Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Buka ya Jobo

Likauhanyo

Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Busepahali bwa Jobo ni sifumu sahae (1-5)

  • Satani ukakanya busepahali bwa Jobo (6-12)

  • Jobo usinyehelwa ki maluwo ahae mi ushwelwa ki bana (13-19)

  • Jobo haanyazi Mulimu (20-22)

 • 2

  • Satani hape ukakanya busepahali bwa Jobo (1-5)

  • Satani ulumelezwa kunata Jobo ka butuku bwa fa mubili (6-8)

  • Musalaa Jobo uli: “Nyefula Mulimu kuli ushwe!” (9, 10)

  • Balikani ba Jobo babalaalu bapunya (11-13)

 • 3

  • Jobo uliloka ka za kupepwa kwahae (1-26)

   • Ubuza libaka haanyanda (20, 21)

 • 4

  • Elifazi ubulela lwapili (1-21)

   • Usheununa busepahali bwa Jobo (7, 8)

   • Ubulela lushango lwa sibupiwa sa moya (12-17)

   • ‘Mulimu hasepi batanga bahae’ (18)

 • 5

  • Elifazi uzwelapili kubulela (1-27)

   • ‘Mulimu uswasa bababutali mwa bupumi bwabona’ (13)

   • ‘Jobo asike ahana kukalimelwa ki Mulimu’ (17)

 • 6

  • Jobo waalaba (1-30)

   • Utalusa kuli waswanela kuliloka (2-6)

   • Baomba-ombi bahae banani bupumi (15-18)

   • “Manzwi a niti hautwisi butuku!” (25)

 • 7

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-21)

   • Bupilo buswana sina musebezi wa kuhapelezwa (1, 2)

   • “Kiñi hau niyemi?” (20)

 • 8

  • Bilidadi ubulela lwapili (1-22)

   • Utalusa kuli bana ba Jobo baezize sibi (4)

   • ‘Kambe u mutu yakenile, Mulimu naaka kusileleza’ (6)

   • Utalusa kuli Jobo haasabi Mulimu (13)

 • 9

  • Jobo waalaba (1-35)

   • Mutu yakona kushwa haakoni kuzeka ni Mulimu (2-4)

   • ‘Mulimu ueza lika zesakonwi kubatisiswa’ (10)

   • Hakuna yakona kuzeka ni Mulimu (32)

 • 10

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-22)

   • ‘Ki kabakalañi Mulimu haanilwanisa?’ (2)

   • Mulimu ubapanywa ku Jobo yakona kushwa (4-12)

   • “Niimuluhe hanyinyani” (20)

 • 11

  • Zofari ubulela lwapili (1-20)

   • Utameleza Jobo kuli ubulezi manzwi asina tuso (2, 3)

   • Ubulelela Jobo kuli atuhele bumaswe (14)

 • 12

  • Jobo waalaba (1-25)

   • “Hamu nifiti ku sesiñwi” (3)

   • “Nifetuhile nto yesehiwa” (4)

   • ‘Butali bufumanwa ku Mulimu’ (13)

   • Mulimu ufita baatuli ni malena (17, 18)

 • 13

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-28)

   • ‘Nenika tabela kubulela ku Mulimu’ (3)

   • “Mu baalafi babasina tuso” (4)

   • “Naziba kuli hanisika fosa” (18)

   • Ubuza libaka Mulimu hamuunga sina sila (24)

 • 14

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-22)

   • Mutu upila nako yekuswani mi bupilo bwahae butezi liziyezi (1)

   • “Kunani sepo nihaiba ka za kota” (7)

   • ‘Mawe, kambe neuka nipata mwa Libita!’ (13)

   • “Haiba mutu ashwa, kana wakona kupila hape?” (14)

   • Mulimu ukanyolelwa musebezi wa mazoho ahae (15)

 • 15

  • Elifazi ubulela lwabubeli (1-35)

   • Utalusa kuli Jobo haasabi Mulimu (4)

   • Utalusa kuli Jobo unani buikuhumuso (7-9)

