Jobo 27:1-23

  • Jobo uikatulela kuzwelapili kusepahala (1-23)

    • “Hanina kutuhela kusepahala” (5)

    • Babasa sabi Mulimu habana sepo (8)

    • “Ki kabakalañi hamubulela manzwi asina tuso?” (12)

    • Babamaswe habana kufumana sesiñwi (13-23)

27  Jobo azwelapili kubulela taba* yahae, ali:   “Ka Mulimu yapila, yena yanitimile katulo yelukile,+Ka yena Yamaata Kaufela yapila, yaniutwisize butuku,+   Ka nako yenisa buyelaMi moya ozwa ku Mulimu inze usali mwa lingo zaka,+   Mulomo waka hauna kubulela litaba zesika luka;Mi lulimi lwaka haluna kubulela litaba za buhata!   Mina baana, hanikoni kumibulela kuli mu babalukile! Hanina kutuhela* kusepahala+ kufitela nishwa!   Nikazwelapili kuba yalukile mi hanina kutuhela kueza cwalo;+Pilu yaka haina kuninyaza* mwa mazazi a bupilo bwaka kaufela.   Haike sila saka siezwe sina yamaswe,Baba ninyandisa baezwe sina babasika luka.   Kakuli mutu yasasabi Mulimu* ukaba ni sepo mañi hakayundiswa,+Mulimu hakafelisa bupilo bwahae?   Kana Mulimu ukautwa muhuwo wahaeHakatahelwa ki ziyezi?+ 10  Kamba kana ukatabela Yamaata Kaufela? Kana ukakupa tuso ku Mulimu ka nako kaufela? 11  Nika miluta za maata* a Mulimu;Hanina kumipatela sesiñwi ka za Yamaata Kaufela. 12  Hamubone! Haiba kaufelaa mina muboni lipono,Ki kabakalañi hamubulela manzwi asina tuso? 13  Yeo ki yona kabelo ya mutu yamaswe yezwa ku Mulimu,+Sona saanda sebafiwa bahateleli ki Yamaata Kaufela. 14  Haiba bana bahae baata, bakabulaiwa ka mukwale,+Mi baikulu bahae habana kuba ni lico zelikani. 15  Babaka siyala mwamulaho wahae bakapumbekwa ki ncwa,Mi limbelwa zabona halina kubalila. 16  Nihaka bundeka silivera sina liluliNi kubundeka liapalo zende sina lizupa, 17  Nihaka likubukanya,Mutu yalukile ki yena yaka liapala,+Mi babasina mulatu bakaikabela silivera yahae. 18  Ndu yayaha haisika tiya, iswana sina ya kokwani,Sina sibuma+ sesiezizwe ki mulibeleli. 19  Ukayo lobala inze afumile kono haana kukutula sesiñwi;Hakatona, haana kufumana sesiñwi. 20  Zesabisa limutahela sina muunda;Liñungwa limupamula busihu.+ 21  Moya wa kwa upa uka mupamula, mi ukaba siyo;Umufefula mwa sibaka sahae.+ 22  Uka mufukukela usa muutweli butuku+Haanze alika ka taata kusaba ku ona.+ 23  Umukambela mazohoMi umulizeza muloli+ inze uli mwa sibaka saona.*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lishitanguti.”
Kamba “Hanina kuzwisa ku na; Nikazwelapili.”
Kamba “kunisheununa.”
Kamba “mutu yali mukwenuheli.”
Kamba mwendi, “ka lizoho.”
Kamba mwendi, “Bamukambela mazoho ni kumulizeza muloli inze bali mwa sibaka sabona.”