Jobo 3:1-26

  • Jobo uliloka ka za kupepwa kwahae (1-26)

    • Ubuza libaka haanyanda (20, 21)

3  Hamulaho wa zeo, Jobo akalisa kubulela mi akuta lizazi lanaapepilwe.*+  Jobo ali:   “Lizazi lene nipepilwe liyundiswe,+Mi kuyundiswe busihu fone kuizwe: ‘Musali uitwezi mwana wamushimani!’   Lizazi leo lifetuhe lififi. Mulimu ya kwa lihalimu asike aliisa pilu;Liseli lisike labenya fahalimwaa lona.   Lififi lelituna* liikungele lona. Likwahelwe ki lilu la pula. Likwahelwe ki zeunsufaza musihali.   Busihu bo, bukwahelwe ki lififi;+Busike bwanyakalala mwahalaa mazazi a silimo,Mi busike bwabalwa mwahalaa mazazi a likweli.   Ki niti! Neikaba hande kambe hakuna mutu yanaapepilwe busihu bo;Kusike kwautwahala yahuweleza ka tabo.   Babakutanga mazazi bakute lizazi leo,Bona babakona kuzusa Leviatani.*+   Linaleli za lilungwe fa busihu bo liunsufale;Busihu bo, bulibelele liseli kono lisike labateñi,Mi butokwe kubona masa hapatalala. 10  Kakuli nebusika kwala likwalo za mba ya bo ma;+Mi nebusika tibela meeto aka kubona manyando. 11  Kiñi hane nisika shwa ka nako yenipepwa? Kiñi hane nisika shwa hanizwa mwa mba ya bo ma?+ 12  Kiñi bo ma hane baniamuhezi fa mañwele abonaNi kunianyiseza kwa mazwele abona? 13  Kakuli ka nako ya cwale kambe niitobalezi kusina yanikataza;+Kambe niitobalezi ni kuipumulela+ 14  Hamoho ni malena ba lifasi ni baelezi babona,Bane baikahezi libaka zesesinyehile cwale,* 15  Kamba ni manduna bane baluwile gauda,Bane banani mandu mokutezi silivera. 16  Kamba kiñi hane nisika ba sina mwana yafitelezi, yasika zibwa,Sina bana babasika bona liseli? 17  Mwa mabita, babamaswe batuhezi bumaswe bwabona;Mwateñi, babakatezi baipumulezi.+ 18  Mwateñi, mapantiti baipumulezi hamoho;Habautwi linzwi la yabahapeleza kusebeza. 19  Mwateñi, babanyinyani ni babatuna baswana,+Mi mutanga ulukuluzwi ku muñaa hae. 20  Ufelañi liseli ku mutu yanyandaNi bupilo ku babaziyelehile hahulu?+ 21  Kiñi babañwi habanyolelwa lifu, kono halitahi?+ Balibata kufita mobabatela maluwo apatilwe, 22  Bona babanyakalala hahulu,Babawabelwa habafumana libita. 23  Ufelañi liseli ku mutu yalatehile mwa nzila yahae,Yakwalezwi ki Mulimu?+ 24  Kakuli kutonga kwaka ki sona sico saka,+Mi kutonga+ kwaka, kuswalelela sina mezi asuluha. 25  Kakuli sene niikalezwi ki sona sesi nitahezi,Mi sene nisaba ki sona sesi niwezi. 26  Hanina kozo, ni buiketo, mi hanipumuli,Kono butata buzwelapili kunitahela.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “akuta lizazi lahae.”
Kamba “Lififi ni muluti wa lifu.”
Ikona kutalusa kwena kamba folofolo yeñwi yetuna, yemaata, yepila mwa mezi.
Kamba mwendi, “bane baikahezi libaka za matota.”