Tin mừng do Mác ghi lại 12:1-44

  • Minh họa về những kẻ trồng nho giết người (1-12)

  • Đức Chúa Trời và Sê-sa (13-17)

  • Câu hỏi về sự sống lại (18-27)

  • Hai điều răn quan trọng nhất (28-34)

  • Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít chăng? (35-37a)

  • Cảnh báo về những thầy kinh luật (37b-40)

  • Hai đồng xu của bà góa nghèo (41-44)

12  Rồi Chúa Giê-su dùng minh họa để nói với họ: “Có một người trồng vườn nho,+ ông rào xung quanh, đào bồn ép rượu và dựng một cái tháp.+ Sau đó, ông cho những người trồng nho thuê rồi đi đến xứ khác.+  Đến mùa thu hoạch, ông sai một đầy tớ đến gặp những người trồng nho để thu một phần hoa lợi của vườn.  Nhưng họ bắt đầy tớ đó, đánh đập và đuổi về tay không.  Ông lại sai đầy tớ khác đến, người này thì họ đánh vỡ đầu và sỉ nhục.+  Ông sai một đầy tớ khác nữa đến thì họ giết đi; ông cũng sai thêm nhiều đầy tớ khác, nhưng người thì họ đánh, người thì họ giết.  Ông chỉ còn lại một người, là con trai yêu dấu của mình.+ Cuối cùng, ông sai người con ấy đến vì nghĩ rằng: ‘Họ sẽ kính nể con ta’.  Nhưng những người trồng nho nói với nhau: ‘Đây là người thừa kế.+ Nào, chúng ta hãy giết nó thì gia sản này sẽ thuộc về chúng ta’.  Rồi họ bắt người con ấy, giết đi và quăng ra khỏi vườn nho.+  Vậy chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến giết những kẻ trồng nho và giao vườn cho người khác.+ 10  Các ông chưa đọc đoạn Kinh Thánh này sao: ‘Hòn đá mà thợ xây loại bỏ đã thành hòn đá chốt nơi góc nhà.*+ 11  Hòn đá ấy đến từ Đức Giê-hô-va;* nó là điều kỳ diệu trước mắt chúng ta’?”.+ 12  Bấy giờ, họ muốn bắt Chúa Giê-su vì biết ngài có ý nói về họ khi kể minh họa đó. Nhưng họ sợ đoàn dân nên bỏ đi.+ 13  Sau đó, họ phái một số người Pha-ri-si và người thuộc đảng Hê-rốt đến để bắt tội ngài trong lời nói.+ 14  Khi đến nơi, họ hỏi ngài: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và không tìm cách lấy lòng ai, vì Thầy chẳng nhìn bề ngoài của người ta nhưng dạy đường lối Đức Chúa Trời một cách trung thực. Xin cho chúng tôi biết, có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?* 15  Chúng tôi có nên nộp hay không?”. Biết sự giả dối của họ, ngài nói: “Sao các người thử tôi? Hãy đưa tôi xem một đồng đơ-na-ri-on”.* 16  Họ đưa cho ngài một đồng tiền, và ngài hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai?”. Họ trả lời: “Của Sê-sa”. 17  Chúa Giê-su bèn phán: “Những gì của Sê-sa hãy trả cho Sê-sa,+ còn những gì của Đức Chúa Trời hãy trả cho Đức Chúa Trời”.+ Câu trả lời của ngài khiến họ vô cùng kinh ngạc. 18  Người Sa-đu-sê, là những người nói rằng không có sự sống lại,+ đến hỏi ngài:+ 19  “Thưa Thầy, Môi-se có viết cho chúng ta rằng nếu một người qua đời, để lại vợ mà không có con thì anh hoặc em trai phải cưới người vợ góa và sinh con cho người đã chết.+ 20  Có bảy anh em trai kia. Người anh cả cưới vợ nhưng qua đời mà không có con. 21  Người thứ hai cưới bà ấy và cũng qua đời mà không có con. Người thứ ba cũng vậy. 22  Cả bảy người đều không có con. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 23  Khi được sống lại, bà sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy anh em đều đã lấy bà làm vợ”. 