Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Na mukanda yai, tanga mambu yonso ya luzingu ya Yezu yina bo me sonikaka na Biblia.

BANGOGO YA LUYANTIKU

Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Malongi ya Yezu mpi mambu ya yandi salaka, yina kele na Baevanzile, lenda soba luzingu na nge.

KAPU YA 1

Bansangu Zole ya Me Katuka na Nzambi

Wanzio Gabriele zabisaka bansangu yina vandaka mpasi na kundima.

KAPU YA 2

Bo Me Pesa Yezu Lukumu na Ntwala nde Yandi Butuka

Inki mutindu Elizabeti mpi mwana na yandi yina me butuka ntete ve pesaka Yezu lukumu?

KAPU YA 3

Muntu Yina Fwete Yidika Nzila Me Butuka

Ntangu Zekaria yantikaka diaka kutuba, yandi tubaka mbikudulu mosi ya mfunu.

KAPU YA 4

Maria Me Baka Divumu Kansi Yandi Me Kwela Ntete Ve

Ntangu Maria me zabisa Yozefi nde yandi me baka ve divumu na bakala ya nkaka kansi na nzila ya mpeve santu, keti Yozefi me ndima?

KAPU YA 5

Yezu Me Butuka—Na Wapi mpi Nki Ntangu?

Inki mutindu beto me zaba nde Yezu butukaka ve na kilumbu ya Desembri 25?

KAPU YA 6

Mwana Yina Nzambi Silaka

Ntangu Yozefi ti Maria nataka Yezu na tempelo, minunu zole ya Izraele bikulaka sambu na luzingu ya Yezu ya bilumbu ya ke kwisa.

KAPU YA 7

Bantu Yina Ke Zabisaka Mambu Yina Ta Salama na Bilumbu Ke Kwisa na Nzila ya Bambwetete Me Kwenda Kutala Yezu

Sambu na nki mbwetete yina bo monaka na Esti nataka bo ntete na Erode ntotila ya nku kansi ve na Yezu?

KAPU YA 8

Bo Me Tina Mfumu Mosi ya Nku

Bambikudulu tatu ya Biblia ya me tala Mesia me lungana na luyantiku ya luzingu ya Yezu awa na ntoto.

KAPU YA 9

Yezu Ke Yela na Nazareti

Yezu vandaka ti baleke ya babakala mpi ya bankento ikwa?

KAPU YA 10

Dibuta ya Yezu Ke Kwenda na Yeruzalemi

Yozefi ti Maria vandaka kudiyangisa mutindu bo monaka ve Yezu, kansi yandi yitukaka mutindu bo zabaka ve mbala mosi kisika yina bo zolaka kumona yandi.

KAPU YA 11

Yoane Mbotiki Ke Yidika Nzila

Ntangu Bafarize mpi Basaduse ya nkaka me kwisa, Yoane me nganina bo. Sambu na nki?

KAPU YA 12

Yezu Me Baka Mbotika

Sambu na nki Yezu bakaka mbotika ata yandi salaka ve masumu?

KAPU YA 13

Baka Dilongi na Mutindu Yezu Nungaka Bampukumuna

Bampukumuna yina Yezu kutanaka ti yo ke monisa mambu zole sambu na Diabulu.

KAPU YA 14

Yezu Me Yantika Kukumisa Bantu Balongoki

Inki ndimisaka balongoki sambanu ya ntete ya Yezu nde bo me mona Mesia?

KAPU YA 15

Yezu Me Sala Kimangu ya Ntete

Yezu me zabisa mama na yandi nde ntangu yai, Tata na yandi ya zulu muntu fwete twadisa yandi kansi yandi ve.

KAPU YA 16

Yezu Me Monisa Kikesa Sambu na Lusambu ya Kieleka

Nsiku ya Nzambi vandaka kupesa bantu nswa ya kusumba bambisi na Yeruzalemi sambu na kupesa bimenga, ebuna sambu na nki Yezu wilaka bantu ya mumbongo yina vandaka na tempelo makasi?

KAPU YA 17

Yezu Ke Longa Nikodemo na Mpimpa

‘Kubutuka mbala zole’ ke tendula nki?

KAPU YA 18

Yezu Ke Tombuka Kansi Yoane Ke Kulumuka

Balongoki ya Yoane Mbotiki me wa kimpala, kansi Yoane ve.

