Jobo 41:1-34

  • Mulimu utalusa Leviatani yemakaza (1-34)

41  “Kana wakona kuswala Leviatani*+ ka kashutoKamba kusineneketa lulimi lwayona ka muhala?   Kana wakona kukenya muhala mwa lingo zayonaKamba kupunya mitahali yayona ka sipunyiso?*   Kana yakona kuitilelela ku wena,Kamba kubulela hande ni wena?   Kana yakona kueza tumelelano ni wena,Kuli uieze mutangaa hao kuya kuile?   Kana wakona kuibapalisa inge moukona kubapaliseza nyunywaniKamba kuitama ka muhala kuli bana bahao babanyinyani babasizana baibapalise?   Kana balekisi baka icincanisa ni nto yeñwi? Kana baka ipumakela baleki?   Kana wakona kupunya litalo layona ka malumo a kobe+Kamba kupunya toho yayona ka miwayo, nji?   Lika feela kuiswala;Mi ukana uhupula ndwa yemuka lwana ni yona mi hauna kukutela fateñi hape!   Kuisepisa kuli uka ikona hakuna tuso. Usa ibona feela, ukasaba maswe.* 10  Hakuna yanani bundume bwa kuishemaeta. Cwale ki mañi yakona kuyemisana ni na?+ 11  Ki mañi yanifile sesiñwi pili kuli nimukutiseze?+ Nto kaufela ye mwatasaa mahalimu ki yaka.+ 12  Hanina kukuza feela nisabuleli za mahutu ayona,Za maata ayona ni mubili wayona obupehile hande. 13  Ki mañi yaitubuzi siapalo sayona sa fahalimu? Ki mañi yakakena mwahalaa mitahali yayona yeatami? 14  Ki mañi yakona kutundanisa likwalo za mulomo* wayona ni kulikwalula? Meeno ayona kaufela asabisa maswe. 15  Mukokoto wayona unani milaini ya makakalapa*Alamatelani ka kutiya. 16  Leliñwi ni leliñwi laona limanjani ni leliñwiKuli mane moya haukoni kufita mwahalaa ona. 17  Aswalani hamoho;Akumalelani mi hakukonahali kuakauhanya. 18  Haifuta moya, kuzwa liseli,Mi meeto ayona abonahala inge liseli la lizazi halipazula. 19  Mwahanu yayona kuzwa mamonyi amyamyata;Kuzwa malimi a mulilo atatalakana. 20  Mwa lingo zayona kutunya musi,Sina liyekuyeku lelilyantiswa ki bucwañi. 21  Moya oibulula utukisa mashala,Mi mwahanu yayona kuzwa lulimi lwa mulilo. 22  Inani maata amatuna mwa mulala wayona,Ze fapilaa yona zasaba. 23  Linama za mubili wayona liswalani hamoho ka kutiya;Litiile inge sipi yeshengunuzwi ni kuomisezwa ku yona mi halikoni kusutiswa. 24  Pilu yayona itaata sina licwe,Ki cwalo, itaata sina licwe la kubelela. 25  Hainanuha, nihaiba babamaata basaba;Muhatelo wayona wambemukisa. 26  Hakuna mukwale oka ikona;Kamba lilumo, kamba lisho, kamba mushengela.+ 27  Sipi ku yona iswana inge bucwañi,Kopa iswana inge kota yebolile. 28  Haimati lisho;Macwe a kafwililo afetuha inge mataka ku yona. 29  Mulamu ku yona uswana inge lutaka,Mi iseha mukwazo haushakasha. 30  Mwatasaa mba yayona kuswana inge mañetana ashengile;Izamaya mwa sileze inge silei sa kupulisa.+ 31  Ishelaukisa mezi a buliba inge poto yebila;Inyanganyisa liwate inge poto ya mafula a kutola. 32  Isiya mutala obenya moifita. Mane mutu ukona kunahana inge kuli buliba bunani limbi. 33  Hakuna nto yeswana ni yona mwa lifasi,Ki sibupiwa sesisina sabo. 34  Italima ka buhali nto kaufela yeikuhumusa. Ki yona mulena wa libatana kaufela zemaata.”

Litaluso ze kwatasi

Mwendi ili kutalusa kwena.
Linzwi ka linzwi, “muutwa.”
Kamba “ukawela fafasi.”
Linzwi ka linzwi, “pata.”
Kamba mwendi, “Iikuhumusa ka milaini yayona ya makakalapa.”