Jobo 39:1-30

 • Lifolofolo zebupilwe libonisa kutokwa zibo kwa mutu (1-30)

  • Lipuli za mwa malundu ni mazwii (1-4)

  • Mbongolo ya mwa naheñi (5-8)

  • Poho ya mwa naheñi (9-12)

  • Mpye (13-18)

  • Pizi (19-25)

  • Kañoti ni mbande (26-30)

39  “Kana waziba nako yelizwala lipuli za mwa malundu?+ Kana seuboni mazwii hazwala bana baona?+   Kana wabalanga likweli zaainanga inzaa itwezi? Kana waziba nako yaazwalanga?   Abutanga fafasi ka nako yaazwala bana baona,Mi butuku bwaona bwa lupepo bwafela.   Bana baona batiya mi bahulela mwa naheñi;Baikela mi habakuteli ku ona.   Ki mañi yalukuluzi mbongolo ya mwa naheñi,+Mi ki mañi yatamuluzi mihala ya mbongolo ya mwa naheñi?   Niiezelize lihalaupa kuli ipile ku lonaNi naha ya lizwai kuli iine mwateñi.   Inyefula lilata la mwa muleneñi;Haiutwi mihuwo ya mukwaezi.   Izamaya-zamaya mwa malundu, ibata zeika fula,Ibata simela kaufela sesitala.   Kana poho ya mwa naheñi ikalumela kukusebeleza?+ Kana ikalumela kulobala mwa mulaka wahao* busihu? 10  Kana wakona kuzamaisa poho ya mwa naheñi ka muhala kuli iyo kukekelela mifolo,Kamba kana yakona kukulatelela kuyo kekela musindi? 11  Kana ukasepa maata ayona amatunaNi kuli ikuezeze musebezi wahao otaata? 12  Kana ukaitinga ku yona kuli ikutiseze kutulo* yahao,Mi kana ika kukubukanyeza yona mwa mapulelo ahao? 13  Mpye ipepelisa mafufa ayona ka tabo,Kono kana mafufa ni boya bwayona zakona kubapanyiwa ku za mombo?+ 14  Kakuli isiya mai ayona fafasi,Kuli afutumazwe ki kucisa kwa mubu. 15  Ilibala kuli akona kupyatiwa ki lihutuKamba kuli folofolo ya mwa naheñi yakona kuahatikela. 16  Ieza bana bayona maswe, inge kuli haki bayona;+Haisabi kuli butuku bwayona bwa lupepo bukasuhana bwaba bobusa tusi sesiñwi. 17  Kakuli Mulimu uitimile* butaliMi haasika ifa kwa kutwisiso. 18  Kono hainanuha ni kupepelisa mafufa ayona,Iseha pizi ni yaipahami. 19  Kana ki wena yafa pizi maata ayona?+ Kana ki wena yaapesa mulala wayona bulizi bobufuka? 20  Kana wakona kuitulisa inge nziye? Ifuta moya ka mukwa osabisa.+ 21  Itibula mubu mwa musindi mi itulaka ka maata;+Imatela kwa ndwa.*+ 22  Iseha sabo mi haisabi sesiñwi.+ Haimenuhi kabakala mukwale. 23  Sipusu sa masho sashakasha fa mubili wayona,Lilumo ni mukwazo zabenya. 24  Ikuñiswa ki tabo, imatela kwapili ka lubilo,*Haikoni kuyema feela* haiutwa mulumo wa lunaka. 25  Lunaka halulila, yona ili: ‘Ehe!’ Ilupelela ndwa isali kwahuleMi iutwa muhuwo wa bazamaisi ba masole ni muhuwo wa ndwa.+ 26  Kana ki ka kutwisiso yahao kañoti hakalendana mwahalimu,Hakabapulela mafufa akona kwa mboela? 27  Kamba kana ki ka taelo yahao mbande haifufela mwahalimu+Ni kuyo yahela siyaleto sayona fokutelele,+ 28  Haiyo lobala fa liñope busihu,Ni kupila mwa sisabelo sayona fa licwe?* 29  Haiinzi fo, ibata-bata lico;+Meeto ayona abona ze kwahule. 30  Bana bayona banwa mali;Mi kokufumaneha litupu kaufela, ki kona koiinzi.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sicelo sahao.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “uilibalisize.”
Linzwi ka linzwi, “Iyo kopana ni lilwaniso.”
Linzwi ka linzwi, “imiza mubu.”
Kamba mwendi, “Haikolwi.”
Linzwi ka linzwi, “fa liino la licwe.”