KAPU YA 19

Yezu Ke Longa Nkento Mosi ya Samaria

Yezu me zabisa yandi kima yina ziku yandi me zabisa ntete ve ata muntu mosi.

KAPU YA 20

Kimangu ya Zole na Kana

Yezu me belula na kintama mwana ya kapita ya ntotila na kitamina ya bakilometre 26.

KAPU YA 21

Yezu Kele na Sinagoga na Nazareti

Inki Yezu me tuba yo yina bantu ya bwala na yandi ke zola kufwa yandi?

KAPU YA 22

Balongoki Iya Me Kuma Balobi-Bantu

Yandi me songa balongoki iya na kuyambula kuloba bambisi sambu na kuyantika kisalu ya nkaka ya kuloba.

KAPU YA 23

Yezu Me Sala Bimangu ya Nene na Kapernaumi

Ntangu Yezu ke basisa bademo, yandi ke buyisa bo na kusonga bantu nde yandi kele Mwana ya Nzambi. Sambu na nki?

KAPU YA 24

Yezu Me Samuna Mingi na Galilea

Bantu me kwisa na Yezu sambu yandi belula bo, kansi yandi me tendudila bo nde kisalu na yandi ya kulonga kele mfunu mingi.

KAPU YA 25

Yezu Me Wila Muntu ya Lepre Mawa mpi Me Belula Yandi

Ti Bangogo ya pete kansi ya kele ti kiyeka, Yezu me monisa nde yandi ke tudila bantu yina yandi ke belula dikebi.

KAPU YA 26

“Masumu na Nge Me Lolulama”

Inki mutindu Yezu me fwanisa disumu ti maladi?

KAPU YA 27

Yezu Me Binga Matayo

Sambu na nki Yezu ke dia ti bansumuki ya ngolo?

KAPU YA 28

Sambu na Nki Balongoki ya Yezu Vandaka Ve Kubuya Madia?

Sambu na kupesa mvutu, Yezu me sadila mbandu ya mabungu ya mpusu ya mbisi.

KAPU YA 29

Keti Muntu Lenda Sala Mambu ya Mbote na Kisabatu?

Sambu na nki Bayuda me monisa Yezu mpasi mutindu yandi me belula muntu yina vandaka kubela banda bamvula 38?

KAPU YA 30

Yezu Kele Mwana ya Nzambi

Bayuda ke yindula nde Yezu ke monisa nde yandi kele kiteso mosi ti Nzambi, kansi Yezu me monisa pwelele nde Nzambi me luta yandi.

KAPU YA 31

Kubuka Bambuma na Kisabatu

Sambu na nki Yezu ke kudibinga “Mfumu ya Kisabatu”?

KAPU YA 32

Inki Mambu Nsiku Ke Pesa Nzila na Kusala na Kisabatu?

Na kutuba masonga, Basaduse ti Bafarize ke wakanaka ve kansi bo kele na bumosi sambu na diambu mosi.

KAPU YA 33

Yezu Me Lungisa Mbikudulu ya Yezaya

Sambu na nki Yezu me zabisa bantu yina yandi ke belula na kusonga ve bantu ya nkaka mambu yina yandi me sala to kana yandi kele nani?

KAPU YA 34

Yezu Me Pona Bantumwa Kumi na Zole

Inki luswaswanu kele na kati ya ntumwa mpi longoki?

KAPU YA 35

Disolo ya Yezu na Zulu ya Ngumba

Sosa kuzaba ntendula ya mambu ya mfunu na disolo ya Yezu.

KAPU YA 36

Mfumu ya Basoda Me Monisa Lukwikilu ya Nene

Inki mfumu ya basoda me sala ya me yitukisa Yezu?

KAPU YA 37

Yezu Me Futumuna Mwana ya Mufwidi Mosi

Bantu yina me mona kimangu yai me bakisa ntendula na yo ya kieleka.

KAPU YA 38

Yoane Ke Zola Kuwa Yezu

Sambu na nki Yoane Mbotiki me yula kana Yezu kele Mesia? Keti yandi kele ti baketi-keti?

KAPU YA 39

Mawa na Ndonga ya Bantu Yina Me Buya Kubalula Ntima

Yezu me tuba nde na Kilumbu ya Kusambisa, yo ta vanda pete mingi sambu na insi ya Sodome kuluta sambu na Kapernaumi, mbanza yina yandi longaka mingi.

