Tin mừng do Mác ghi lại 14:1-72

  • Các thầy tế lễ bày mưu giết Chúa Giê-su (1, 2)

  • Đổ dầu thơm trên Chúa Giê-su (3-9)

  • Giu-đa phản bội Chúa Giê-su (10, 11)

  • Lễ Vượt Qua cuối cùng (12-21)

  • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa (22-26)

  • Báo trước Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (27-31)

  • Chúa Giê-su cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-nê (32-42)

  • Chúa Giê-su bị bắt (43-52)

  • Cuộc xét xử trước Tòa Tối Cao (53-65)

  • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su (66-72)

14  Còn hai ngày nữa+ là đến Lễ Vượt Qua+ và Lễ Bánh Không Men.+ Các trưởng tế và thầy kinh luật bèn tìm cách dùng mưu xảo quyệt để bắt Chúa Giê-su và giết ngài;+  vì họ nói: “Không nên làm vào ngày lễ, kẻo gây náo loạn trong dân chúng”.  Trong lúc Chúa Giê-su ở làng Bê-tha-ni và đang ngồi ăn tại nhà của Si-môn người phong cùi, có một phụ nữ mang đến lọ* đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất, rất đắt tiền. Cô đập cổ lọ và đổ dầu thơm trên đầu ngài.+  Thấy thế, một số người bất bình nói với nhau: “Sao phí phạm dầu thơm như vậy?  Dầu này có thể bán được hơn 300 đơ-na-ri-on* để cho người nghèo!”, và họ rất bực* cô ấy.  Nhưng Chúa Giê-su nói: “Hãy để chị ấy yên. Sao anh em làm khó dễ chị ấy? Chị ấy đã làm một việc tốt cho tôi.+  Vì anh em luôn có người nghèo ở cùng mình+ và muốn giúp họ khi nào cũng được, nhưng sẽ không có tôi mãi đâu.+  Chị ấy đã làm những gì mình có thể làm; chị ấy đổ dầu thơm trên mình tôi để chuẩn bị an táng tôi.+  Quả thật tôi nói với anh em, bất cứ nơi nào trên thế giới mà tin mừng được giảng ra,+ việc làm của người phụ nữ này cũng sẽ được thuật lại để nhớ đến người”.+ 10  Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, một trong 12 sứ đồ, đến gặp các trưởng tế để nộp Chúa Giê-su cho họ.*+ 11  Nghe vậy họ rất mừng và hứa cho hắn bạc.+ Vì thế, hắn bắt đầu tìm dịp để phản bội ngài. 12  Vào ngày đầu tiên của* Lễ Bánh Không Men,+ là ngày người ta có tục lệ dâng con sinh tế của Lễ Vượt Qua,+ các môn đồ đến hỏi Chúa Giê-su: “Thầy muốn chúng tôi đi chuẩn bị cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”.+ 13  Ngài sai hai môn đồ đi và dặn: “Hãy vào thành, sẽ có một người vác vò nước đến gặp các anh. Hãy theo anh ta,+ 14  anh ta vào nhà nào, các anh hãy nói với chủ nhà đó: ‘Thầy hỏi: “Căn phòng để tôi ăn Lễ Vượt Qua với môn đồ tôi ở đâu?”’. 15  Người ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng lớn ở trên lầu, có sẵn đồ đạc. Hãy chuẩn bị ở đó cho chúng ta”. 16  Thế là các môn đồ đi vào thành, thấy mọi việc y như lời ngài đã nói, và họ chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua. 17  Đến chiều tối, ngài cùng 12 sứ đồ tới đó.+ 18  Trong khi ngồi ăn ở bàn, Chúa Giê-su phán: “Quả thật tôi nói với anh em, một người trong anh em đang ăn với tôi sẽ phản bội tôi”.+ 19  Nghe vậy, họ rất buồn và lần lượt hỏi ngài: “Không phải là tôi chứ?”. 20  Ngài đáp: “Đó là một trong 12 người ở đây, người chấm vào bát cùng lúc với tôi.+ 21  Vì Con Người sẽ ra đi như lời đã viết về ngài, nhưng khốn cho kẻ phản Con Người!+ Thà kẻ đó chẳng sinh ra thì hơn”.+ 22  Cũng trong bữa ăn, Chúa Giê-su cầm một cái bánh, dâng lời chúc tạ, bẻ ra rồi đưa cho họ và nói: “Hãy cầm lấy. Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi”.