Jobo 1:1-22

  • Busepahali bwa Jobo ni sifumu sahae (1-5)

  • Satani ukakanya busepahali bwa Jobo (6-12)

  • Jobo usinyehelwa ki maluwo ahae mi ushwelwa ki bana (13-19)

  • Jobo haanyazi Mulimu (20-22)

1  Nekunani muuna yomuñwi mwa naha ya Uzi wa libizo la Jobo.*+ Neli muuna yanani niti ni yasepahala;*+ naasaba Mulimu mi naaikambusa kwa bumaswe.+  Naanani bana babashimani ba 7 ni babasizana babalaalu.  Naanani lingu ze 7,000, likamele ze 3,000, likomu ze 1,000,* ni limbongolo ze 500,* hamoho ni batanga babañata hahulu, mi naatumile hahulu mwahalaa batu kaufela ba kwa Upa.  Yomuñwi ni yomuñwi wa bana bahae babashimani naaezanga mukiti kwa ndu yahae fa lizazi lahae lelitomilwe.* Nebamemanga likaizeli zabona zetaalu kuto ca ni kunwa ni bona.  Mazazi a mukiti kaufela hasafelile, Jobo naababizanga kuli abakenise. Mi naazuhanga isali kakusasana ni kuezeza yomuñwi ni yomuñwi wabona matabelo a kucisa.+ Kakuli Jobo naali: “Mwendi bana baka baezize sibi mi banyefuzi Mulimu mwa lipilu zabona.” Jobo naaezanga cwalo ka nako kaufela.+  Cwale lizazi lafita la kuli bana ba Mulimu wa niti*+ bakene kuyo yema fapilaa Jehova,+ mi Satani+ ni yena akena ali mwahalaa bona.+  Jehova kihaa buza Satani, ali: “Uzwa kai?” Satani aalaba Jehova, ali: “Nizwa kwa kuzamaya-zamaya mwa lifasi ni kupota-pota mwateñi.”+  Mi Jehova ali ku Satani: “Kana ulemuhile* mutangaaka Jobo? Hakuna mutu yaswana ni yena mwa lifasi. Ki muuna yanani niti ni yasepahala,*+ yasaba Mulimu ni kuikambusa kwa bumaswe.”  Satani aalaba Jehova, ali: “Kana Jobo usaba feela Mulimu asafumani sesiñwi?+ 10  Kana hausika musileleza+ ni kusileleza ba ndu yahae ni lika kaufela zanani zona? Ufuyozi musebezi wa mazoho ahae,+ mi limunanu zahae liatile mwa naha. 11  Kono cwale hakuotolole lizoho lahao ni kumuamuha lika kaufela zanani zona, mi kaniti uka kunyefula ali fapilaa hao.” 12  Jehova kihaa li ku Satani: “Bona! Lika kaufela zanani zona li mwa lizoho lahao.* Feela usike waisa lizoho lahao fa mubili wahae!” Satani kihaa zwa fapilaa* Jehova.+ 13  Cwale zazi leliñwi bana bahae babashimani ni babasizana hane baca ni kunwa waine mwa ndu ya muhulwanaa bona wamushimani,+ 14  kwataha mutu ku Jobo, mi ato li ku yena: “Likomu nelikekela mi limbongolo nelifula kwatuko ni zona 15  mi Masabea bato litaseza ni kuliinga, babulaya batanga ka mukwale. Kubandukile feela na kuli nito kubihela.” 16  Yo asika feza kale kubulela, kwataha mutu yomuñwi, mi ato li: “Mulilo ozwa ku Mulimu* neuwile kuzwa kwa mahalimu, walenga lingu ni batanga, mi wabacisa! Kubandukile feela na kuli nito kubihela.” 17  Yo asika feza kale kubulela, kwataha mutu yomuñwi, mi ato li: “Makaladeya+ nebaikabile mwa litopa zetaalu, bato taseza likamele ni kuliinga, mi babulaya batanga ka mukwale. Kubandukile feela na kuli nito kubihela.” 18  Yo asika feza kale kubulela, kwataha mutu yomuñwi hape, mi ato li: “Bana bahao babashimani ni babasizana nebaca ni kunwa waine mwa ndu ya muhulwanaa bona wamushimani. 19  Ka sipundumukela, kwataha moya omutuna ozwa mwa lihalaupa, wato nata fa makona amane a ndu, mi ndu yawela banana, mi bashwa. Kubandukile feela na kuli nito kubihela.” 20  Cwale Jobo ananuha, apazula siapalo sahae mi abeula milili kwa toho yahae; kihaa wela fafasi, akubama 21  mi ali: “Nizwile mwa mba ya bo ma nisina sesiñwi,Mi nikakutela mwateñi nisina sesiñwi.+ Jehova naanifile,+ mi Jehova uniamuhile. Haike libizo la Jehova lizwelepili kulumbekwa.” 22  Mwa litaba ze kaufela, Jobo naasika eza sibi kamba kutameleza Mulimu bumaswe.*

Litaluso ze kwatasi

Mwendi lelitalusa “Nto Yetoilwe.”
Kamba “muuna yasanyazahali ni yanani niti.”
Linzwi ka linzwi, “lipani za likomu ze 500.”
Linzwi ka linzwi, “limbongolo zabasali.”
Kamba “kwa ndu ya yomuñwi ni yomuñwi nako yahae haifitile.”
Ki pulelo ya Siheberu yetalusa bana ba Mulimu, ona mangeloi.
Linzwi ka linzwi, “uisize pilu yahao ku.”
Kamba “muuna yasanyazahali ni yanani niti.”
Kamba “li mwa maata ahao.”
Linzwi ka linzwi, “pata.”
Kamba mwendi, “Lumonyi.”
Kamba “naasika bulela nto yesaswaneli ku Mulimu.”