KAPU YA 40

Dilongi na Yina Me Tala Kulolula

Ntangu Yezu me songa nkento yina vandaka ziku ndumba nde masumu na yandi me lolulama, keti yandi zolaka kutuba nde kufwa nsiku ya Nzambi kele mbote?

KAPU YA 41

Yezu Ke Sala Bimangu na Ngolo ya Nani?

Bampangi ya Yezu ke ndima nde yandi me bela kilawu.

KAPU YA 42

Yezu Me Nganina Bafarize

“Kidimbu ya mbikudi Yonasi” kele nki?

KAPU YA 43

Bambandu ya Me Tala Kimfumu

Yezu me pesa bambandu nana sambu na kutendula mambu ya me tala Kimfumu ya zulu.

KAPU YA 44

Yezu Me Lembika Mupepe ya Ngolo na Nzadi-Mungwa

Ntangu Yezu me lembika mupepe mpi bitembo, yandi me longa bantu mutindu luzingu ta vanda na nsi ya Kimfumu na yandi.

KAPU YA 45

Yezu Kele ti Kiyeka na Zulu ya Bademo Mingi

Keti muntu mosi lenda vanda ti bademo mingi?

KAPU YA 46

Yandi Me Simba Lele ya Yezu mpi Me Beluka

Yezu me monisa ngolo mpi mawa na yandi mutindu yandi me sala diambu yai ya kiese.

KAPU YA 47

Mwana-Nkento Yina Fwaka Me Vutuka na Luzingu!

Bantu me seka Yezu ntangu yandi me tuba nde mwana-nkento yina me fwa kele kaka ya kulala. Inki mambu yandi me zaba yina bo me zaba ve?

KAPU YA 48

Yezu Me Sala Bimangu Kansi Bantu ya Nazareti Me Buya Kundima Yandi

Bantu ya Nazareti me buya kundima Yezu sambu na kikuma ya nkaka, kansi ve sambu na malongi na yandi to bimangu na yandi.

KAPU YA 49

Yezu Ke Samuna na Galilea mpi Me Pesa Bantumwa na Yandi Formasio

Bangogo ‘Kimfumu ya zulu me kuma pene-pene’ ke tendula kibeni nki?

KAPU YA 50

Balongoki Kele ya Kuyilama na Kusamuna Ata na Ntwala ya Kimbeni

Yezu me zabisa bantumwa na kuwa ve boma ya lufwa, kansi sambu na nki yandi me songa bo na kutina kana bo kutana ti kimbeni?

KAPU YA 51

Bo Me Fwa Muntu na Nkinsi ya Kilumbu ya Kubutuka

Makinu ya Salome me sepedisa Erode, yo yina yandi me sila nde yandi ta pesa yandi konso kima yina yandi ta lomba. Inki kima Salome me lomba ya me pesa bantu mpasi?

KAPU YA 52

Yezu Me Disa Mafunda ya Bantu Mampa mpi Bambisi Fioti ya Masa

Kimangu yai ya Yezu kele mfunu mingi, yo yina Ba-evanzile yonso ke tubila yo.

KAPU YA 53

Mfumu Yina Lenda Yala Bima ya Lugangu

Inki bantumwa me longuka mutindu Yezu me tambula na zulu ya masa mpi me lembika mupepe?

KAPU YA 54

Yezu Kele “Dimpa ya Luzingu”

Sambu na nki Yezu me nganina bantu ata bo me sala bikesa ya ngolo sambu na kukwisa na yandi?

KAPU YA 55

Mambu Yina Yezu Me Tuba Me Pesa Bantu Mingi Mpasi na Ntima

Yezu me longa diambu mosi ya mpasi kibeni, yo yina balongoki na yandi mingi me yambula yandi.

KAPU YA 56

Inki Kibeni Ke Kumisaka Muntu Mvindu?

Keti yo kele kima yina ke kotaka na munoko ya muntu, to mambu yina ke basikaka na munoko na yandi?

KAPU YA 57

Yezu Me Belula Mwana-Nkento Mosi mpi Bakala Mosi ya Kifwa-Makutu

Sambu na nki nkento mosi me wa ve makasi ntangu Yezu me fwanisa bantu ya dikanda na yandi ti bana ya bambwa?

KAPU YA 58

Yezu Me Kumisa Mampa Mingi mpi Me Pesa Lukebisu Sambu na Levire

Nsuka-nsuka, balongoki ya Yezu me bakisa levire yina yandi ke tubila.

