Jobo 28:1-28

  • Jobo ubapanya maluwo a lifasi kwa butali (1-28)

    • Buikatazo bwa batu bwa kulafa butale (1-11)

    • Butali ki bwa butokwa hahulu kufita lipelela (18)

    • Kusaba Jehova ki bona butali sakata (28)

28  “Kunani sibaka kokulafiwa siliveraNi sibaka sa gauda yebakenisa;+   Sipi iingiwa mwa mubu,Mi kopa ishengununwa* kwa macwe.+   Mutu ukoma lififi;Ubatisisa kuyo fita kwatasi-tasi mwa libaka zeunsufezi, mokunani lififi,Kuli afumane butale.*   Uyepa mukoti omutelele kwahule ni kobapila batu,Mwa libaka zelibezwi, kwahule ni kokufita batu;Batu babañwi bashetumukela mwateñi kuyo sebeza inze banyendaela.   Fa lifasi kumela lico;Kono mwatasaa lona, mubu usweli wafetaulwa inge ociswa ki mulilo.*   Mwa macwe kufumaneha safiro,Mi mwa liluli kufumaneha gauda.   Hakuna nyunywani yepamula yeziba nzila yeya kwateñi;Liito la mankoli halisika ibona.   Hakuna libatana zesabisa zehatile mwa nzila yeo;Tau ya mwana haisika nanalela mwateñi.   Mutu unata licwe lelitiile ka lizoho lahae;Ufetaula malundu kwa masina aona. 10  Uyepa linzila za mezi+ mwa macwe;Meeto ahae abona lika kaufela za butokwa. 11  Utiba maweluwelu a linukaMi zeneepatilwe, ulitisa mwa liseli. 12  Kono butali—bukona kufumanwa kai,+Mi kutwisiso isimuluha kai?+ 13  Hakuna mutu yaziba butokwa bwabona,+Mi habukoni kufumanwa mwa naha ya babapila. 14  Buliba buli: ‘Hanina bona!’ Mi liwate lili: ‘Habuyo ku na!’+ 15  Habukoni kulekwa ka gauda yekenile;Mi habukoni kucincaniswa ni silivera yepimiwa ka sikala.+ 16  Habukoni kulekwa ka gauda ya kwa Ofiri+Kamba ka macwe a butokwa a onikisi ni a safiro. 17  Habukoni kubapanywa kwa gauda ni gilasi;Kamba kucincaniswa ni piza yeezizwe ka gauda yekenile.*+ 18  Habukoni kubapanywa nihaiba kwa macwe a korale ni a kristale,+Kakuli butali ki bwa butokwa hahulu kufita mukotana otezi lipelela. 19  Habukoni kubapanywa kwa macwe a topazi+ ya kwa Kushi;Habukoni kulekwa nihaiba ka gauda yekenile. 20  Kono butali buzwa kai,Mi kutwisiso isimuluha kai?+ 21  Bupatilwe kuli busike bwabonwa ki meeto a zepila kaufela+Mi bupatezwi linyunywani za mahalimu. 22  Sinyeho ni lifu lili:‘Mazebe aluna autwile feela zabona.’ 23  Mulimu waziba nzila ya kubufumana ka yona;Ki yena feela yaziba kobuina,+ 24  Kakuli ubona kuisa kwa mafelelezo a lifasi,Mi ubona lika kaufela ze mwatasaa mahalimu.+ 25  Hanaafile moya maata*+Ni kumishala mezi,+ 26  Hanaatomezi pula mulao+Ni kulukisa nzila mokufita lilu la liñungwa la mishika,+ 27  Kihaa bona butali mi abutalusa;Abutiisa ni kubulika. 28  Mi ali ku mutu: ‘Bona! Kusaba Jehova, ki bona butali,+Mi kuambuka bumaswe ki yona kutwisiso.’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “isululwa.”
Linzwi ka linzwi, “macwe.”
Mwendi taba ye iama kwa misebezi ya kuyepa butale mwa mikoti.
Kamba “yekenisizwe.”
Linzwi ka linzwi, “buima.”