Tin mừng do Mác ghi lại 11:1-33

  • Chúa Giê-su vẻ vang vào thành (1-11)

  • Cây vả bị rủa (12-14)

  • Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ (15-18)

  • Bài học từ cây vả bị héo khô (19-26)

  • Quyền của Chúa Giê-su bị thách thức (27-33)

11  Khi gần tới Giê-ru-sa-lem, đến Bê-pha-giê và Bê-tha-ni+ ở núi Ô-liu, Chúa Giê-su sai hai môn đồ đi+  và dặn: “Hãy đi vào làng trước mặt, vừa đến nơi các anh sẽ thấy một con lừa tơ bị buộc, chưa ai cưỡi bao giờ. Hãy tháo dây và dẫn nó về đây.  Nếu có ai nói: ‘Sao các anh làm thế?’, hãy trả lời: ‘Chúa cần nó và sẽ trả lại ngay’”.  Họ đi và thấy con lừa tơ bị buộc trước cửa một ngôi nhà bên đường thì tháo dây ra.+  Nhưng mấy người đang đứng đó hỏi: “Các anh tháo dây buộc con lừa để làm gì?”.  Họ trả lời y như Chúa Giê-su đã dặn, và người ta để họ đi.  Họ dẫn con lừa tơ+ về cho Chúa Giê-su và trải áo ngoài của mình trên nó rồi ngài ngồi lên.+  Nhiều người cũng trải áo ngoài của họ trên đường, những người khác thì rải nhành cây mà họ chặt ngoài đồng.+  Người đi trước kẻ theo sau cứ hô lên: “Nguyện ngài được cứu!+ Phước cho đấng nhân danh Đức Giê-hô-va* mà đến!+ 10  Phước cho Nước sắp đến của Đa-vít, tổ phụ chúng ta!+ Xin Chúa trên cao cứu ngài!”. 11  Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem, rồi vào đền thờ và nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng lúc ấy trời gần tối nên ngài cùng 12 sứ đồ đi đến làng Bê-tha-ni.+ 12  Ngày hôm sau, khi họ rời khỏi làng Bê-tha-ni, Chúa Giê-su cảm thấy đói.+ 13  Từ đằng xa, ngài thấy một cây vả có lá nên đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi đến nơi, ngài chỉ thấy lá mà thôi vì lúc đó không phải là mùa vả. 14  Ngài bèn phán với cây vả: “Sẽ chẳng bao giờ có ai ăn trái của ngươi nữa”.+ Các môn đồ đều nghe ngài nói câu đó. 15  Họ đến Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-su vào đền thờ, đuổi người mua kẻ bán trong đó, lật đổ bàn của kẻ đổi tiền và ghế của người bán bồ câu.+ 16  Ngài không cho bất cứ ai mang vật dụng gì băng qua đền thờ. 17  Ngài cũng dạy dỗ họ và nói: “Chẳng phải có lời viết: ‘Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân’ sao?+ Nhưng các người đã biến nó thành hang trộm cướp”.+ 18  Nghe chuyện đó, các trưởng tế và thầy kinh luật bắt đầu tìm cách giết ngài;+ họ sợ ngài vì cả đoàn dân kinh ngạc và thán phục trước sự dạy dỗ của ngài.+ 19  Đến chiều tối, họ ra khỏi thành. 20  Nhưng sáng sớm hôm sau, khi họ đi ngang qua cây vả thì thấy nó đã bị héo khô đến tận gốc.+ 21  Phi-e-rơ nhớ lại chuyện xảy ra hôm trước thì nói với ngài: “Thầy* coi kìa! Cây vả mà Thầy rủa đã héo khô rồi”.+ 22  Chúa Giê-su đáp: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23  Quả thật tôi nói với anh em, hễ ai bảo núi này: ‘Hãy cất lên và lao xuống biển’, mà trong lòng không nghi ngờ nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý.+ 24  Vì thế, tôi nói với anh em, hễ anh em cầu xin điều gì, hãy tin là mình đã nhận được thì sẽ được như vậy.+ 25  Khi đứng cầu nguyện, nếu có chuyện bất bình với ai thì hãy tha thứ, để Cha trên trời cũng tha lỗi cho anh em”.+ 26 * ——. 27  Họ lại vào Giê-ru-sa-lem. Ngài đang đi trong đền thờ thì các trưởng tế, thầy kinh luật và trưởng lão đến 28  hỏi ngài: “Ông lấy quyền nào mà làm những việc này? Hay ai đã cho ông quyền làm những điều đó?”.+ 29  Chúa Giê-su đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu. Hãy trả lời tôi, rồi tôi sẽ cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó. 30  Giăng nhận được quyền làm phép báp-têm+ từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời tôi”.+ 31  Họ bàn luận với nhau: “Nếu chúng ta trả lời: ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói: ‘Vậy sao các ông không tin người?’. 32  Nhưng chúng ta có dám nói: ‘Từ loài người’ không?”. Họ sợ dân chúng vì mọi người đều cho rằng Giăng thật sự là một nhà tiên tri.+ 33  Do đó, họ trả lời Chúa Giê-su: “Chúng tôi không biết”. Chúa Giê-su phán: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó”.

Chú thích

Ds: “Ráp-bi”. Xem mục “Ráp-bi; Ráp-bô-ni” trong Bảng chú giải thuật ngữ.