Jobo 36:1-33

 • Elihu ukanyisa butuna bwa Mulimu bobusa konwi kubatisiswa (1-33)

  • Babaipeya kuutwa bapila hande; babasa sabi Mulimu bahaniwa (11-13)

  • ‘Ki ufi muluti yaswana ni Mulimu?’ (22)

  • Jobo uswanela kulumba Mulimu (24)

  • “Mulimu ki yomutuna kufita moluzibela” (26)

  • Mulimu uzamaisa pula ni mamonyi (27-33)

36  Elihu azwelapili, ali:  “Haku niteeleze hanyinyani ka pilu-telele haninze nitalusa,Kakuli nisanani manzwi a kuyemela Mulimu ka ona.   Nikabulela ka butungi litaba zeniziba,Mi nikazibahaza kuluka kwa Mubupi waka.+   Kaniti manzwi aka haki a buhata;Yanani zibo yekwanile+ ki yo u fapilaa hao.   Kaniti Mulimu umaata+ mi hahani mutu;Unani maata amatuna a kuutwisisa.*   Haana kubukeleza bupilo bwa babamaswe,+Kono ubonisa katulo yelukile ku babanyanda.+   Haazwisi meeto ahae ku babalukile;+Ubabeya fa mabona hamoho ni malena,*+ mi bapahamiswa kuya kuile.   Kono haiba batamiwa mwa mawengeNi kuswaseha mwa mihala ya manyando,   Ubapatululela zebaezize,Ubapatululela bufosi bwabona bobutisizwe ki buikuhumuso bwabona. 10  Uapula mazebe abona kuli bahakululweMi ubabulelela kuli batuhele kufosa.+ 11  Haiba bamuutwa ni kumusebeleza,Bakapila hande kuisa kwa mafelelezo a bupilo bwabona,Mi lilimo za bupilo bwabona likaba zetabisa.+ 12  Kono haiba basa muutwi, bakayundiswa ka mukwale*+Mi bakashwa basina zibo. 13  Babasa sabi Mulimu* mwa lipilu zabona bakaba ni ndimbelela. Habalileli kutusiwa nihaa batama. 14  Bashwa basali banana,+Bapila* bupilo bwabona mwahalaa mahule ba kwa tempele babaana.+ 15  Kono Mulimu ulamulela babanyanda ka nako yebali mwa manyando;Uapula mazebe abona habahatelelwa. 16  Ukuzwisa kwa ziyezi+Kukutisa mwa sibaka sesiatami, mokusika sinana,+Mokunani lico zende fa tafule kuli uomba-ombiwe.+ 17  Fohe, ukatabiswa ki katulo yekafiwa babamaswe,+Muta kufiwa koto ni katulo yelukile. 18  Kono utokomele kuli buhali habu kutahisezi kuba ni sitela,*+Mi usike walumeleza butuna bwa kweta kukukelusa. 19  Kana kulilela tuso kwahaoKamba kuikataza kwahao kuka kutusa kusakena mwa ziyezi?+ 20  Usike wanyolelwa busihu,Nako yebafela batu mwa sibaka sabona. 21  Utokomele kuli hausikuluheli ku zemaswe,Kuiketela kueza cwalo kufita kunyanda.+ 22  Bona! Mulimu unani maata amatuna;Ki ufi muluti yaswana ni yena? 23  Ki mañi yamubonisize* nzila+Kamba yamubulelezi kuli: ‘Seuezize sifosahalile’?+ 24  Uhupule kulumba misebezi yahae,+Yebaopezi zayona batu.+ 25  Batu kaufela baiboni,Mutu yakona kushwa uibuhela kwahule. 26  Ki cwalo, Mulimu ki yomutuna kufita moluzibela;+Palo ya lilimo zahae haiutwisisehi.*+ 27  Uhohela malotoli a mezi kwahalimu;+Abupeha kuba pula kuzwa fa mbundu yahae; 28  Cwale malu kihona anelisa pula;+Ashulumukiseza batu mezi. 29  Kana kunani yakona kuutwisisa mwayandulukela malu,Yakona kuutwisisa mishika yezwa mwa tende* yahae?+ 30  Bona mwayandulukiseza lumonyi* lwahae+ fahalimwaa yonaNi mwakwahelela buliba* bwa liwate. 31  Ka zona upilisa macaba;Ubafa lico ka buñata.+ 32  Ukwahela lumonyi ka mazoho ahae,Mi ululibisa kuyo lenga kokuñwi.+ 33  Mushika wahae ubulela zahae,Nihaiba limunanu libulela za yataha.*

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “pilu.”
Kamba mwendi, “Ubeya malena fa mabona.”
Kamba “ka silwaniso.”
Kamba “Babanani bukwenuheli.”
Kamba mwendi, “Bafeza.”
Kamba “kukambela ka sitela.”
Kamba mwendi, “yamunyazize; yamuzekiselize.”
Kamba “haikonwi kubatisiswa.”
Linzwi ka linzwi, “munganda.”
Linzwi ka linzwi, “liseli.”
Linzwi ka linzwi, “mibisi.”
Kamba mwendi, “zetaha.”