Jobo 2:1-13

  • Satani hape ukakanya busepahali bwa Jobo (1-5)

  • Satani ulumelezwa kunata Jobo ka butuku bwa fa mubili (6-8)

  • Musalaa Jobo uli: “Nyefula Mulimu kuli ushwe!” (9, 10)

  • Balikani ba Jobo babalaalu bapunya (11-13)

2  Hasamulaho, lizazi lafita la kuli bana ba Mulimu* wa niti+ bakene kuyo yema fapilaa Jehova,+ mi Satani ni yena akena ali mwahalaa bona kuyo yema fapilaa Jehova.+  Jehova kihaa buza Satani, ali: “Uzwa kai?” Satani aalaba Jehova, ali: “Nizwa kwa kuzamaya-zamaya mwa lifasi ni kupota-pota mwateñi.”+  Mi Jehova ali ku Satani: “Kana ulemuhile* mutangaaka Jobo? Hakuna mutu yaswana ni yena mwa lifasi. Ki muuna yanani niti ni yasepahala,*+ yasaba Mulimu ni kuikambusa kwa bumaswe. Usatiiselize mwa busepahali+ bwahae, niha unisusueza kumueza maswe,+ kuli nimutimeze* kusina libaka.”  Kono Satani aalaba Jehova, ali: “Litalo ka litalo. Mutu ukafa zaluwile kaufela kuli abukeleze bupilo bwahae.  Kono cwale hakuotolole lizoho lahao, uswale fa lisapo lahae ni nama yahae, mi kaniti uka kunyefula ali fapilaa hao.”+  Jehova kihaa li ku Satani: “Bona! U mwa lizoho lahao!* Feela usike wamubulaya!”  Satani azwa fapilaa* Jehova mi ayo nata Jobo ka litombo zebutuku+ zenani bulalu, kukalela kwa mahutu ahae kuisa kwa toho yahae.  Mi Jobo aanga liñetana la piza yetubehile, kuli aiñwaise lona, mi aina mwa mufuse.+  Kwa mafelelezo, musalaa hae ali ku yena: “Kana usatiiseza mwa busepahali bwahao? Nyefula Mulimu kuli ushwe!” 10  Kono Jobo ali ku yena: “Ubulela sina yomuñwi wa basali babasina ngana. Kana lukaamuhela feela zende ku Mulimu wa niti, lusaamuheli zemaswe?”+ Mwa litaba zeo kaufela, Jobo naasika fosa ka mulomo wahae.+ 11  Balikani ba Jobo babalaalu bautwa liziyezi kaufela zetahezi Jobo mi yomuñwi ni yomuñwi wabona ataha kuzwa habo yena—ili Elifazi+ wa Mutemani, Bilidadi+ wa Mushuha,+ ni Zofari+ wa Munaama. Kiha balumelelana kukopana hamoho kuli bayo tiisa Jobo ni kumuomba-omba. 12  Haba mubona basali kwahule, bapalelwa kumuziba. Bakala kulila ka kutiisa mi bapazula liapalo zabona, bahasakela liluli mwahalimu ni kwa litoho zabona.+ 13  Kiha baina ni yena fafasi ka mazazi a 7 ni masihu a 7. Hakuna yanaabulezi sesiñwi ku yena, kakuli nebabona kuli naautwa butuku bobutuna hahulu.+

Litaluso ze kwatasi

Ki pulelo ya Siheberu yetalusa bana ba Mulimu, ona mangeloi.
Linzwi ka linzwi, “uisize pilu yahao ku.”
Kamba “muuna yasanyazahali ni yanani niti.”
Linzwi ka linzwi, “nimumize.”
Kamba “u mwa maata ahao.”
Linzwi ka linzwi, “pata.”