Jobo 24:1-25

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-25)

    • ‘Ki kabakalañi Mulimu hasatomi nako?’ (1)

    • Ubulela kuli Mulimu ulumeleza bumaswe (12)

    • Baezalibi balata lififi (13-17)

24  “Ki kabakalañi Yamaata Kaufela hasatomi nako?+ Ki kabakalañi baba muziba habasa boni lizazi lahae?*   Batu basutisa lisupo za milulwani;+Bauzwa mitapi, mi baiisa mwa mafulisezo abona.   Baamuha bana babasina ndataa bona limbongoloMi baamuha mbelwa poho kuli ibe swalele ya sikoloti.+   Bakasha babotana, kubazwisa mwa nzila;Babasina yabatusa mwa lifasi baipata haba babona.+   Babotana babata lico ka taata sina limbongolo+ za mwa naheñi ze mwa lihalaupa;Babatela bana babona lico mwa lihalaupa.   Bakutula mwa masimu a babañwi*Mi babubula mwa masimu a veine a babamaswe.   Busihu kaufela balobala mapunu, basina liapalo;+Habana za kuikapesa kuli baisileleze kwa silami.   Bakolobiswa ki pula ya mwa malundu;Bakumalela macwe kabakala kutokwa makundamo.   Mwana yasina ndatahe upamulwa kwa lizwele;+Mi liapalo za babotana zaangiwa kuli libe swalele ya sikoloti,+ 10  Ili kutahisa kuli bazamaye mapunu, basina liapalo,Mi bashwe tala, habanze balwezi makunka a bubeke. 11  Basebeza ka taata mwahalaa mamota a kwa milunda ka nako ya kalengelenge;*Bahatikela litolwana za veine mwa lilubelo za waine, kono bashwa linyolwa.+ 12  Babashwa bazwelapili kutonga mwa muleneñi;Babaholofalizwe hahulu babokolola kukupa tuso,+Kono Mulimu haangi taba yeo kuli ki yesaswaneli.* 13  Kunani babalwanisa liseli;+Habalemuhi linzila zalona,Mi habazamayi mwa linzila zalona. 14  Mubulai uzuha isali kakusasana;Ubulaya babasina yabatusa ni babotana,+Mi busihu uyo uzwa. 15  Liito la mubuki lilibelela nako ya swalala,+Uli: ‘Hakuna yaka nibona!’+ Mi uikwahela kwa pata. 16  Ka nako ya lififi bapunya* mandu;Musihali baikwalela. Habazibi liseli.+ 17  Baanga kakusasana sina lififi lelituna;Baziba hande zesabisa zetiswa ki lififi lelituna. 18  Kono bakukiswa kapili ki mezi.* Sibaka sabona sikakutiwa.+ Habana kukutela kwa masimu abona a veine. 19  Sina linanga ni kalengelenge haliomisa mezi a litwa,Libita* ni lona limiza babaezize sibi!+ 20  Mahe* uka mulibala; mabuku aka muca. Haasana kuhupulwa hape.+ Mi babasika luka bakalobiwa sina kota. 21  Ueza maswe musali wa mumba,Mi unyandisa mbelwa. 22  Mulimu ukaitusisa maata ahae kutimeza babamaata;Niha bakayema, habana kuba ni sepo ya bupilo. 23  Mulimu ubatuhelela kuba ni sepo ni buiketo,+Kono meeto ahae atalimezi lika kaufela zebaeza.*+ 24  Bapahamisizwe ka nakonyana feela, kono hasamulaho baba siyo.+ Bakokobezwa+ mi bashwa sina babañwi kaufela;Bapumwa sina makunka a bubeke. 25  Cwale ki mañi yakabonisa kuli ni lihataKamba kuhanyeza linzwi laka?”

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, lizazi lahae la katulo.
Kamba mwendi, “bakutula lico za limunanu mwa masimu.”
Kamba mwendi, “Bahamula oli mwahalaa mamota a fa mulunda.”
Kamba mwendi, “Mulimu hafi mutu mulatu.”
Linzwi ka linzwi, “bayepa.”
Linzwi ka linzwi, “Unani lubilo fa mezi.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “Mba.”
Linzwi ka linzwi, “linzila zabona.”