KAPU YA 59

Mwana ya Muntu Kele Nani?

Bansapi ya Kimfumu kele nki? Nani sadilaka yo, mpi nki mutindu?

KAPU YA 60

Kukituka: Kumonana ya Kristu na Nkembo

Inki kitukaka? Kukituka ke tendula nki?

KAPU YA 61

Yezu Me Belula Mwana-Bakala Mosi Yina Vandaka ti Demo

Yezu me tuba nde kukonda lukwikilu me sala nde mwana yina kubeluka ve, nani me konda lukwikilu? Mwana-bakala yina, tata na yandi, to balongoki ya Yezu?

KAPU YA 62

Yezu Me Longa Dilongi Mosi ya Mfunu ya Me Tala Kudikulumusa

Bambuta me longuka diambu mosi ya mfunu na mwana ya fioti.

KAPU YA 63

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kubudisa Sakuba mpi Disumu

Yezu me tubila mambu tatu yina bampangi-Bakristu fwete sala kana mambu ya mpasi me basika na kati na bo.

KAPU YA 64

Kulolula Kele Mfunu

Yezu me pesa mbandu ya mpika ya kukonda mawa sambu na kumonisa mutindu Nzambi ke tadilaka luzolo na beto ya kulolula bantu ya nkaka.

KAPU YA 65

Yezu Ke Longa Ntangu Bo Ke Kwenda na Yeruzalemi

Ntangu Yezu me solula ti bantu tatu, yandi me monisa mambu yina lenda kanga muntu nzila ya kulanda yandi.

KAPU YA 66

Yezu Me Kuma na Yeruzalemi Sambu na Nkinsi ya Banzo-Ntenta

Ziku, inki me pusa bantu yina ke widikila Yezu na kukwikila nde yandi kele ti demo?

KAPU YA 67

“Ata Mbala Mosi Ve Muntu Me Tubaka Mutindu Yai”

Bantu yonso ya tribinale ya Bayuda me telamina Yezu, kansi muntu mosi mpamba me baka kikesa ya kutuba sambu na yandi.

KAPU YA 68

Mwana ya Nzambi Kele “Nsemo ya Nsi-Ntoto”

Yezu me tuba nde “kieleka ta katula beno na kimpika.” Kimpika ya nki?

KAPU YA 69

Tata na Bo Kele Nani: Abrahami to Diabulu?

Yezu me monisa mutindu ya kuzaba bana ya Abrahami mpi kana tata na yandi kele kibeni nani.

KAPU YA 70

Yezu Me Belula Muntu Yina Butukaka Kifwa-Meso

Balongoki me yula Yezu sambu na nki muntu yai butukaka kifwa-meso. Keti yandi salaka disumu? Keti bibuti na yandi salaka disumu? Ntangu Yezu me belula muntu yina, bantu me tuba mambu ya mutindu na mutindu.

KAPU YA 71

Bafarize Ke Tulana Ntembe ti Muntu Yina Vandaka Kifwa-Meso

Mutindu muntu yina vandaka ntete kifwa-meso me tubila mambu me pesa Bafarize makasi ya mingi. Bibuti ya muntu yai vandaka kuwa boma nde Bafarize lenda kula mwana na bo na sinagoga mpi yo me salama mutindu yina.

KAPU YA 72

Yezu Me Tinda Balongoki 70 na Kukwenda Kusamuna

Na Yudea, Yezu me tinda balongoki 70 mpi yandi me zabisa bo na kusamuna nsangu ya Kimfumu. Balongoki fwete samuna na wapi—na basinagoga to na banzo ya bantu?

KAPU YA 73

Muntu ya Samaria Kele Nkweno ya Mbote

Inki mutindu Yezu me sadila kingana ya nkweno yina vandaka muntu ya Samaria, to kingana ya “muntu ya Samaria ya ntima ya mbote” sambu na kupesa dilongi mosi ya mfunu kibeni?

KAPU YA 74

Malongi na Yina Me Tala Kikalulu ya Kuyamba Banzenza mpi Kisambu

Yezu me kwenda kutala Maria ti Marta na nzo na bo. Inki yandi me longa bo na yina me tala kikalulu ya kuyamba banzenza? Na nima, inki mutindu yandi me longa balongoki na yandi mambu yina bo fwete lomba na kisambu?

