Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 28:1-20

  • Chúa Giê-su được sống lại (1-10)

  • Lính canh nhận hối lộ để nói dối (11-15)

  • Sứ mạng đào tạo môn đồ (16-20)

28  Sau ngày Sa-bát, lúc trời vừa sáng vào ngày đầu tuần,* Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri kia đến thăm mộ.+  Trước đó có một cơn động đất lớn vì thiên sứ của Đức Giê-hô-va* đã từ trời xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ rồi ngồi lên trên.+  Ngoại diện người sáng như tia chớp và y phục người trắng như tuyết.+  Vì sợ hãi nên các lính canh run rẩy, đờ người ra như chết.  Nhưng thiên sứ nói với hai bà ấy: “Đừng sợ, tôi biết các chị đang tìm Chúa Giê-su, người đã bị xử tử trên cây cột.+  Ngài không có ở đây vì đã được sống lại như ngài từng nói.+ Hãy xem chỗ ngài nằm,  rồi nhanh chóng đi báo cho các môn đồ ngài rằng: ‘Ngài đã được sống lại và sẽ đến Ga-li-lê trước.+ Các anh sẽ gặp ngài ở đó’. Tôi đến báo cho các chị biết tin này”.+  Họ liền rời khỏi ngôi mộ, vừa sợ vừa mừng chạy đi báo tin cho các môn đồ ngài.+  Kìa! Chúa Giê-su gặp họ và nói: “Chào các chị!”. Họ đến gần rồi quỳ xuống ôm chân ngài. 10  Chúa Giê-su bảo họ: “Đừng sợ! Hãy đi báo tin cho anh em tôi để họ đến Ga-li-lê và gặp tôi ở đó”. 11  Trong lúc họ đi, một số lính canh+ vào thành báo cho các trưởng tế biết mọi việc đã xảy ra. 12  Các trưởng tế họp lại với các trưởng lão. Sau khi bàn luận, họ cho lính canh nhiều bạc 13  rồi bảo: “Hãy nói rằng: ‘Ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, các môn đồ hắn đã đến lấy trộm xác’.+ 14  Nếu chuyện này đến tai quan tổng đốc, chúng tôi sẽ giải thích cho* ngài, các anh không cần phải lo”. 15  Lính canh nhận bạc và làm theo lời dặn. Tin đồn đó lan truyền trong dân Do Thái cho đến tận ngày nay. 16  Nhưng 11 môn đồ thì vào Ga-li-lê,+ đến ngọn núi mà Chúa Giê-su đã dặn để gặp ngài.+ 17  Khi thấy ngài, họ sấp mình xuống nhưng một số thì hồ nghi. 18  Chúa Giê-su đến gần họ và nói: “Mọi quyền hành ở trên trời và dưới đất đã được giao cho tôi.+ 19  Vậy, hãy đi đào tạo người từ muôn dân trở thành môn đồ tôi,+ làm phép báp-têm cho họ+ nhân danh Cha, Con và thần khí thánh, 20  dạy họ giữ mọi điều mà tôi đã truyền cho anh em.+ Này! Tôi sẽ luôn ở cùng anh em cho đến khi thế gian* này kết thúc”.+

Chú thích

Đây là ngày mà chúng ta gọi là chủ nhật. Đối với người Do Thái, ngày này là ngày đầu tuần.
Ds: “thuyết phục”.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.