Jobo 22:1-30

  • Elifazi ubulela lwabulaalu (1-30)

    • ‘Kana mutu wakona kutusa Mulimu?’ (2, 3)

    • Utameleza Jobo kuli unani mukwañuli ni kuli haezangi hande babañwi (9)

    • ‘Ukutele ku Mulimu mi ukapila hande hape’ (23)

22  Elifazi+ wa Mutemani aalaba, ali:   “Kana mutu wakona kutusa Mulimu? Kana mutu yanani kutwisiso wakona kumutusa?+   Kana Yamaata Kaufela unani taba ni* kuli u yalukile,Kamba kana kunani sakafumana niha uzwelapili kusepahala?+   Kana uka kufa kotoNi kuzeka ni wena kabakala kuli usaba Mulimu?   Kana haki kabakala kuli bumaswe bwahao ki bobutuna hahuluMi milatu yahao haifeli?+   Kakuli uamuha bana bahabo wena swalele kusina libaka,Mi utubula batu liapalo, kubasiya bali mapunu.*+   Utima mezi yakatezi,Mi babashwile tala ubatima lico.+   Naha ki ya mutu yamaata,+Mi yashemubiwa, ki yena yapila mwateñi.   Kono neukutisa limbelwa mazoho-zoho,Mi neuloba mazoho a bana babasina ndataa bona.* 10  Ki lona libaka haupotolohilwe ki tutwa,*+Mi ka sipundumukela usabiswa ki zesabisa; 11  Ki lona libaka hakuunsufalile hahulu cwana kuli mane upalelwa kubona,Mi ukwahelwa ki mezi a muunda. 12  Kana Mulimu hayo kwahalimu mwa lihalimu? Mi hakubone linaleli kaufela molilendezi mwahalimu. 13  Kono uize: ‘Mulimu uzibañi luli? Kana wakona kuatula hakunani lififi lelituna? 14  Malu amusilile, kuli asike abonaHanzaa zamaya fa situwa* sa lihalimu.’ 15  Kana wena ukazamaya mwa nzila yakaleMokuzamaile batu babamaswe, 16  Bona batu bane bafelisizwe,* nako yabona isika fita kale,Bao mutomo wabona neukukisizwe ki muunda?*+ 17  Nebabulelela Mulimu wa niti, bali: ‘Haku lutuhele!’ Ni kuli: ‘Yamaata Kaufela ukona kuluezañi?’ 18  Kono ki Yena yanaatalize mandu abona ka lika zende. (Muhupulo omaswe cwalo ukwahule ni na.) 19  Babalukile habaka bona cwalo, bakataba,Mi babasina mulatu baka baseha, bali: 20  ‘Bane balulwanisa bayundisizwe,Mi mulilo ukacisa zesiyezi ku bona.’ 21  Umuzibe mi ukaba mwa kozo ni yena;Ukafumana lika zende. 22  Uamuhele mulao ozwa mwa mulomo wahae,Mi ubuluke manzwi ahae mwa pilu yahao.+ 23  Haiba ukutela ku Yamaata Kaufela, ukapila hande hape;+Haiba uzwisa bumaswe mwa tende yahao, 24  Haiba unepela gauda* yahao mwa liluliNi kunepela gauda ya kwa Ofiri+ mwa misindi* ya macwe, 25  Fo Yamaata Kaufela ukaba gauda* yahao,Mi ukaba silivera yahao yende ka kufitisisa. 26  Kakuli ka nako yeo, ukatabela Yamaata Kaufela,Mi ukananulela pata yahao ku Mulimu. 27  Ukakupa ku yena, mi uka kuutwa;Mi wena ukapeta buitamo bwahao. 28  Zeulela kueza kaufela likakonda,Mi liseli likabenya mwa nzila yahao. 29  Kakuli haiba ubulela ka buikuhumuso, ukakokobezwa,Kono Mulimu ukapilisa yaikokobeza.* 30  Ukalamulela babasina mulatu;Cwale haiba mazoho ahao akenile, kaniti ukalamulelwa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Kana Yamaata Kaufela ukatabiswa.”
Linzwi ka linzwi, “utubula liapalo babali mapunu.”
Kamba “lindiala.”
Linzwi ka linzwi, “tutwa twa linyunywani.”
Kamba “mupotoloho.”
Kamba “bao bupilo bwabona nebukaulelizwe.”
Linzwi ka linzwi, “nuka.”
Kamba “liemba za gauda.”
Kamba “milapo.”
Kamba “liemba za gauda.”
Kamba “wa meeto aswabile.”