KAPU YA 75

Yezu Me Tubila Mambu Yina Ke Pesaka Kiese

Sambu na kupesa bambeni na yandi mvutu, Yezu me songa bo mambu ya me tala “musapi ya Nzambi” mpi mutindu Kimfumu ya Nzambi me kumina bo na kintulumukina. Yandi me tubila mpi mutindu bantu lenda vanda na kiese ya kieleka.

KAPU YA 76

Yezu Ke Dia na Nzo ya Mufarize Mosi

Yezu me monisa luvunu ya Bafarize ti ya bansekudi na mambu ya lusambu. Inki bizitu bo ke tudila bantu na kunata?

KAPU YA 77

Yezu Me Pesa Ndongisila na Yina Me Tala Kimvwama

Yezu me pesa mbandu ya mvwama mosi yina tungaka banzo ya kuluta nene sambu na kubumba bima. Inki bandongisila yandi me vutukila sambu na kumonisa nde kusosa kimvwama kele kigonsa?

KAPU YA 78

Kapita ya Kwikama: Vanda ya Kuyilama!

Yezu me monisa nde yandi ke kudiyangisa sambu balongoki na yandi kuvanda ti kimpeve ya mbote. Inki mukumba kapita fwete lungisa sambu balongoki yina kuvanda ti kimpeve ya mbote? Sambu na nki ndongisila ya me tala kuvanda ya kuyilama kele mfunu kibeni?

KAPU YA 79

Lufwa Ke Vingila Bayuda Yina Me Buya Kubalula Ntima

Yezu me tuba nde bantu yina yandi ke sosa kusadisa ta fwa kana bo balula ve ntima. Keti bo ta bakisa malongi ya mfunu yina Yezu ke sosa kulonga bo na yina me tala bangwisana na bo ti Nzambi?

KAPU YA 80

Ngungudi ya Mbote mpi Mapangu ya Mameme

Mutindu ngungudi ke tadilaka mameme na yandi ke monisa kibeni mutindu Yezu ke tadilaka balongoki na yandi. Keti bo ta zaba malongi na yandi mpi ta landa lutwadisu na yandi?

KAPU YA 81

Yezu ti Tata Kele Muntu Mosi Kansi Yandi Kele Ve Nzambi

Bambeni ya nkaka ya Yezu ke kusila yandi makambu nde yandi ke tuba nde yandi kele kiteso mosi ti Nzambi. Inki mutindu yandi me buya mambu yina ya luvunu na mayele yonso?

KAPU YA 82

Yezu Ke Samuna na Perea

Yezu me zabisa bantu yina ke widikila yandi mambu yina bo fwete sala sambu na kuguluka. Ndongisila na yandi vandaka mfunu na ntangu yina. Keti yo kele mpi mfunu bubu yai?

KAPU YA 83

Banani Nzambi Me Bingisa na Madia?

Ntangu Yezu ke dia na nzo ya Mufarize mosi, yandi me pesa mbandu ya nkinsi mosi ya nene. Yandi me pesa dilongi mosi ya mfunu ya ke tadila bansadi yonso ya Nzambi. Inki kele dilongi yango?

KAPU YA 84

Kuvanda Longoki Kele Mukumba Mosi ya Nene

Kuvanda longoki ya Kristu kele mukumba mosi ya nene. Yezu me tendula mambu yina kuvanda longoki ke lombaka. Ziku, bantu ya nkaka yina ta kuma balongoki na yandi me wa mpasi na ntima sambu na mambu yina yandi me tuba.

KAPU YA 85

Kiese Ke Vandaka Mingi Kana Nsumuki Me Balula Ntima

Bansekudi ti Bafarize ke vweza Yezu sambu yandi ke vukana ti bantu ya kukonda mfunu. Yo yina, Yezu me pesa bo bambandu sambu na kumonisa mutindu Nzambi ke tadilaka bansumuki.

KAPU YA 86

Mwana Yina Vilaka Me Vutuka

Inki malongi beto ke baka na mbandu ya Yezu ya mwana yina vilaka?

KAPU YA 87

Sadila Mayele—Kudibongisa na Ntwala

Sambu na kulonga kieleka mosi ya mfunu, Yezu me pesa mbandu ya kapita yina ke twadisaka nzo ya mfumu na yandi; kapita yango me sadila luvunu mpi mayele ya mbi.