+ 23  Ngài cũng cầm ly, dâng lời tạ ơn rồi đưa cho họ, và tất cả đều uống.+ 24  Ngài phán: “Rượu này tượng trưng cho huyết của tôi,+ là ‘huyết của giao ước’+ sẽ đổ ra vì nhiều người.+ 25  Quả thật tôi nói với anh em, tôi sẽ không uống rượu nữa cho đến ngày tôi uống rượu mới trong Nước Đức Chúa Trời”. 26  Cuối cùng, sau khi hát thánh ca,* họ đi đến núi Ô-liu.+ 27  Chúa Giê-su nói với họ: “Hết thảy anh em sẽ vấp ngã, vì có lời viết: ‘Ta sẽ đánh người chăn bầy+ và chiên sẽ tan lạc khắp nơi’.+ 28  Nhưng sau khi được sống lại, tôi sẽ đi đến Ga-li-lê trước anh em”.+ 29  Phi-e-rơ nói với ngài: “Dù tất cả những người kia vấp ngã, nhưng tôi thì không”.+ 30  Chúa Giê-su bèn phán cùng Phi-e-rơ: “Quả thật tôi nói với anh rằng hôm nay, đúng vậy, chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lần, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”.+ 31  Nhưng ông vẫn khăng khăng: “Dù phải chết với Thầy, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ Thầy”. Các môn đồ khác đều nói như vậy.+ 32  Họ đi đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê, ngài nói với các môn đồ: “Hãy ngồi ở đây trong khi tôi cầu nguyện”.+ 33  Ngài dẫn Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi theo.+ Ngài bắt đầu cảm thấy vô cùng căng thẳng* và bồn chồn. 34  Ngài nói với họ: “Tôi đau buồn+ đến chết mất. Hãy ở lại đây và thức canh”.+ 35  Đi một quãng nữa, ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện rằng nếu có thể được thì cho ngài khỏi phải trải qua giờ đó. 36  Ngài nói: “A-ba,* Cha ơi,+ Cha có thể làm được mọi sự; xin hãy cất chén* này khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha”.+ 37  Khi trở lại, ngài thấy họ đang ngủ thì nói với Phi-e-rơ: “Si-môn, anh ngủ sao? Anh không có sức để thức canh một giờ sao?+ 38  Hãy luôn thức canh và không ngừng cầu nguyện, để anh em không sa vào cám dỗ.+ Tinh thần thì hăng hái* nhưng thể xác lại yếu đuối”.+ 39  Ngài lại đi và cầu nguyện y như lần trước.+ 40  Khi trở lại lần nữa, ngài thấy họ đang ngủ vì mắt đã nặng trĩu, nên họ không biết trả lời ngài thế nào. 41  Ngài trở lại lần thứ ba và phán: “Đang lúc thế này mà anh em lại ngủ và nghỉ ngơi sao? Đủ rồi, giờ đã đến!+ Này, Con Người sắp bị phản bội và nộp vào tay những kẻ tội lỗi! 42  Hãy đứng dậy, chúng ta đi thôi. Kìa! Kẻ phản tôi đang đến”.+ 43  Ngay khi ngài còn đang nói thì Giu-đa, một trong 12 sứ đồ, đến cùng với một đám đông mang theo gươm giáo gậy gộc. Họ được các trưởng tế, thầy kinh luật và trưởng lão sai đến.+ 44  Kẻ phản ngài đã cho họ dấu hiệu này: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Hãy bắt lấy và giải đi cho cẩn thận”. 45  Hắn đi thẳng đến chỗ Chúa Giê-su và nói: “Chào Thầy!”,* rồi hôn ngài một cách thân tình. 46  Họ bèn bắt giữ ngài. 47  Nhưng một trong những người đứng gần đó rút gươm ra và chém đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, làm đứt tai anh ta.+ 48  Chúa Giê-su nói với họ: “Các người cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt kẻ cướp sao?+ 49  Hằng ngày tôi ở cùng các người trong đền thờ để giảng dạy+ thì các người lại không bắt. Nhưng điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh”.+ 50  Tất cả các môn đồ đều bỏ ngài mà chạy trốn.