Jobo 4:1-21

  • Elifazi ubulela lwapili (1-21)

    • Usheununa busepahali bwa Jobo (7, 8)

    • Ubulela lushango lwa sibupiwa sa moya (12-17)

    • ‘Mulimu hasepi batanga bahae’ (18)

4  Cwale Elifazi+ wa Mutemani aalaba, ali:   “Kana ukafilikana haiba mutu alika kuambola ni wena? Kakuli ki mañi yakona kukuza asabuleli sesiñwi?   Ki niti kuli uhakuluzi babañata,Mi neutiisanga mazoho afokola.   Manzwi ahao naatiisa mutu kaufela yasitatala,Mi neutiisa babanjanja mwa mañwele.   Kono cwale ki wena yatahezwi ki butata, mi ki kale uziyeleha;*Butata bukukenezi, mi seubilaela.   Kana kusaba Mulimu kwahao haku kutusi kuba ni sepo? Kana busepahali+ bwahao habu kufi sepo?   Hakuhupule taba ye: Kana kunani mutu yasina mulatu yakile ayundiswa? Ki lili fobakile bayundisezwa babasepahala?   Taba yenilemuhile kikuli, babalima* zemasweNi babacala butata bakakutula ona lika zeo.   Bayundiswa ki moya wabulula Mulimu,Mi bafezwa ki buhali bwahae. 10  Tau yabuluma, mi tau ya mwana yahona,Kono nihaiba ona meeno a litau* zetiile alobehanga. 11  Tau haisina mbuya yashwa,Mi bana bayona bahasana. 12  Cwale nenibulelezwi taba yeñwi kwa mukunda,Mi mazebe aka aiutwa haishobotwa. 13  Hane nikatazwa ki minahano mwa lipono za busihu,Ka nako yebalobalanga batu buloko bobutuna, 14  Nakenelwa ki sabo yetuna,Yangangamisa masapo aka kaufela. 15  Sibupiwa sa moya safita fapilaa ka;Milili ya fa mubili waka yayema. 16  Sibupiwa seo kiha siyema sikuzize,Kono nenisika lemuha mosibupehezi. Nesili fapilaa ka;Kwakuza, mi nautwa linzwi lelili: 17  ‘Kana mutu yakona kushwa wakona kuba yalukile kufita Mulimu? Kana mutu wakona kuba yakenile kufita Mubupi wahae?’ 18  Bona! Hasepi batanga bahae,Mi ufumana mulatu kwa mangeloi* ahae. 19  Kukaba cwañi ku babapila mwa mandu a lizupa,Babasimuluhile kwa liluli,+Babakona kupyatiwa ka bunolo sina kokwani! 20  Mwahalaa kakusasana ni manzibwana bapyatiwa;Bashwelela kuya kuile, mi hakuna yalemuha. 21  Kana habaswani sina tende yecomozwi muhala wayona? Bashwa basina butali.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kikale ukatala.”
Kamba “babalela.”
Kamba “litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba “linumwana.”