KAPU YA 88

Nsoba Me Salama Sambu na Mvwama mpi Lazare

Sambu na kubakisa kingana yai ya Yezu, beto fwete sosa kuzaba kana mvwama mpi Lazare ke monisa banani.

KAPU YA 89

Yezu Ke Longa na Perea Ntangu Yandi Ke Kwenda na Yudea

Yezu me tubila kikalulu yina lenda sadisa beto na kulolula ata bantu yina ke salaka beto mbi mbala na mbala.

KAPU YA 90

Yezu Kele “Lufutumuku mpi Luzingu”

Inki Yezu ke zola kutuba ntangu yandi me tuba nde bantu yina ke kwikila na yandi “ta fwa ve ata fioti”?

KAPU YA 91

Lazare Me Futumuka

Mambu zole ya mfunu ya me tala kimangu yai ke sala nde ata bambeni ya Yezu kubuya yo ve.

KAPU YA 92

Bantu Kumi ya Maladi ya Lepre Me Beluka Kansi Mosi Mpamba Me Monisa Ntonda

Muntu yina me beluka me monisa ntonda na Yezu kaka ve kansi mpi na muntu ya nkaka.

KAPU YA 93

Mwana ya Muntu Ta Monana

Inki mutindu ntangu yina Kristu ta yala kele bonso nzasi?

KAPU YA 94

Kisambu mpi Kudikulumusa Kele Mfunu Mingi

Na mbandu ya Yezu ya mufwidi mpi ya zuzi ya kukonda lunungu, yandi me monisa mfunu ya kikalulu mosi ya mfunu.

KAPU YA 95

Malongi ya Me Tala Kufwa Makwela mpi Kuzola Bana

Mutindu Yezu vandaka kutadila bana ya fioti me swaswana kibeni ti mutindu balongoki na yandi vandaka kutadila bo. Sambu na nki?

KAPU YA 96

Yezu Me Pesa Mvutu na Toko Mosi ya Kele Mfumu mpi Mvwama

Inki me pusa Yezu na kutuba nde yo kele pete nde shamo kukota na munoko ya sindani kansi yo kele mpasi mingi sambu mvwama kukota na Kimfumu ya Nzambi?

KAPU YA 97

Mbandu ya Bantu Yina Ke Sala na Kilanga ya Vinu

Inki mutindu bantu ya ntete ta kuma bantu ya nsuka, mpi bantu ya nsuka ta kuma bantu ya ntete?

KAPU YA 98

Bantumwa Ke Sosa Bisika ya Lukumu

Yakobo ti Yoane me lomba Yezu bisika ya lukumu na Kimfumu ya zulu, kansi bo mpamba ve ke sosa bisika ya lukumu.

KAPU YA 99

Yezu Me Belula Bifwa-Meso mpi Me Sadisa Zasheo

Yo lenda monana bonso nde masolo ya Biblia yina ke tubila mutindu Yezu belulaka kifwa-meso mosi pene-pene ya Yeriko kele ve na kuwakana, kansi nki mutindu beto lenda monisa nde yo kele na kuwakana?

KAPU YA 100

Mbandu ya Bamine Kumi

Yezu ke zola kutuba nki ntangu yandi me tuba nde: “Konso muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi, kansi muntu yina kele ve na bima, bo ta katula yandi ata bima yina yandi kele na yo”?

KAPU YA 101

Yezu Ke Dia na Nzo ya Simoni na Betania

Maria, mpangi ya Lazare me sala diambu mosi yina me basisa ntembe, kansi Yezu me kotila yandi.

KAPU YA 102

Ntotila Me Kota na Yeruzalemi na Zulu ya Mwana-Mpunda

Yezu me lungisa mbikudulu yina bo bikulaka bamvula 500 me luta.

KAPU YA 103

Yezu Me Tula Diaka Bunkete na Tempelo

Yo ke monana nde bantu yina vandaka kusala mumbongo na Yeruzalemi vandaka kusala kisalu yina ke wakana ti nsiku, kansi sambu na nki Yezu me binga bo miyibi?

KAPU YA 104

Bayuda Me Wa Ndinga ya Nzambi—Keti Bo Ta Monisa Lukwikilu?

Keti luswaswanu kele na kati ya kukwikila na Yezu mpi kumonisa lukwikilu yango?