   • “Mulimu hasepi babakenile bahae” (15)

   • ‘Mutu yanyanda ki yamaswe’ (20-24)

 •  16

  • Jobo waalaba (1-22)

   • “Mu baomba-ombi babakataza!” (2)

   • Utalusa kuli Mulimu ulibisa masho ahae kuyena (12)

 • 17

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-16)

   • “Nipotolohilwe ki basheununi” (2)

   • “Unifetuzi nto yesheununwa” (6)

   • “Libita likaba lona ndu yaka” (13)

 • 18

  • Bilidadi ubulela lwabubeli (1-21)

   • Utalusa zekaezahala kwa baezalibi (5-20)

   • Utalusa kuli Jobo haazibi Mulimu (21)

 • 19

  • Jobo waalaba (1-29)

   • Uhana linyazo za babatwi ki balikani bahae (1-6)

   • Ubulela kuli uyubekilwe (13-19)

   • “Muliululi waka wapila” (25)

 • 20

  • Zofari ubulela lwabubeli (1-29)

   • Uikutwa kulwahiwa ki Jobo (2, 3)

   • Utalusa kuli Jobo ki mutu yamaswe (5)

   • Utalusa kuli Jobo utabela sibi (12, 13)

 • 21

  • Jobo waalaba (1-34)

   • ‘Ki kabakalañi babamaswe habakondisa?’ (7-13)

   • Uswabisa babatwi ki baomba-ombi bahae (27-34)

 • 22

  • Elifazi ubulela lwabulaalu (1-30)

   • ‘Kana mutu wakona kutusa Mulimu?’ (2, 3)

   • Utameleza Jobo kuli unani mukwañuli ni kuli haezangi hande babañwi (9)

   • ‘Ukutele ku Mulimu mi ukapila hande hape’ (23)

 • 23

  • Jobo waalaba (1-17)

   • Ubata kufitisa taba yahae ku Mulimu (1-7)

   • Ubulela kuli haakoni kufumana Mulimu (8, 9)

   • “Nizwezipili kuzamaya mwa nzila yahae nisakeluhi” (11)

 • 24

  • Jobo uzwelapili kualaba (1-25)

   • ‘Ki kabakalañi Mulimu hasatomi nako?’ (1)

   • Ubulela kuli Mulimu ulumeleza bumaswe (12)

   • Baezalibi balata lififi (13-17)

 • 25

  • Bilidadi ubulela lwabulaalu (1-6)

   • ‘Mutu ukona kuba cwañi yasina mulatu fapilaa Mulimu?’ (4)

   • Utalusa kuli busepahali bwa mutu ki bwa mbango (5, 6)

 • 26

  • Jobo waalaba (1-14)

   • ‘Utusize hahulu batu babasina maata!’ (1-4)

   • ‘Mulimu upahekile lifasi fa nto yesiyo’ (7)

   • ‘Ze kwa mingundo feela ya linzila za Mulimu’ (14)

 • 27

  • Jobo uikatulela kuzwelapili kusepahala (1-23)

   • “Hanina kutuhela kusepahala” (5)

   • Babasa sabi Mulimu habana sepo (8)

   • “Ki kabakalañi hamubulela manzwi asina tuso?” (12)

   • Babamaswe habana kufumana sesiñwi (13-23)

 • 28

  • Jobo ubapanya maluwo a lifasi kwa butali (1-28)

   • Buikatazo bwa batu bwa kulafa butale (1-11)

   • Butali ki bwa butokwa hahulu kufita lipelela (18)

   • Kusaba Jehova ki bona butali sakata (28)

 • 29

  • Jobo uhupula mazazi anaaikola bupilo asika tahelwa kale ki litiko (1-25)

   • Kukutekiwa kwa munyako wa muleneñi (7-10)

   • Katulo yelukile yanaanani yona kwamulaho (11-17)

   • Mañi ni mañi naateeleza kwa kelezo ya Jobo (21-23)

 • 30

  • Jobo utalusa bupilo bwahae bobucincize (1-31)

