Jobo 20:1-29

  • Zofari ubulela lwabubeli (1-29)

    • Uikutwa kulwahiwa ki Jobo (2, 3)

    • Utalusa kuli Jobo ki mutu yamaswe (5)

    • Utalusa kuli Jobo utabela sibi (12, 13)

20  Zofari+ wa Munaama aalaba, ali:   “Ki lona libaka hanialaba kakuli nikatazwa ki mihupuloBakeñisa kuli niikutwa kuziyeleha.   Niutwile nyazo yenishubulwa ka yona;Mi nialaba kabakala kutwisiso yaka.*   Kaniti uswanela kuba yasazibile taba ye kamita,Kakuli kubile cwalo kuzwa fabupezwi mutu* fa lifasi,+   Kuli tabo ya babamaswe haiini nako yeteleleMi tabo ya mutu yasasabi Mulimu* ki ya nakonyana.+   Butuna bwahae niha bukambamela kwa lihalimuMi toho yahae niha ifita kwa malu,   Ukayunda kuya kuile sina musutelo wahae;Bane bamubonanga bakali: ‘Ukai?’   Ukafufa sina tolo, mi habana kumufumana;Ukalelekiswa sina pono ya busihu.   Meeto akile amubona, haasana kumubona hape,Mi sibaka sahae hasina kumubona nikamuta.+ 10  Bana bahae bakabata kushemubiwa ki babotana,Mi mazoho ahae akakutisa sifumu sakile aanga.+ 11  Masapo ahae naatezi maata a kwa bunca bwahae,Kono maata ao akalobala ni yena mwa liluli. 12  Haiba nto yemaswe iutwahala munati mwa mulomo wahae,Haiba aipata kwatasaa lulimi lwahae, 13  Haiba azwelapili kuimumuna, asa ituheliKono aipumata mwa mulomo wahae, 14  Lico zaca likababa mwa mba yahae;Likaba sina sifanu* sa linoha sesi mwa mba yahae. 15  Umizize bufumu, kono uka butaza;Mulimu uka buzwisa mwa mba yahae. 16  Ukaanya sifanu sa linoha;Meeno* a sibili aka mubulaya. 17  Haana kubona linukana za mezi,Linukana mokububa linosi ni mbata. 18  Ukakutisa tutu yahae asika itusisa yona;*Haana kuikola bufumu bwafumani ka musebezi wahae.+ 19  Kakuli unyandisize babotana mi ubayubekile;Uikungezi ndu yasika yaha. 20  Kono haana kupila mwa kozo;Bufumu bwahae habuna kumupilisa. 21  Hakuna sesisiyezi sakona kuca;Ki lona libaka hasike aba mwa buiketo ka nako yetelele. 22  Nako yakaba ni bufumu bobuñata hahulu, ukatahelwa ki manyando;Ukatahelwa ki bumai bobutuna. 23  Haanze aca kukulisa mba yahae,Mulimu uka mulumela buhali bwahae bobutuka,Uka muneliseza bona mwa mala ahae. 24  Hakalika kubaleha lilwaniso za sipi,Masho akunupilwe ka buta bwa kopa aka mutaba. 25  Ucomola lisho mwa mukokoto wahae,Uzwisa silwaniso sesibenya mwa nyoko yahae,Mi ukenelwa ki sabo.+ 26  Lififi lelituna likaapesa maluwo ahae;Mulilo osika fuzelwa ki mutu uka mucisa;Kozi ikatela babaka punyuha mwa tende yahae. 27  Lihalimu likapatulula bufosi bwahae;Lifasi lika mulwanisa. 28  Muunda ukakukisa ndu yahae;Mezi aona akataha ka maata fa lizazi la buhali bwa Mulimu. 29  Mulimu ukaeza cwalo yamaswe,Ki sona saanda salaezi Mulimu kuli asifiwe.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “moya wa kutwisiso yaka.”
Kamba “batu; Adama.”
Kamba “mutu yali mukwenuheli.”
Kamba “nyoko.”
Linzwi ka linzwi, “lulimi.”
Linzwi ka linzwi, “mi haana kuimiza.”