Jobo 6:1-30

  • Jobo waalaba (1-30)

    • Utalusa kuli waswanela kuliloka (2-6)

    • Baomba-ombi bahae banani bupumi (15-18)

    • “Manzwi a niti hautwisi butuku!” (25)

6  Jobo kihaa alaba, ali:   “Kambe butuku+ bwaka kaufela nebuka pimiwa fa sikalaNi kubeiwa fa sikala hamoho ni manyando aka!   Kakuli cwale bufita mushabati wa mawate kwa bukiti. Ki lona libaka hanibulezi manzwi aka nisika nahanisisa.*+   Kakuli masho a Yamaata Kaufela anitabile,Mi sifanu saona si mwa mubili waka;+Mulimu unisabisize ka kunilwanisa.   Kana mbongolo+ ya mwa naheñi ikalila hainani bucwañi,Kamba kana poho ikalila hainani lico?   Kana lico zebusula liciwanga lisika lungiwa lizwai,Kamba kana mulo wa simela sesibusula watabusa?   Nihanile kuswala lika zecwalo. Liswana sina lika zesilafaza lico zaka.   Kambe kupo yaka neika alabiwaMi kambe Mulimu naaka nifa senilakaza!   Kambe Mulimu naakatabela kuniyundisa,Mi kambe naakaotolola lizoho lahae ni kunibulaya!+ 10  Kakuli taba yeo neika niomba-omba;Nenikanyakalala kusina taba ni butuku boniutwa, bobusa feli,Kakuli hanisika hana kuutwa manzwi a Yakenile.+ 11  Kana ninani maata a kuzwelapili kulibelela?+ Mi kana kunani zende zenisa swanela kupilela?* 12  Kana ninani maata aswana ni a licwe? Kamba kana mubili waka ki wa kopa? 13  Kana kunani monikona kuitusezaHailifo tuso kaufela yene ninani yona haisaliyo? 14  Mutu kaufela yasabonisi mutu yomuñwi lilato lelisa feli+Ukatuhela kusaba Yamaata Kaufela.+ 15  Banabahesu banipumile+ sina nukana ya maliha,Banipumile sina mwakalelanga mezi mwa linukana za maliha. 16  Lifetulwa zensu ki mezi akangezi,Mi litwa lelishengunuka liipatile mwateñi. 17  Kono nako haifitile, mezi azona akala mi zaoma;Hakucisa, zaoma. 18  Mezi azona akeluswa;Libubela mwa lihalaupa mi zaoma. 19  Bazamai ba kwa Tema+ bayo libata;Bazamai babazwa kwa Sheba*+ balilibelela. 20  Baswabile kakuli habasika fumana sene baisepisize;Baya kwateñi kono habafumani sene babata. 21  Ki mona mose mubezi ku na;+Muboni ziyezi yesabisa yenitahezi, mi musabile.+ 22  Kana nibulezi kuli: ‘Munife sesiñwi,’ Kamba kana nimikupile kuli munife mpo kwa bufumu bwamina? 23  Kana nikupile kuli nilamulelwe mwa lizoho la silaKamba kuli nilamulelwe* kwa bahateleli? 24  Hamu nilute, mi nikakuza;+Munituse kuutwisisa mafosisa aka. 25  Manzwi a niti hautwisi butuku!+ Kono cwale kalimelo yamina initusa cwañi?+ 26  Kana mulela kunyaza manzwi aka,Manzwi a mutu yaziyelehile,+ afefulwa ki moya? 27  Hape nemuka posa loto kuli mulekise ndiala+Nemuka lekisa* mulikanaa mina!+ 28  Cwale hamusikuluhele ku na mi munitalime,Kakuli hanikoni kupuma fapilaa mina. 29  Nakupa, munahanisise—musike mwaniatula maswe—Ki cwalo, munahanisise, kakuli nisatiiselize mwa kuluka kwaka. 30  Kana lulimi lwaka lubulela zesika luka? Kana lulimi lwaka halukoni kulemuha nto yefosahalile?

Litaluso ze kwatasi

Kamba “nisatokomeli lipulelo zaka.”
Kamba “haniswanela kuekeza kwa butelele bwa bupilo bwaka.”
Kamba “Sikwata sa bazamai ba Masabea.”
Linzwi ka linzwi, “niliululwe.”
Kamba “Nemuka cincanisa.”