Jobo 30:1-31

  • Jobo utalusa bupilo bwahae bobucincize (1-31)

    • Usehiwa ki batu babasina tuso (1-15)

    • Uikutwa inge kuli Mulimu haamutusi (20, 21)

    • “Litalo laka lifetuhile lelinsu” (30)

30  “Cwale seba niseha+—Bona baana babali banana ku na,Nenisike nalumela kuli bo ndataa bonaBaine ni linja zeneelibelela mutapi waka.   Maata a mazoho abona naanitusa cwañi? Maata abona afelile.   Bafokolisizwe ki kutokwa lika ni tala;Bañentaula mubu oomileOne usinyizwe kale, ose uli matota.   Baanga limela zelungalala ze mwa macacani;Sico sabona ki mibisi ya macacani a lufiyelo.   Balelekwa mwahalaa sicaba;+Batu babahuweleza inge babahuweleza lisholi.   Bapila mwa linjetumuko za misindi,*Mwa misima ye mwa mubu ni mwa macwe.   Bahuwa bali mwa macacaniMi bakubukana hamoho mwahalaa mikona.   Sina bana ba batu babasina ngana ni babasina mabizo,Balunduzwi* mwa naha.   Kono cwale baniseha nihaiba mwa lipina zabona;+Nifetuhile nto yebasheununa.*+ 10  Baninyenya mi sebasaba ku na;+Habaliyehi kunikwela mati mwa pata.+ 11  Bakeñisa kuli Mulimu uniamuhile lilwaniso* ni kunikokobeza,Banishwaula* inze bali fapilaa ka. 12  Bayema sina ñumbili kwa lizoho laka la bulyo;BanimatisaMi banibeela mikwalelo ya sinyeho mwa nzila yaka. 13  Basinya linzila zakaNi kuekeza kwa ziyezi yaka,+Kusina yabahanisa.* 14  Bataha sina babafitile mwa lisuba lelituna leli mwa limota;Banitela niha nili mwa ziyezi. 15  Niatelwa ki zesabisa;Likute laka liya sina moya,Mi kupiliswa kwaka kufela sina lilu. 16  Cwale bupilo bwaka sebufela;+Nitahezwi ki mazazi a manyando.+ 17  Busihu masapo aka aopa kabakala kuutwa butuku;*+Niciwa ki butuku bobusa feli boniutwa.+ 18  Siapalo saka sisinyiwa ka maata amatuna;*Sanikama mwa mulala sina kola ya siapalo saka. 19  Mulimu uninepezi mwa sileze;Seni fetuhile sina liluli ni mufuse. 20  Nihuweleza ku wena kuli unituse, kono hauni alabi;+Nayema, kono unitalima feela. 21  Unilwanisize ka situhu;+Uninyandisa ka kuitusisa maata kaufela a lizoho lahao. 22  Uninanula ni kunishimba ka moya;Kihona unizukuza mwa liñungwa.* 23  Kakuli naziba kuli uka nishetumunena kwa lifu,Kwa ndu kokuka yo kopanela babapila kaufela. 24  Kono hakuna yakona kunata mutu yalobehile*+Hanzaa lilela kutusiwa ka nako yatahezwi ki ziyezi. 25  Kana hanisika lila kabakala babaipumani mwa linako zetaata?* Kana hanisika swaba kabakala babotana?+ 26  Nihaike kuli nenilibelela lika zende, zemaswe ki zona zetile;Nenilibelela liseli, kono kutile lififi. 27  Mwa mba yaka hakusika tuhela kubondana;Natahelwa ki mazazi a manyando. 28  Nizamaya inze niswabile;+ haniboni liseli la lizazi. Mwahalaa kopano, niyema ni kulilela kutusiwa. 29  Nifetuhile mwanahabo mawawaNi mulikanaa bana ba mpye.+ 30  Litalo laka lifetuhile lelinsu mi liyebauhile;+Masapo aka aciswa ki kucisa.* 31  Harepa yaka iitusiswa feela ka nako ya maswabi,Mi kanamutolilo* kaka kaitusiswa kwa kuliza lipina za malilo.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “milapo.”
Linzwi ka linzwi, “Banyandisizwe.”
Linzwi ka linzwi, “lishitanguti; nguli.”
Linzwi ka linzwi, “uceputukisize muhala wa buta bwaka.”
Kamba “Balatela tumo kwatuko.”
Kamba mwendi, “Kusina yabatusa.”
Linzwi ka linzwi, “Masapo aka apunyiwa.”
Kamba mwendi, “Butuna bwa manyando aka bwanisinya.”
Kamba mwendi, “uniyundisa ka kunituba.”
Linzwi ka linzwi, “tutuma ya matota.”
Kamba “baba mwa lizazi lelitaata?”
Kamba mwendi, “fibele.”
Kamba “paipi.”