Tin mừng do Mác ghi lại 8:1-38

  • Chúa Giê-su cho 4.000 người ăn (1-9)

  • Đòi một dấu lạ (10-13)

  • Men của người Pha-ri-si và Hê-rốt (14-21)

  • Người mù được chữa lành tại Bết-sai-đa (22-26)

  • Phi-e-rơ xác nhận Đấng Ki-tô (27-30)

  • Báo trước cái chết của Chúa Giê-su (31-33)

  • Làm môn đồ chân chính (34-38)

8  Trong những ngày đó, dân chúng lại tụ họp rất đông. Họ không có gì ăn nên Chúa Giê-su gọi các môn đồ đến và nói:  “Tôi thấy đoàn dân này thật đáng thương+ vì họ đã ở với tôi ba ngày rồi mà không có gì ăn.+  Nếu tôi để họ bụng đói đi về thì họ sẽ ngất xỉu dọc đường; vả lại, cũng có một số người từ xa đến”.  Nhưng môn đồ trả lời: “Ở nơi hẻo lánh này thì tìm đâu ra đủ bánh cho họ ăn?”.  Ngài bèn hỏi: “Anh em có mấy cái bánh?”. Họ thưa: “Bảy cái”.+  Ngài bảo đoàn dân ngồi xuống đất, rồi cầm bảy cái bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra đưa cho các môn đồ và họ phân phát cho đoàn dân.+  Họ cũng có vài con cá nhỏ; sau khi dâng lời chúc tạ, ngài cũng bảo họ phân phát cá.  Tất cả đều ăn no nê, và họ gom lại những miếng bánh thừa, được bảy giỏ lớn.+  Lúc ấy có khoảng 4.000 người nam. Sau đó, ngài cho dân chúng về. 10  Ngài lập tức cùng các môn đồ lên thuyền đi đến vùng Đa-ma-nu-tha.*+ 11  Tại đó, người Pha-ri-si kéo ra tranh luận với ngài, đòi ngài cho xem một dấu lạ từ trời để thử ngài.+ 12  Chúa Giê-su thở dài não ruột và nói: “Sao thế hệ này lại tìm kiếm một dấu lạ?+ Tôi nói thật, thế hệ này sẽ chẳng được ban cho dấu nào”.+ 13  Nói xong, ngài bỏ lên thuyền và sang bờ bên kia. 14  Tuy nhiên, các môn đồ quên đem theo bánh, trên thuyền họ không có gì khác ngoài một cái bánh.+ 15  Ngài thẳng thắn cảnh báo họ: “Anh em hãy cẩn thận, coi chừng men của người Pha-ri-si và men của Hê-rốt”.+ 16  Thế là họ cãi nhau về việc không mang bánh theo. 17  Thấy vậy, ngài nói với họ: “Sao anh em lại cãi nhau về việc không có bánh? Anh em chưa nhận biết và chưa hiểu ư? Anh em vẫn thấy khó hiểu sao? 18  ‘Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe sao?’ Anh em không nhớ ư? 19  Khi tôi bẻ năm cái bánh+ cho 5.000 người,* anh em đã gom lại bao nhiêu giỏ bánh thừa?”. Họ trả lời: “Mười hai giỏ”.+ 20  “Còn khi tôi bẻ bảy cái bánh cho 4.000 người,* anh em đã gom được bao nhiêu giỏ lớn bánh thừa?”. Họ trả lời: “Bảy giỏ”.+ 21  Ngài bèn phán: “Anh em chưa hiểu ư?”. 22  Bấy giờ, họ đến thành Bết-sai-đa. Ở đó, người ta mang đến cho ngài một người mù và họ nài xin ngài chạm vào ông.+ 23  Ngài nắm tay người mù dẫn ra ngoài làng. Sau khi nhổ nước bọt lên mắt ông,+ ngài đặt tay lên ông và hỏi: “Anh có thấy gì không?”. 24  Người ấy nhìn lên rồi nói: “Tôi thấy người ta, nhưng trông họ giống như cây đi qua đi lại”. 25  Ngài lại đặt tay lên mắt ông thì ông thấy rõ. Thị lực ông được phục hồi và ông thấy mọi thứ rõ ràng. 26  Rồi ngài cho ông về nhà và dặn: “Đừng trở vào làng”. 27  Chúa Giê-su và các môn đồ đi đến những làng thuộc Sê-sa-rê Phi-líp, trên đường đi ngài hỏi họ: “Người ta nói tôi là ai?”.+ 28  Họ trả lời: “Là Giăng Báp-tít,+ cũng có người nói là Ê-li-gia,+ còn số khác thì nói là một trong các nhà tiên tri”. 29  Ngài hỏi họ: “Còn anh em thì nói tôi là ai?”. Phi-e-rơ thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô”.+ 30  Rồi ngài nghiêm dặn họ không được nói với ai về ngài.+ 31  Ngài cũng bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các trưởng lão cùng các trưởng tế và thầy kinh luật loại bỏ, bị giết+ và ba ngày sau thì được sống lại.+ 32  Ngài đã công khai nói với họ điều đó. Nhưng Phi-e-rơ kéo ngài riêng ra và trách.+ 33  Chúa Giê-su bèn quay lại nhìn các môn đồ và quở trách Phi-e-rơ: “Hỡi Sa-tan,* hãy lui ra đằng sau tôi! Vì anh suy nghĩ theo quan điểm của loài người, chứ không phải của Đức Chúa Trời”.+ 34  Ngài gọi đoàn dân cùng các môn đồ lại và phán: “Nếu ai muốn làm môn đồ tôi thì phải từ bỏ chính mình, vác cây khổ hình* mình và luôn theo tôi.+ 35  Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì tôi và tin mừng thì sẽ cứu được mạng mình.+ 36  Thật vậy, nếu một người được cả thế gian mà mất mạng sống thì có ích chi?+ 37  Một người sẽ lấy gì để đổi lại mạng sống mình?+ 38  Trong thế hệ tội lỗi và bất trung* này, hễ ai hổ thẹn về tôi và lời tôi, Con Người cũng sẽ hổ thẹn về người ấy+ khi ngài đến trong vinh quang của Cha ngài cùng với các thiên sứ thánh”.+

Chú thích

Có thể là tên khác của vùng Ma-ga-đan hoặc một vùng gần đó. Xem Mat 15:39.
Hay “người đàn ông”.
Hay “người đàn ông”.
Ở đây Chúa Giê-su có ý gọi Phi-e-rơ là “kẻ chống đối”, vì từ “Sa-tan” có nghĩa là kẻ chống đối.
Ds: “ngoại tình”.