Jobo 32:1-22

  • Elihu yali mwanana ukena mwa puisano (1-22)

    • Uhalifisizwe ki Jobo ni balikani ba Jobo (2, 3)

    • Naalibelezi ka likute asika bulela kale sesiñwi (6, 7)

    • Buhulu ka ilibona feela habufi mutu butali (9)

    • Elihu ubata hahulu kubulela (18-20)

32  Cwale baana babalaalu bao batuhela kulika kualaba Jobo, kakuli naaikolwisa kuli ki yalukile.*+  Kono Elihu mwanaa Barakele wa kwa Buzi+ wa lubasi lwa Rami naahalifile hahulu. Buhali bwahae bwatukela Jobo bakeñisa kuli naalika kubonisa kuli ulukile kufita Mulimu.+  Hape naahalifisizwe hahulu ki balikani ba Jobo babalaalu bakeñisa kuli nebasika fumana kalabo kono nebabonisize kuli Mulimu umaswe.+  Elihu naalibelezi kuli aalabe Jobo, kakuli bao neli babahulu ku yena.+  Elihu habona kuli baana babalaalu bao nebasina sa kualaba, buhali bwahae bwaekezeha.  Cwale Elihu mwanaa Barakele wa kwa Buzi akala kubulela ali: “Na ni mwanana*Mi mina mu babahulu.+ Cwale neni mikuteka ka kusabulela sesiñwi,+Mi nenisika ba ni bundume bwa kumibulelela zeniziba.   Neniipulelezi kuli: ‘Babahulu* babulele,Mi lilimo zeñata lizibahaze butali.’   Kono moya oinzi kwa batu,Moya wabulula Yamaata Kaufela, ki ona ofa batu kutwisiso.+   Buhulu ka ili bona feela habufi* mutu butali,Mi babahulu haki bona feela babautwisisa sesilukile.+ 10  Cwale nili: ‘Hamu niteeleze,Mi ni na nika mibulelela zeniziba.’ 11  Hamubone! Nenilibelezi manzwi amina;Nenisweli kuteeleza kwa mihupulo yamina+Hane musweli kubata za kubulela.+ 12  Neni miteelelize ka tokomelo,Kono ku mina hakuna yakonile kubonisa Jobo bufosi bwahae*Kamba yafile kalabo kwa manzwi anaaikemela ka ona. 13  Cwale musike mwali: ‘Lufumani butali;Ki Mulimu yamuhanyeza, isiñi mutu.’ 14  Naasalwanisi na ka litaba zanaabulela,Cwale hanina kumualaba ka kuitusisa mabaka emufa. 15  Bakakamalile, habasana likalabo;Habasana za kubulela. 16  Nilibelezi, kono habasa bulela;Bayemi feela fani, basina kalabo yeñwi. 17  Cwale nikafa kalabo ni na;Nikabulela zeniziba ni na, 18  Kakuli ninani manzwi amañata;Moya oinzi ku na unihapeleza kubulela. 19  Mba yaka itezi inge waine yesina fa kubuyelela,Inge mikotana ya matalo ya waine yeminca yetuha ipazuha.+ 20  Munituhele nibulele, kuli niikutwe kuimuluha! Nikaatumulusa mulomo waka kuli nife kalabo. 21  Hanina kuketulula mutu;+Mi hanina kucolaula mutu,* 22  Kakuli hanizibi kucolaula mutu;Hane nikaeza cwalo, Mubupi waka naaka nitimeza kapili-pili.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kakuli naaipona kuba yalukile.”
Linzwi ka linzwi, “yomunyinyani kwa mazazi.”
Linzwi ka linzwi, “Ba mazazi.”
Kamba “Mazazi amañata ka ili ona feela hafi.”
Kamba “kunyaza Jobo.”
Kamba “hanina kufa mutu lilumbatina la kumububeka.”