Jobo 7:1-21

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-21)

    • Bupilo buswana sina musebezi wa kuhapelezwa (1, 2)

    • “Kiñi hau niyemi?” (20)

7  “Kana bupilo bwa mutu fa lifasi habuswani sina musebezi wa kuhapelezwa,Mi kana mazazi ahae haswani ni a mubeleki yabelekela masheleñi?+   Uswana sina mutanga yalakaza kuina mwa muluti,Mi ulibelela kufiwa lituwelo zahae sina mubeleki yabelekela masheleñi.+   Kabakaleo, nifilwe likweli zesina tusoMi lituwelo zenifilwe ki masihu a manyando.+   Hanilobezi, niipuzanga kuli: ‘Nikazuha lili?’+ Kono busihu habunze buzwelapili, nifetauha feela nisapumuli kufitela busa.*   Mubili waka utezi mabuku ni bibali bya masila;+Litalo laka litezi litombo ni bulalu.+   Mazazi aka aakufa kapili kufita moiakufela ndonga ya muluki,+Mi afela, kunisiya nisina sepo.+   Mawe Mulimu, uhupule kuli bupilo bwaka ki moya,+Kuli meeto aka haana kubona zetabisa* nikamuta.   Liito leli nibona cwale halisana kunibona hape;Meeto ahao akabata kunibona, kono hanina kubateñi.+   Sina lilu lelifela ni kuba siyo,Mutu yashetumukela mwa Libita* haana kukuta.+ 10  Haana kukutela kwa ndu yahae hape,Mi haasana kubonahala mwa sibaka sahae.+ 11  Ka mukwa ocwalo, hanina kutibela mulomo waka kubulela. Nikabulela kabakala butuku boniutwa mwa pilu yaka;Nikatongoka kabakala ziyezi-tuna yenili ku yona!+ 12  Kana ki na liwate kamba sibatana sa mwa liwate,Kuli ubeye mulibeleli wa kunikantela? 13  Hanibulela kuli: ‘Bulobalo bwaka buka niomba-omba;Mumbeta waka ukafukuza kwa butuku boniutwa,’ 14  Kihona unisabisa ka litoloNi kuningangamisa ka lipono, 15  Kuli mane niiketele kufipelwa,Ki cwalo, kuli niiketele kushwa kufita kupila ni mubili waka wo.*+ 16  Nitoile bupilo bwaka;+ hanisa lata kupila. Haku nituhele, kakuli mazazi aka aswana sina moya obuyelwa.+ 17  Mutu yakona kushwa ki mañi kuli umuiseze piluNi kuli uiyakatwe yena?*+ 18  Kiñi hau mutatuba zazi ni zazi kakusasanaNi kumulika ka nako kaufela?+ 19  Kana hauna kutuhela kunitalimaNi kunisiya, kuli nifumane nako ya kumiza mati?+ 20  Haiba niezize sibi, nikutahiselize cwañi kozi, wena Mushalimeli wa batu?+ Kiñi hau niyemi? Kana ki kale nikufa mushimbo? 21  Kiñi hausa niswaleli lifoso zakaNi kunilukulula kwa bufosi bwaka? Kakuli nikatuha niitobalela mwa liluli,+Mi uka nibata, kono hanina kubateñi.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kufitela masa hapatalala.”
Linzwi ka linzwi, “kubona bunde.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “kufita masapo aka.”
Linzwi ka linzwi, “umuise pilu.”