Tin mừng do Mác ghi lại 3:1-35

  • Người đàn ông bị teo tay được chữa lành (1-6)

  • Đoàn dân đông ở trên bờ (7-12)

  • Mười hai sứ đồ (13-19)

  • Nói phạm đến thần khí thánh (20-30)

  • Mẹ và anh em của Chúa Giê-su (31-35)

3  Chúa Giê-su lại vào nhà hội, và ở đó có người đàn ông bị teo* một tay.+  Người Pha-ri-si theo dõi xem ngài có chữa cho người ấy vào ngày Sa-bát không, để có cớ buộc tội ngài.  Ngài nói với người teo tay: “Hãy đứng dậy và ra giữa đây”.  Rồi ngài hỏi họ: “Trong ngày Sa-bát, người ta được phép làm điều tốt hay điều xấu, cứu mạng hay giết đi?”,+ nhưng họ đều im lặng.  Ngài đưa mắt nhìn họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ chai lì vô cảm.+ Rồi ngài nói với người teo tay: “Hãy giơ tay ra”. Ông giơ ra thì tay được lành.  Thấy vậy, người Pha-ri-si đi ra ngoài, lập tức bàn mưu với những người theo đảng Hê-rốt+ để giết ngài.  Chúa Giê-su cùng các môn đồ đi ra biển, dân chúng từ Ga-li-lê và Giu-đê lũ lượt kéo theo ngài.+  Rất đông người từ Giê-ru-sa-lem, Y-đu-mê, miền bên kia sông Giô-đanh cũng như vùng phụ cận thành Ty-rơ và Si-đôn kéo đến với ngài khi nghe về nhiều điều ngài làm.  Chúa Giê-su bảo các môn đồ dành sẵn cho ngài một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông lấn ép. 10  Vì ngài chữa lành nhiều người nên tất cả những người bị bệnh nặng đều chen nhau để chạm vào ngài.+ 11  Ngay cả các tà thần,+ mỗi khi thấy ngài cũng sấp mình trước mặt ngài, la lên và nói: “Ngài là Con Đức Chúa Trời”.+ 12  Nhưng ngài nhiều lần nghiêm cấm chúng tiết lộ về ngài.+ 13  Chúa Giê-su lên núi, gọi những người ngài chọn+ và họ đến với ngài.+ 14  Ngài lập* một nhóm gồm 12 người và gọi họ là sứ đồ. Họ sẽ đi với ngài, được ngài phái đi rao giảng 15  và được ban cho quyền phép đuổi quỷ.+ 16  Nhóm 12 người+ mà ngài đã lập gồm có Si-môn, cũng được ngài đặt tên là Phi-e-rơ;+ 17  Gia-cơ con Xê-bê-đê và em* là Giăng (họ cũng được ngài đặt tên Bô-a-nê, nghĩa là “các con trai của sấm sét”);+ 18  Anh-rê; Phi-líp; Ba-tô-lô-mê; Ma-thi-ơ; Thô-ma; Gia-cơ con A-phê; Tha-đê; Si-môn Ca-na-nê-an;* 19  và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ sau này phản ngài. Chúa Giê-su vào một nhà nọ, 20  dân chúng lại kéo nhau đến nên ngài và các môn đồ không sao ăn uống được. 21  Khi người nhà của ngài nghe chuyện ấy thì đi bắt ngài về vì cho rằng ngài mất trí.+ 22  Cũng có các thầy kinh luật từ Giê-ru-sa-lem đến nói: “Ông ta bị Bê-ên-xê-bun* ám. Ông ta nhờ chúa quỷ để đuổi quỷ”.+ 23  Ngài bèn gọi họ đến rồi dùng minh họa nói với họ: “Làm sao Sa-tan đuổi Sa-tan được? 24  Nước nào tự chia rẽ thì không thể đứng vững;+ 25  nhà nào tự chia rẽ thì không thể vững bền. 26  Cũng vậy, nếu Sa-tan tự chống lại mình và bị chia rẽ thì hắn không thể tồn tại, mà sẽ bị diệt vong. 27  Thật thế, không ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà không trói người ấy trước rồi mới vơ vét nhà người. 28  Quả thật tôi cho mọi người biết, dù người ta phạm tội gì hay nói lời phạm thượng nào cũng sẽ được tha. 29  Nhưng ai nói phạm đến thần khí thánh thì không bao giờ được tha+ mà mắc tội đời đời”.+ 30  Ngài phán vậy vì họ nói rằng: “Hắn bị tà thần ám”.+ 31  Bấy giờ, mẹ và các em trai ngài+ đến, đứng bên ngoài và nhờ người vào gọi ngài.+ 32  Lúc đó có một đám đông đang ngồi xung quanh Chúa Giê-su, họ nói với ngài: “Kìa! Mẹ và các em Thầy đang ở bên ngoài tìm Thầy”.+ 33  Nhưng ngài đáp: “Ai là mẹ tôi, và ai là anh em tôi?”. 34  Ngài nhìn những người ngồi xung quanh rồi nói: “Đây là mẹ tôi và anh em tôi!+ 35  Hễ ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì người ấy là anh em, chị em và mẹ tôi”.+

Chú thích

Hay “liệt”.
Hay “bổ nhiệm”.
Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Hay “Si-môn người sốt sắng”.
Một cách gọi ám chỉ Sa-tan.