Jobo 19:1-29

  • Jobo waalaba (1-29)

    • Uhana linyazo za babatwi ki balikani bahae (1-6)

    • Ubulela kuli uyubekilwe (13-19)

    • “Muliululi waka wapila” (25)

19  Jobo aalaba, ali:  “Mukaanga nako yekuma kai inze munifilikanya,+Inze muniutwisa butuku ka manzwi amina?+   Muninyazize* halishumi cwana;Hamuswabi kuli mwaninyandisa.+   Mi haiba luli nifosize,Ki mulatu waka.   Haiba muzwelapili kuitundumuna ku na,Ka kubulela kuli kulukile hanishubulwa,   Muzibe kuli Mulimu ki yena yanikelusize,Mi uniswasize mwa kanyandi kahae ka kuzumisa.   Hamubone! Nizwelapili kuhuwa, nili: ‘Niezwa maswe!’ kono hakuna yanialaba;+Nizwelapili kukupa tuso, kono hakuna yaniatulela ka kuluka.+   Utibile nzila yaka ka limota la macwe, mi hanikoni kufita mwateñi;Uapesize linzila zaka ka lififi.+   Uniamuhile kanya yakaMi unitubuzi kuwani ya bulena kwa toho. 10  Unilobaka mwa maneku kaufela kufitela niyunda;Ukumula sepo yaka sina kota. 11  Buhali bwahae bwanitukela,Mi uniinga kuba sila sahae.+ 12  Masole bahae bakopana hamoho kuniambeka,Mi bapotoloha tende yaka. 13  Ulelekezi banabahesu kwahule,Mi baba niziba banifulalezi.+ 14  Balikani baka babatuna* baile,Mi batu bene niziba hande banilibezi.+ 15  Babato pota mwa ndu yaka+ ni batanga baka babasizana baniinga kuli ni muenyi;Banibona kuli ni muzwahule. 16  Nibiza mutangaaka, kono hatahi;Niatumulusa mulomo waka, kumukupa kuli anibonise mukekecima. 17  Moya ozwa mwa mulomo waka ufetuhile onunka maswe ku musalaaka,+Mi nifetuhile nto yenunka maswe kwa banabahesu.* 18  Nihaiba banana babanyinyani banikenda;Haninanuha, banisheununa. 19  Balikani baka kaufela babatuna baninyenya,+Mi batu bene nilata banifetuhezi.+ 20  Masapo aka alamatezi kwa litalo laka ni kwa nama ya mubili waka,+Mi nibanduka ka taata.* 21  Hamu nishwele makeke, mina balikani baka, hamu nishwele makeke,Kakuli lizoho la Mulimu linisweli.+ 22  Kiñi hamuzwelapili kuninyandisa sina mwaninyandiseza Mulimu,+Inze munilwanisa musatuheli?*+ 23  Kambe manzwi aka naakañolwa,Naakañolwa mwa buka! 24  Mawe, kambe naakacakulwa fa licwe kuli aine kuya kuile,Acakulwe ka siñoliso sa sipi ni loto! 25  Kakuli naziba hande kuli muliululi+ waka wapila;Ukataha hasamulaho mi ukayema fa lifasi.* 26  Litalo laka hase liyundisizwe,Ka nako yenisali mwa mubili wa nama, nikabona Mulimu, 27  Yena yenika iponela,Yenika iponela ka meeto aka, isiñi a mutu yomuñwi.+ Kono mwa sifuba saka niikutwa kuziyeleha!* 28  Kakuli mubulela kuli: ‘Lumunyandisa cwañi?’+ Bakeñisa kuli ki na yatahisize butata. 29  Musabe mukwale,+Kakuli yafosa ukafiwa koto ka mukwale;Muzibe kuli kunani muatuli.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “munishubuzi.”
Kamba “Bahabo na.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba mba yaka,” fo kikuli, mba yeenipepile (mba ya bo ma).
Linzwi ka linzwi, “nibanduka ni litalo la fa meeno aka.”
Linzwi ka linzwi, “Musakuli nama yaka?”
Linzwi ka linzwi, “fahalimwaa liluli.”
Kamba “Lipio zaka halisa beleka.”