Jobo 29:1-25

  • Jobo uhupula mazazi anaaikola bupilo asika tahelwa kale ki litiko (1-25)

    • Kukutekiwa kwa munyako wa muleneñi (7-10)

    • Katulo yelukile yanaanani yona kwamulaho (11-17)

    • Mañi ni mañi naateeleza kwa kelezo ya Jobo (21-23)

29  Jobo azwelapili kubulela taba* yahae, ali:   “Kambe nenika kutela mwa likweli za kwamulaho,Mwa mazazi ene nisilelezwa ki Mulimu,   Hanaa nibenyiseza lambi yahae fahalimwaa toho yaka,Hane nizamaya mwa lififi ka tuso ya liseli lahae,+   Hane nisali yomunca,*Mulimu inzaa sali mulikanaaka mwa tende yaka,+   Yamaata Kaufela hanaasa li ni na,Hane nisapotolohilwe ki bana* baka,   Mihato yaka hane ili mwa mbata,Ni macwe hanaa nisululela linuka za oli.+   Hane niyanga kwa munyako wa muleneñi+Ni kuina fa sipula mwa patelo,+   Mitangana hane banibona, nebazwa mwa nzila,*Mi nihaiba baana-bahulu nebayema mi nebazwelapili inze bayemi cwalo.+   Makwambuyu nebasa buleli sesiñwi;Nebaiswala fa milomo ka mazoho abona. 10  Manzwi a baana babakutekeha naakuziswa;Malimi abona naakakatela mwa milomo yabona. 11  Mutu kaufela yanaautwa zenibulela naanilumba,Mi bane banibona neba nipakela. 12  Kakuli nenilamulela mubotana yanaaitilelela kukupa tuso,+Hamohocwalo ni mwana yasina ndatahe, ni mutu kaufela yasina yamutusa.+ 13  Mutu yanaali fakaufi ni kushwa naanifuyola,+Mi nenitabisa pilu ya mbelwa.+ 14  Neniapala kuluka sina siapalo saka;Katulo yaka yelukile neiswana sina siapalo sesitelele* ni kuwani. 15  Nenifetuhile meeto a libofuNi mahutu a lihole. 16  Nenili ndatahe babotana;+Nenibatisisa taba ya muzeko wa batu benisa zibi.+ 17  Neniloba mitahali ya sifosi+Ni kumuamuha mbuya ye mwa meeno ahae. 18  Nenibulelanga kuli: ‘Nikashwela mwa ndu yaka,*+Mi mazazi aka akaba amañata sina mushabati. 19  Mibisi yaka ikanamela mwa mezi,Mi puka ikaapesa mitai yaka busihu kaufela. 20  Kanya yaka iuncafazwa nako kaufela,Mi buta bobu mwa lizoho laka bukazwelapili kukunupa masho.’ 21  Batu nebateeleza, banze balibelezi kuutwa zenika bulela,Nebalibelela kelezo yaka inze bakuzize.+ 22  Hase nifelize kubulela, nebasina sa kuekeza;Mazebe abona naaikutwela manzwi aka ka bunolo.* 23  Neba nilibelela sina babalibelela pula;Nebaatamisa hahulu milomo yabona inge babaamuhela pula ya mafelelezo.+ 24  Hane nibamenyeza, nebapalelwa kulumela taba yeo;Liseli lelizwa mwa pata yaka nelibafa sepo.* 25  Neni baetelela sina muzamaisi wabona,Mi nenipila sina mulena yali mwahalaa masole bahae,+Sina mutu yaomba-omba babalila.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lishitanguti.”
Linzwi ka linzwi, “Mwa mazazi a bunca bwaka.”
Kamba “likombwa.”
Linzwi ka linzwi, “nebaipata.”
Kamba “koti yesina mazoho.”
Linzwi ka linzwi, “mwa siyaleto saka.”
Linzwi ka linzwi, “Manzwi aka naalotela mwa mazebe abona.”
Kamba mwendi, “Nebasika tima liseli la mwa pata yaka.”