Jobo 12:1-25

  • Jobo waalaba (1-25)

    • “Hamu nifiti ku sesiñwi” (3)

    • “Nifetuhile nto yesehiwa” (4)

    • ‘Butali bufumanwa ku Mulimu’ (13)

    • Mulimu ufita baatuli ni malena (17, 18)

12  Cwale Jobo aalaba, ali:  “Kaniti mina batu ki mina babanani zibo,*Mi butali bukafela ka nako yemuka shwa!   Kono ni na, ninani ngana.* Hamu nifiti ku sesiñwi. Ki mañi yasazibi litaba ze?   Nifetuhile nto yesehiwa ki balikani baka,+Na mutu yakupa Mulimu kuli anialabe.+ Mutu yalukile ni yasanyazahali wasehiwa.   Mutu yasanyandi unyefula yatahezwi ki ziyezi,Uhupula kuli ziyezi itahelanga feela ba mahutu ashekesha.*   Litende za masholi li mwa kozo,+Mi babahalifisa Mulimu baiketile,+Bona babanani mulimu wabona mwa mazoho abona.   Kono hamubuze lifolofolo, mi lika miluta;Mubuze ni linyunywani za mahalimu, mi lika mitaluseza.   Kamba mubuze* lifasi, mi lika miluta;Mi litapi za mwa liwate lika mibulelela.   Ki ifi kwa lika zeo kaufela yesazibi kuliLizoho la Jehova ki lona leliezize cwalo? 10  Bupilo bwa lika kaufela zepila* bu mwa lizoho lahaeNi moya* wa mutu kaufela u mwa lizoho lahae.+ 11  Kana zebe haizibi kuketa manzwiSina lulimi moluzibela muutwahalelo wa lico?+ 12  Kana butali habufumanwi ku babahulile,+Mi kana kutwisiso haifumanwi ku babapilile nako yetelele? 13  Ku yena kufumanwa butali ni maata;+Ku yena kufumanwa likelezo ni kutwisiso.+ 14  Halutulula nto yeñwi, haikoni kuyahiwa sinca;+Sakwalile, hakuna mutu yakona kusikwalula. 15  Hakwalela mezi, lika kaufela zaoma;+Halukulula mezi, atala mwa lifasi.+ 16  Ki yamaata mi unani butali sakata;+Unani maata fahalimwaa yakeluha mwa nzila ni yakelusa babañwi; 17  Utahisa kuli baelezi bazamaye basina makatulo,*Mi uzizibaza baatuli.+ 18  Utamulula mawenge atamilwe ki malena,+Mi ubatama makanda mwa liteka. 19  Utahisa kuli baprisita bazamaye basina makatulo,+Mi utulula babamaata;+ 20  Baelezi babasepilwe ubatokwisa manzwiMi basupali* ubaamuha kutwisiso; 21  Utahisa kuli babakutekeha+ bashubulwe,Mi ufokolisa babamaata;* 22  Upatulula lika zetungile kulizwisa mwa lififi,+Mi utahisa lififi lelituna mwa liseli; 23  Utiisa macaba ilikuli aatimeze;Uhulisa macaba kuli aaise mwa buhapiwa. 24  Baeteleli ba batu ubaamuha kutwisiso*Mi ubayambaelisa mwa mahalaupa mokusina linzila.+ 25  Babubutela mwa lififi,+ mokusina liseli;Utahisa kuli batantalike sina batu babakozwi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ki mina batu.”
Linzwi ka linzwi, “pilu.”
Kamba “atelela.”
Kamba mwendi, “mubulele ni.”
Kamba “moyo wa mutu kaufela yapila.”
Kamba “moya obululwa.”
Kamba “baamuhiwe lika kaufela.”
Kamba “baana-bahulu.”
Linzwi ka linzwi, “utamulula lukanda lwa babamaata.”
Linzwi ka linzwi, “pilu.”