Jobo 8:1-22

  • Bilidadi ubulela lwapili (1-22)

    • Utalusa kuli bana ba Jobo baezize sibi (4)

    • ‘Kambe u mutu yakenile, Mulimu naaka kusileleza’ (6)

    • Utalusa kuli Jobo haasabi Mulimu (13)

8  Bilidadi+ wa Mushuha+ kihaa alaba, ali:   “Ukaanga nako yekuma kai inze ubulela cwalo?+ Manzwi azwa mwa mulomo wahao aswana sina moya omaata!   Kana Mulimu ukakelusa katulo yelukile,Kamba kana Yamaata Kaufela ukakelusa sesilukile?   Haiba bana bahao bamufoselize,Ubatuhelezi kuli bafiwe koto kabakala bukwenuheli bwabona;*   Kono hane ukasikuluhela ku Mulimu+Nikukupa kuli ushemubiwe ki Yamaata Kaufela,   Mi kambe u mutu yakenile luli ni yasepahala,+Naaka kutusa*Ni kukukutiseza mwa sibaka sahao sesiswanela.   Mi nihaike kuli neuli yomunyinyani kwa makalelo,Kwapili ukaba yomutuna.+   Nakukupa, hakubuze ba masika a kwamulaho,Mi uise pilu kwa lika zene bafumani bo ndataa bona.+   Kakuli luna lupepilwe feela mabani, mi hakuna seluziba,Kakuli mazazi aluna fa lifasi aswana sina muluti. 10  Kana habana kukulutaNi kukutaluseza zebaziba?* 11  Kana kuma yakona kuhula kuba yetelele mokusi mwa mataba? Kana lutaka lwakona kuhula kuba lolutelele kusina mezi? 12  Halisali zenyinyani, lisika lobiwa kale,Likaoma kapili kufita simela sifi kamba sifi. 13  Ki sona sesika ezahala* kwa batu kaufela babalibala Mulimu,Kakuli sepo ya babasa sabi Mulimu* ikafela, 14  Kuisepisa kwabona hakutusi sesiñwiMi sepo yabona iswana sina bwanda bwa liuyi* bobusika tiya. 15  Ukayendamena kwa ndu yahae, kono haina kuzwelapili kuyema;Ukalika kuikumalela, kono haina kuina nako yetelele. 16  Uswana sina simela sesimezi sesi mwa lizazi,Mi mitai yahae inamela kafa ni kafa mwa simu.+ 17  Mibisi yahae itatezana mwahalaa macwe;Ubata ndu mwahalaa macwe.* 18  Kono hakakumulwa* mwa sibaka sahae,Sibaka seo sika mulatula, sili: ‘Nalikuba nikubone.’+ 19  Ki cwalo, ki mona mwakayundela;*+Mi babañwi bakamela mwa mubu. 20  Kaniti, Mulimu haana kuhana babazwelapili kusepahala;*Mi haana kutusa* babamaswe, 21  Kakuli ukataza mulomo wahao ka lisehoMi milomo yahao ikahuweleza ka tabo. 22  Baba kutoile bakaswabiswa,Mi tende ya babamaswe haisana kubateñi.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Ubalumezi mwa lizoho la bukwenuheli bwabona.”
Kamba “Naakayema kuli akutuse.”
Linzwi ka linzwi, “Ni kubulela manzwi azwa kwa lipilu zabona?”
Linzwi ka linzwi, “Ki zona linzila.”
Kamba “ya bakwenuheli.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”
Kamba “Utalima ndu ya macwe.”
Kamba “hakamiziwa.”
Kamba “fo kikuli kufela kwa nzila yahae.”
Kamba “babasanyazahali.”
Linzwi ka linzwi, “kuswala lizoho la.”