Jobo 18:1-21

  • Bilidadi ubulela lwabubeli (1-21)

    • Utalusa zekaezahala kwa baezalibi (5-20)

    • Utalusa kuli Jobo haazibi Mulimu (21)

18  Bilidadi+ wa Mushuha aalaba, ali:   “Mukatuhela lili kubulela manzwi acwalo? Hamuutwisise, kihona lukabulela.   Kiñi semu luungela sina lifolofolo+Mi kiñi hamu lubona bukuba?*   Niha uipazaula kabakala buhali bwahao,Kikuli lifasi likayubekwa kabakala hao,Kamba kana licwe likashenya kuzwa mwa sibaka salona?   Ki niti, liseli la yamaswe likatima,Mi lilimi la mulilo wahae halina kubenya.+   Liseli leli mwa tende yahae kaniti likaunsufala,Mi lambi yeemubenyiseza liseli ikatima.   Matambo ahae amatelele akusufalizwe,Mi kelezo yahae ika muwisa.+   Kakuli mahutu ahae aka muisa mwa kanyandi,Mi ukaswaseha mwateñi.   Katwa kaka muswasa kwa lisito;Ukawela mwa lilaba.+ 10  Uteezwi muhala fafasi,Mi mwa nzila yahae kuteilwe katwa. 11  Mwa maneku kaufela usabiswa ki zesabisa+Mi limundongwami. 12  Ufelelwa ki maata,Mi kozi+ ika musitatalisa.* 13  Litalo lahae laciwa;Butuku bobumaswe hahulu, bobubulaya,* buca mazoho ahae ni mahutu ahae. 14  Uzwisiwa mwa tende yahae yeemusileleza+Mi uiswa ku mulena wa zesabisa.* 15  Batu basazibi* bakapila mwa tende yahae;Sulufula ikahasezwa fa ndu yahae.+ 16  Mwatasi, mibisi yahae ikaoma,Mi kwahalimu, mitai yahae ikanyana. 17  Haana kuhupulwa mwa lifasi,Mi libizo lahae halina kuzibahala* mwa likululu. 18  Ukazwiswa mwa liseli kuiswa mwa lififiMi ukalelekwa mwa naha. 19  Haana kuba ni bana kamba baikulu mwahalaa sicaba sahabo yena,Mi hakuna yakabanduka mwa sibaka sapila ku sona.* 20  Lizazi lahae halika fita, batu ba kwa Wiko bakaikomokelaMi batu ba kwa Upa bakaswalwa ki sabo yetuna. 21  Zeo ki zona zekaezahala kwa litende za mutu yaeza zemasweNi kwa sibaka sa mutu yasazibi Mulimu.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “kusakena.”
Kamba “ika mucuñutisa.”
Linzwi ka linzwi, “Mweli wa lifu.”
Kamba “kwa lifu lelimaswe.”
Linzwi ka linzwi, “Nto yesi yahae.”
Linzwi ka linzwi, “haana kuba ni libizo.”
Kamba “sibaka mwanyunyumani feela.”