24  Chúa Giê-su đáp: “Các ông lầm rồi, bởi các ông không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng của Đức Chúa Trời.+ 25  Vì khi được sống lại, người ta không cưới vợ gả chồng nhưng sẽ như các thiên sứ trên trời.+ 26  Còn về việc những người chết được sống lại, các ông chưa đọc trong lời tường thuật của Môi-se về bụi gai sao? Đức Chúa Trời đã phán với người: ‘Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp’.+ 27  Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết, mà là của người sống. Các ông đã lầm to”.+ 28  Trong số những thầy kinh luật đã đến đó, có một người nghe họ tranh cãi và thấy ngài trả lời xuất sắc thì hỏi ngài: “Điều răn nào là quan trọng nhất?”.*+ 29  Chúa Giê-su trả lời: “Điều thứ nhất là: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Giê-hô-va* Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Giê-hô-va* có một không hai. 30  Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va* Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình, hết tâm trí và hết sức lực’.+ 31  Điều thứ hai là: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’.+ Không có điều răn nào quan trọng hơn hai điều đó”. 32  Thầy kinh luật ấy nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm và rất đúng: ‘Đức Chúa Trời chỉ có một, và ngoài ngài ra không có Đức Chúa Trời nào khác’.+ 33  Việc yêu thương ngài hết lòng, hết sự hiểu biết, hết sức lực và yêu người lân cận như chính mình thì có giá trị hơn hẳn mọi lễ vật thiêu toàn phần và vật tế lễ”.+ 34  Nhận thấy ông trả lời rất thông minh, Chúa Giê-su phán: “Ông không ở xa Nước Đức Chúa Trời đâu”. Nhưng chẳng ai dám chất vấn ngài nữa.+ 35  Khi tiếp tục giảng dạy trong đền thờ, Chúa Giê-su hỏi: “Sao các thầy kinh luật nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?+ 36  Nhờ thần khí thánh+ mà chính Đa-vít đã nói: ‘Đức Giê-hô-va* phán cùng Chúa tôi: “Hãy ngồi bên tay hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù con dưới chân con”’.+ 37  Đa-vít gọi ngài là Chúa thì làm sao ngài lại là con của ông?”.+ Đoàn dân đông lắng nghe ngài một cách thích thú. 38  Trong khi giảng dạy, ngài cũng nói: “Hãy coi chừng những thầy kinh luật thích mặc áo choàng đi dạo quanh đây đó và muốn được người ta chào hỏi ở chợ;+ 39  họ ưa ngồi ở hàng ghế đầu* trong nhà hội và chỗ nổi bật nhất trong bữa tiệc;+ 40  họ nuốt nhà* của đàn bà góa và cầu nguyện thật dài để phô trương.* Những kẻ ấy sẽ chịu hình phạt nặng hơn”. 41  Chúa Giê-su ngồi đối diện các rương* đóng góp+ và quan sát dân chúng bỏ tiền vào đó; nhiều người giàu bỏ vào nhiều đồng tiền.+ 42  Bấy giờ, có một bà góa nghèo đến bỏ vào hai đồng xu* chẳng đáng là bao.+ 43  Ngài bèn gọi các môn đồ đến và nói: “Quả thật tôi nói với anh em, bà góa nghèo này đã bỏ vào rương nhiều hơn tất cả những người khác.+ 44  Vì họ lấy của dư mà đóng góp, còn bà, dù túng thiếu nhưng lại bỏ vào hết số tiền mình có, là tất cả những gì bà có để nuôi thân”.+

Chú thích

Ds: “đã thành đầu góc”.
Hay “có đúng không khi nộp thuế cho Sê-sa?”.
Ds: “trước nhất”.
Hay “tốt nhất”.
Hay “tài sản”.
Hay “và làm bộ cầu nguyện thật dài”.
Hay “thùng”.
Ds: “hai đồng lép-ton, tức là một đồng qua-đơ-ran”. Xem Phụ lục B14.