Jobo 14:1-22

 • Jobo uzwelapili kualaba (1-22)

  • Mutu upila nako yekuswani mi bupilo bwahae butezi liziyezi (1)

  • “Kunani sepo nihaiba ka za kota” (7)

  • ‘Mawe, kambe neuka nipata mwa Libita!’ (13)

  • “Haiba mutu ashwa, kana wakona kupila hape?” (14)

  • Mulimu ukanyolelwa musebezi wa mazoho ahae (15)

14  “Mutu yapepilwe ki musali,Upila nako yekuswani+ mi bupilo bwahae butezi liziyezi.+   Uhula sina palisa mi waletuka;*+Ushimbuluka sina muluti mi uba siyo.+   Ki cwalo, umutalimezi ka meeto ahao,Mi wamuzekisa.*+   Ki mañi yakona kupepa mutu yakenile ku mutu yasika kena?+ Hakuna!   Haiba mazazi ahae atomiwa,Ki wena yaziba palo ya likweli zahae;Ubeile maciñekelo kwa mazazi a bupilo bwahae.+   Tuhela kumutalima kuli apumule,Kufitela afita kwa mafelelezo a lizazi, sina mubeleki yabelekela masheleñi.+   Kakuli kunani sepo nihaiba ka za kota. Haiba ilemiwa, ikamela hape,Mi mitai yayona ikazwelapili kuhula.   Haiba mibisi yayona isupalela mwa mubuMi lisina layona lishwela mwa mubu,   Haika utwa mukamo wa mezi ikamela;Mi ikamela mitai sina kota yenca. 10  Kono mutu yena washwa, ulobala asina maata;Mutu yashwile, ukakai?+ 11  Mezi akala mwa liwate,Mi nuka yakala ni kuoma. 12  Mutu ni yena walobala mi hazuhi.+ Batu habana kuzuha, kufitela lihalimu lifela,Habana kuzusiwa kwa buloko.+ 13  Mawe, kambe neuka nipata mwa Libita,*+Kambe neuka nipata kufitela buhali bwahao bufela,Kambe neuka nitomela nako ni kunihupula!+ 14  Haiba mutu ashwa, kana wakona kupila hape?+ Nikalibelela ka mazazi kaufela a sebelezo yaka ya kuhapelezwaKufitela niimululwa.+ 15  Ukabiza, mi nika kualaba.+ Ukanyolelwa* musebezi wa mazoho ahao. 16  Kono ka nako yacwale, ubala mihato kaufela ya mahutu aka;Utonela feela sibi saka. 17  Lifoso zaka likwalezwi mwa mukotana,Mi ukwalezi libi zaka ka silamatiso. 18  Sina lilundu leliwa ni kubulumukaNi licwe lelizwisiwa mwa sibaka salona, 19  Sina mezi hafeza macweMi sina mezi a muunda hakukisa mubu wa lifasi,Ni wena uyundisize cwalo sepo ya mutu yakona kushwa. 20  Uzwelapili kumukoma kufitela ashwa;+Ufetula ponahalo yahae, mi wamuleleka. 21  Bana bahae bakutekiwa, kono yena hazibi zateñi;Bakokobezwa, kono yena halemuhi.+ 22  Uutwa butuku ka nako feela yasanani mubili wa nama;Ulila ka nako feela yasapila.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “mi wapumwa.”
Linzwi ka linzwi, “wani.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “lakaza hahulu.”