   • Usehiwa ki batu babasina tuso (1-15)

   • Uikutwa inge kuli Mulimu haamutusi (20, 21)

   • “Litalo laka lifetuhile lelinsu” (30)

 • 31

  • Jobo uyemela busepahali bwahae (1-40)

   • “Tumelelano ni meeto aka” (1)

   • Ukupa kuli Mulimu amupime (6)

   • Haki mubuki (9-12)

   • Haana lilato la masheleñi (24, 25)

   • Halapeli milimu ya maswaniso (26-28)

 • 32

  • Elihu yali mwanana ukena mwa puisano (1-22)

   •  Uhalifisizwe ki Jobo ni balikani ba Jobo (2, 3)

   • Naalibelezi ka likute asika bulela kale sesiñwi (6, 7)

   • Buhulu ka ilibona feela habufi mutu butali (9)

   • Elihu ubata hahulu kubulela (18-20)

 • 33

  • Elihu unyaza Jobo kabakala kuikunga kuba yalukile (1-33)

   • Tiululo ifumanwi (24)

   • Kukutelwa ki maata a kwa bunca (25)

 • 34

  • Elihu ubonisa kuli Mulimu unani katulo yelukile ni linzila zelukile (1-37)

   • Jobo naaize Mulimu naasika muatula ka kuluka (5)

   • Mulimu wa niti haezi bumaswe (10)

   • Jobo haana zibo (35)

 • 35

  • Elihu ubonisa kusaluka kwa mubonelo wa Jobo (1-16)

   • Jobo naaize ulukile hahulu kufita Mulimu (2)

   • Mulimu ki yapahami hahulu, haamiwi ki sibi (5, 6)

   • Jobo alibelele Mulimu (14)

 • 36

  • Elihu ukanyisa butuna bwa Mulimu bobusa konwi kubatisiswa (1-33)

   • Babaipeya kuutwa bapila hande; babasa sabi Mulimu bahaniwa (11-13)

   • ‘Ki ufi muluti yaswana ni Mulimu?’ (22)

   • Jobo uswanela kulumba Mulimu (24)

   • “Mulimu ki yomutuna kufita moluzibela” (26)

   • Mulimu uzamaisa pula ni mamonyi (27-33)

 • 37

  • Maata a lika zebupilwe apatulula butuna bwa Mulimu (1-24)

   • Mulimu wakona kuyemisa misebezi ya batu  activities (7)

   • “Unahanisise misebezi yekomokisa ya Mulimu” (14)

   • Batu habakoni kuutwisisa Mulimu (23)

   • Hakuna mutu yaswanela kunahana kuli utalifile (24)

 • 38

  • Jehova uluta tuto ka kutalusa bunyinyani bwa mutu (1-41)

   • ‘Neuli kai hane nibupa lifasi?’ (4-6)

   • Bana ba Mulimu nebahuwelelize ka milumbeko (7)

   • Lipuzo ka za lika zebupilwe (8-32)

   • “Milao yezamaisa mahalimu” (33)

 • 39

  • Lifolofolo zebupilwe libonisa kutokwa zibo kwa mutu (1-30)

   • Lipuli za mwa malundu ni mazwii (1-4)

   • Mbongolo ya mwa naheñi (5-8)

   • Poho ya mwa naheñi (9-12)

   • Mpye (13-18)

   • Pizi (19-25)

   • Kañoti ni mbande (26-30)

 • 40

  • Lipuzo zeñwi zezwa ku Jehova (1-24)

   • Jobo uitumelela kuli haana sa kubulela (3-5)

   • “Kana wakona kukakanya katulo yaka yelukile?” (8)

   • Mulimu utalusa maata a Behemoti (15-24)

 • 41

  • Mulimu utalusa Leviatani yemakaza (1-34)

 • 42

  • Jobo ualaba Jehova (1-6)

  • Balikani ba Jobo babalaalu banyaziwa (7-9)

  • Jehova ukutiseza Jobo zanaanani zona (10-17)

   • Bana ba Jobo babashimani ni babasizana (13-15)