Jobo 10:1-22

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-22)

    • ‘Ki kabakalañi Mulimu haanilwanisa?’ (2)

    • Mulimu ubapanywa ku Jobo yakona kushwa (4-12)

    • “Niimuluhe hanyinyani” (20)

10  “Nitoile bupilo bwaka.+ Nikabulela zeenibilaeza. Nikabulela kabakala kuziyeleha kwaka!   Nikabulelela Mulimu, nili: ‘Usike wanifa mulatu. Haku nibulelele libaka hau nilwanisa.   Kana kuhatelela babañwi kwakutusa,Kuli unyaze musebezi wa mazoho ahao+Kono inze utabela kelezo ya babamaswe?   Kana meeto ahao aswana ni a batu,Kamba kana ubona sina mwabonela mutu yakona kushwa?   Kana mazazi ahao alikana ni a batu babakona kushwa,Kamba kana lilimo zahao lilikana ni za mutu,+   Kuli ubatisise mulatu wakaNi kubatisisa sibi saka?+   Waziba kuli hanina mulatu;+Mi hakuna yakona kunilamulela mwa lizoho lahao.+   Mazoho ahao ki ona anibupile mi ki ona aniezize,+Kono cwale ubata kuniyundisa.   Uhupule kuli neu nibupile ka lizupa,+Kono cwale unikutiseza kwa liluli.+ 10  Kana neusika nisela sina mokuselelwa muzililiNi kuniomisa sina mafi? 11  Neu niapesize litalo ni nama,Mi waningungahanya hamoho ka masapo ni misifa.+ 12  Unifile bupilo ni kunibonisa lilato lelisa feli;Usilelelize moya* waka mi unibabalezi.+ 13  Kono neusika nizibisa kuli ulela kueza lika ze.* Naziba kuli lika ze lizwa ku wena. 14  Kambe niezize sibi, neuka nibona,+Mi neusike waswalela bufosi bwaka. 15  Haiba nifosize, ninani bumai! Mi nihaikaba kuli hanisika fosa, hanikoni kuinula toho yaka,+Kakuli niatezwi ki maswabi ni manyando.+ 16  Haniinula toho yaka, unizuma sina tau+Mi hape ubonisa maata ahao ka kunilwanisa. 17  Unitiseza lipaki zeñwi kuto nilwanisaMi uekeza buhali bwahao ku na,Kakuli manyando azwelapili kunitahela. 18  Cwale kiñi hane unizwisize mwa mba ya bo ma?+ Neniswanela kushwa kusina liito leli niboni. 19  Nekuka swana feela inge kuli nenisika ba teñi;Nenika iswa mwa libita nisazwa feela mwa mba.’ 20  Kana mazazi aka haki amanyinyani?+ Mulimu anisiye;Meeto ahae atuhele kunitalima, kuli niimuluhe hanyinyani*+ 21  Nisika ya kale—konisike nayo kuta+Kwa naha ya lififi lelikima,*+ 22  Kwa naha ya lififi lelituna,Kwa naha ya muluti omutuna ni ya mifilifili,Ili ko nihaiba lona liseli liswana sina lififi.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moya obululwa; bupilo.”
Linzwi ka linzwi, “Mi upatile lika ze mwa pilu yahao.”
Kamba “nitabe kwateñi hanyinyani.”
Kamba “lififi ni muluti wa lifu.”