Jobo 9:1-35

  • Jobo waalaba (1-35)

    • Mutu yakona kushwa haakoni kuzeka ni Mulimu (2-4)

    • ‘Mulimu ueza lika zesakonwi kubatisiswa’ (10)

    • Hakuna yakona kuzeka ni Mulimu (32)

9  Jobo aalaba, ali:   “Kaniti naziba kuli ki cwalo. Kono mutu yakona kushwa ukona kuba cwañi yalukile hanani muzeko ni Mulimu?+   Haiba mutu atabela kuzeka ni Yena,*+Mutu yo naasike akona kualaba nihaiba puzo iliñwi kwa lipuzo zahae ze 1,000.   Ki yabutali mi unani maata amatuna.+ Ki mañi yakona kumuhanyeza, asaikutwisi butuku?+   Ushimbulula* malundu kusina mutu yalemuha;Uafetaula ka buhali bwahae.   Unyanganyisa lifasi kulizwisa mwa sibaka salona,Mi misumo yalona yazikinyeha.+   Ulaela lizazi kuli lisike labenyaMi ukwalela liseli la linaleli;+   Ki yena yayandulula mahalimu anosi,+Mi uzamaya fa mandinda amatuna a liwate.+   Ki yena yaezize sitopa sa linaleli sesibizwa Ashi,* sitopa sa linaleli sesibizwa Kesile,* ni sitopa sa linaleli sesibizwa Kima,*+Mi ki yena yaezize litopa za linaleli za lihalimu la kwa mboela;* 10  Ueza lika zetuna zesakonwi kubatisiswa,+Lika zekomokisa zesakonwi kubalwa.+ 11  Ufita bukaufi ni na, kono hani muboni;Wanifitelela, kono hani mulemuhi. 12  Haanga nto yeñwi, ki mañi yakona kumuhanyeza? Ki mañi yakona kumubuza kuli: ‘Uezañi?’+ 13  Mulimu haana kutibela buhali bwahae;+Nihaiba bona babatusa Rahaba*+ bakakubama fapilaa hae. 14  Kucwañi hanika mualabaNilukela kuketa hande manzwi aka hanizekisana ni yena! 15  Niha neikaba kuli hanisika fosa, nenisike namualaba.+ Nenika kupa feela muatuli* waka kuli anishwele makeke. 16  Hanika mubiza, kana uka nialaba? Hanikolwi kuli ukautwa linzwi laka, 17  Kakuli uninyandisa ka liñungwaMi uatisa litombo zaka kusina libaka.+ 18  Haanituheleli kuli nihohe moya;Uzwelapili kunitahiseza lika zebaba. 19  Haiba ki taba ya maata, ki yena yamaata.+ Haiba ki taba ya katulo yelukile, uli: ‘Ki mañi yakona kunizekisa?’* 20  Niha neikaba kuli hanisika fosa, mulomo waka neuka ninyaza; Niha nikazwelapili kusepahala,* uka nifa mulatu.* 21  Niha nikazwelapili kusepahala,* hanizibi sesika ezahala ku na; Nitoile* bupilo bwaka bo. 22  Hakuna shutano. Ki lona libaka hanili: ‘Uyundisa babasina mulatu* hamoho ni babamaswe.’ 23  Muunda hane ukatahisa lifu ka sipundumukela, Naakaseha manyando a babasina mulatu. 24  Lifasi lifilwe mwa mazoho a babamaswe;+ Ukwahela meeto* a baatuli balona.Haiba haki yena, ki mañi he? 25  Cwale mazazi aka alubilo kufita mutu yamata;+ Afela kapili asika bona zende. 26  Aikela feela sina mukolo wa mataka, Sina limbande zeyo pamula mbuya yazona. 27  Haiba nibulela kuli: ‘Hanisa bilaela, Nikafelisa maswabi mwa pata yaka mi nikaba yatabile,’ 28  Nikazwelapili kusaba kabakala butuku bwaka kaufela,+ Mi naziba kuli uka nifumana kuba ni mulatu. 29  Nikafumanwa kuli nifosize.* Cwale kiñi senika ikataleza kusatusi sesiñwi?+ 30  Haiba nitapa mwa mezi a litwa lelishengunuka, Nikukenisa mazoho aka mwa mulola,*+ 31  Neuka nikenya mwa musima wa masila,Kuli mane nihaiba liapalo zaka nelika ninyenya. 32  Kakuli yena haki mutu sina na, kuli nikone kumualaba,Kuli luisane kwa kuta.+ 33  Hakuna mutu yaka luatulela,*Yakona kuba muatuli waluna.* 34  Haiba atuhela kuninata*Ni kutuhela kunisabisa ka zesabisa zahae,+ 35  Nenika bulela ni yena nisasabi,Kakuli hanisika twaela kubulela inze nisabile.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kumuisa kwa kuta.”
Kamba “uzwisa.”
Mwendi ili kutalusa sitopa sa linaleli sesibizwa Bere Yetuna.
Mwendi ili kutalusa sitopa sa linaleli sesibizwa Orioni.
Mwendi ili kutalusa linaleli za Pleadesi zefumaneha mwa sitopa sa linaleli sesibizwa Taurusi.
Linzwi ka linzwi, “mizuzu ya mwahali ya kwa mboela.”
Mwendi ili kutalusa sibatana sesituna sa mwa liwate.
Kamba mwendi, “yenizekisana ni yena.”
Linzwi ka linzwi, “kuniisa kwa kuta?”
Kamba “Niha nisina mulatu.”
Linzwi ka linzwi, “uka nibulela kuli nikopami.”
Kamba “Niha nisina mulatu.”
Kamba “nikenda.”
Kamba “babazwelapili kusepahala.”
Linzwi ka linzwi, “lipata.”
Linzwi ka linzwi, “ni yamaswe.”
Kamba “mufuse.”
Kamba “Hakuna muyemeli mwahalaa luna.”
Linzwi ka linzwi, “yakabeya lizoho lahae fahalimwaa bubeli bwaluna.
Linzwi ka linzwi, “azwisa tupa yahae ku na.”