su được sống lại (1-8)