Jobo 40:1-24

  • Lipuzo zeñwi zezwa ku Jehova (1-24)

    • Jobo uitumelela kuli haana sa kubulela (3-5)

    • “Kana wakona kukakanya katulo yaka yelukile?” (8)

    • Mulimu utalusa maata a Behemoti (15-24)

40  Jehova azwelapili kualaba Jobo, ali:   “Kana yabatisisa milatu wakona kukangisana ni Yamaata Kaufela?+ Yena yabata kunyaza Mulimu aalabe.”+  Jobo aalaba Jehova, ali:   “Bona! Ni mutu yasaswaneli.+ Ki lifi zenika kualaba? Niiswala fa mulomo ka lizoho laka.+   Nenibulezi hañwi, kono hanisa alaba hape;Senibulela lwabubeli, kono hanisana kubulela sesiñwi hape.”  Cwale Jehova aalaba Jobo kuzwelela mwa liñungwa,+ ali:   “Hakuitukiseze sina muuna;Nikubuze, wena unitaluseze.+   Kana wakona kukakanya* katulo yaka yelukile? Kana wakona kuninyaza kuli wena ubonahale kuli ulukisize?+   Kana unani lizoho lelimaata sina la Mulimu wa niti,+Kamba kana linzwi lahao lakona kupalakata sina lahae?+ 10  Ikabise ka kanya ni ka bulena;Apala kukutekeha ni kutompeha. 11  Lukulula buhali bwahao;Utalime mutu kaufela yaikuhumusa, mi umukutiseze kwatasi. 12  Utalime mutu kaufela yaikuhumusa, mi umukokobeze,Mi uhatikele babamaswe fobayemi. 13  Ubapate mwa liluli kaufelaa bona;Ubatamele* mwa sibaka sesiipatile, 14  Fohe, nikaitumelela ku wena*Kuli lizoho lahao la bulyo lakona kukupilisa. 15  Cwale, Behemoti* ki ye, yenibupile inge mone nibupezi wena. Ifula bucwañi sina poho. 16  Talima maata ainzi mwa teka yayonaNi maata ainzi mwa linama za mba yayona! 17  Itiisa muhata wayona sina kota ya sidare;Mieto ya malupi ayona iindani. 18  Masapo ayona ki mipaipi ya kopa;Mahutu ayona aswana sina misumo ya sipi. 19  Ki yona yetama* mwahalaa misebezi ya Mulimu;Mubupi wayona ki yena feela yakona kuiatumela ka mukwale wahae. 20  Kakuli malundu aimeliseza lico,Fona folibapalela lifolofolo kaufela za mwa naheñi. 21  Ibuta mwatasaa likota za lotasi,Mwa muluti wa mataka a mwa mataba. 22  Likota za lotasi liiapesa ka muluti wazona,Mi ipotolohilwe ki likota za popula za mwa musindi.* 23  Nuka haibifile, yona haisabi. Ibundume, nihaike kuli mezi a Jordani+ anata kwa mulomo wayona. 24  Kana kunani yakona kuiswasa inze itona,Kamba kupunya ngo yayona ka sipunyiso?*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kufokolisa.”
Linzwi ka linzwi, “Utame lipata zabona.”
Kamba “nika kubabaza.”
Mwendi ili kutalusa kubu.
Linzwi ka linzwi, “Ki yona ya makalelo.”
Kamba “mulapo.”
Linzwi ka linzwi, “lilaba.”