+ 51  Tuy nhiên, có một thanh niên đi theo sau ngài, trên người chỉ khoác một cái áo vải lanh mịn. Họ cố túm lấy anh, 52  nhưng anh bỏ lại áo và ở trần* mà chạy. 53  Họ dẫn Chúa Giê-su đến thầy tế lễ thượng phẩm,+ cũng có tất cả các trưởng tế, trưởng lão và thầy kinh luật nhóm tại đó.+ 54  Phi-e-rơ đi theo ngài từ đằng xa, đến tận sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm và ngồi sưởi bên đống lửa chung với những người hầu.+ 55  Bấy giờ, các trưởng tế và toàn thể Tòa Tối Cao tìm lời chứng để buộc Chúa Giê-su vào tội chết nhưng chẳng tìm được.+ 56  Thật ra, có nhiều người đứng ra làm chứng dối về ngài+ nhưng lời chứng của họ không khớp với nhau. 57  Cũng có vài người đứng ra làm chứng dối rằng: 58  “Chúng tôi có nghe người này nói: ‘Tôi sẽ phá đổ đền thờ này, là đền thờ bởi tay con người dựng nên, rồi trong ba ngày tôi sẽ xây lại một cái khác không phải bởi tay con người dựng nên’”.+ 59  Tuy nhiên, ngay cả về điểm này, lời chứng của họ cũng không khớp với nhau. 60  Rồi thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên giữa họ và hỏi Chúa Giê-su: “Ngươi không đáp lại lời nào sao? Những người này đang tố cáo ngươi tội gì?”.+ 61  Nhưng ngài vẫn im lặng, không trả lời tiếng nào.+ Thầy tế lễ thượng phẩm lại hỏi ngài: “Ngươi có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Được Chúc Tụng không?”. 62  Bấy giờ Chúa Giê-su đáp: “Phải, chính là tôi. Các ông sẽ thấy Con Người+ ngồi bên tay hữu+ Đấng Quyền Năng và đến trong các đám mây trên trời”.+ 63  Nghe thế, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Chúng ta còn cần nhân chứng làm chi nữa?+ 64  Các ông đã nghe lời phạm thượng ấy rồi đó. Các ông quyết định* thế nào?”. Họ đều kết tội ngài đáng chết.+ 65  Một số người nhổ vào ngài,+ bịt mặt ngài lại rồi đấm ngài và nói: “Nói tiên tri đi!”. Quân cảnh vệ tát ngài rồi dẫn đi.+ 66  Khi Phi-e-rơ đang ở dưới sân, có một tớ gái của thầy tế lễ thượng phẩm đến,+ 67  thấy ông đang sưởi thì nhìn thẳng vào ông và nói: “Ông cũng từng đi chung với ông Giê-su người Na-xa-rét kia!”. 68  Nhưng Phi-e-rơ chối rằng: “Tôi không biết ông ta, cũng chẳng hiểu cô đang nói gì”, rồi ông đi ra cổng.* 69  Tại đó, người tớ gái thấy ông thì lại nói với những người đứng xung quanh: “Ông này cũng thuộc bọn họ”. 70  Phi-e-rơ chối lần nữa. Một lúc sau, những người đứng gần đấy lại nói với Phi-e-rơ: “Chắc chắn ông thuộc bọn họ, vì ông đúng là người Ga-li-lê”. 71  Ông bắt đầu thề độc và nói: “Tôi không hề biết người đàn ông mà các người đang nói!”. 72  Ngay lúc ấy thì gà gáy lần thứ hai.+ Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-su nói với ông: “Trước khi gà gáy hai lần, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”.+ Thế là ông bật khóc nức nở.

Chú thích

Ds: “lọ bằng thạch cao tuyết hoa”.
Hay “họ nói một cách giận dữ với; họ la rầy”.
Hay “để phản bội Chúa Giê-su”.
Hay “Vào ngày trước”. Trong thời Chúa Giê-su, ngày Lễ Vượt Qua (14 tháng Ni-san) gắn liền với Lễ Bánh Không Men (15-21 tháng Ni-san), và đôi khi được xem là một phần của lễ đó.
Hay “các bài chúc tụng; các bài Thi thiên”.
Hay “sững sờ”.
Theo tiếng Hê-bơ-rơ hay A-ram, nghĩa là “Cha ơi!”.
“Chén” tượng trưng cho ý muốn của Đức Chúa Trời là để cho Chúa Giê-su chết vì bị vu cáo tội phạm thượng.
Hay “muốn”.
Ds: “Ráp-bi”. Xem mục “Ráp-bi; Ráp-bô-ni” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “chỉ mặc quần áo trong”.
Hay “nghĩ”.
Hay “tiền sảnh”.