KAPU YA 105

Yezu Me Sadila Nti ya Bafige Sambu na Kupesa Dilongi ya Me Tala Lukwikilu

Yezu me longa balongoki na yandi mambu ya me tala ngolo yina lukwikilu ke vandaka ti yo mpi yandi me tendudila bo sambu na nki Nzambi me buya dikanda ya Izraele.

KAPU YA 106

Bambandu Zole ya Me Tala Kilanga ya Vinu

Sosa kuzaba ntendula ya kingana ya muntu yina songaka bana na yandi na kukwenda kusala na kilanga na yandi ya vinu mpi ya muntu yina pesaka kilanga na yandi ya vinu na bantu ya mbi.

KAPU YA 107

Ntotila Me Binga Bantu Yina Yandi Bingisaka na Nkinsi ya Makwela

Kingana ya Yezu kele kibeni mbikudulu.

KAPU YA 108

Yezu Me Tina Mitambu Yina Bo Me Tudila Yandi

Ntete-ntete Yezu me kangisa Bafarize munoko, na nima Basaduse, mpi na nsuka kimvuka ya bambeni na yandi.

KAPU YA 109

Yezu Me Monisa nde Bambeni na Yandi Kele Bantu ya Mbi

Sambu na nki Yezu me ndima ve bangindu ya kuswaswana ya bamfumu ya mabundu?

KAPU YA 110

Kilumbu ya Yezu ya Nsuka na Tempelo

Yezu me sadila mbandu ya mufwidi ya nsukami sambu na kupesa dilongi mosi ya mfunu.

KAPU YA 111

Bantumwa Ke Lomba Kidimbu

Mbikudulu na yandi lunganaka sambu na mbala ya ntete na mvu-nkama ya ntete. Keti yo ta lungana diaka na mutindu ya nene na bilumbu ke kwisa?

KAPU YA 112

Bamwense—Dilongi ya Me Tala Kukengila

Keti Yezu me longa nde kimvuka mosi ya balongoki na yandi kele bazoba mpi nde kimvuka ya nkaka kele mayele?

KAPU YA 113

Batalanta—Dilongi ya Me Tala Kuvanda Kikesa

Kingana ya Yezu me tendula mambu yai ya yandi tubaka: “Konso muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi.”

KAPU YA 114

Kristu Me Baka Kimfumu mpi Ke Sambisa Mameme ti Bankombo

Yezu me pesa kingana mosi ya mbote sambu na kumonisa mambu yina ta sala nde bo sambisa bantu kimakulu.

KAPU YA 115

Paki ya Nsuka ya Yezu Me Kuma Pene-Pene

Sambu na nki yo ke benda dikebi na kumona nde bamfumu ya mabundu me ndima kupesa Yudasi bashekele 30 ya mbongo ya bibende sambu yandi tekila bo Yezu?

KAPU YA 116

Yezu Me Longa Kudikulumusa na Paki ya Nsuka

Bantumwa me yituka ntangu bo me mona Yezu me sala kisalu yina mpika fwete sala.

KAPU YA 117

Madia ya Nkokila ya Mfumu

Yezu me sala lusungiminu yina balongoki na yandi ta salaka konso mvula na kilumbu ya Nisani 14.

KAPU YA 118

Bantumwa Ke Tulana Ntembe Sambu na Kuzaba Nani Me Luta Nene

Bantumwa me vila dezia dilongi yina Yezu pesaka bo na nkokila yina.

KAPU YA 119

Yezu Kele Nzila, Kieleka, mpi Luzingu

Yezu me longa kieleka mosi ya mfunu na yina me tala mambu yina muntu fwete sala sambu na kukwenda pene-pene na Nzambi.

KAPU YA 120

Balongoki Fwete Vanda Balutangu ya Ke Buta Mbuma mpi Banduku ya Yezu

Inki mutindu balongoki ya Yezu fwete “buta mbuma”?

KAPU YA 121

“Beno Vanda Kikesa! Mono Me Nunga Nsi-Ntoto”

Nsi-ntoto fwaka Yezu, ebuna nki mutindu yandi me nunga yo?

KAPU YA 122

Kisambu ya Yezu ya Nsuka na Suku ya Zulu

Yandi me monisa pwelele nde katula kugulusa bantu yandi me sala diambu mosi ya mfunu mingi kuluta.

KAPU YA 123

Yezu Ke Samba Ntangu Yandi Kele na Mpasi ya Ngolo

Sambu na nki Yezu ke samba nde: “Katula dikopa yai na mono”? Keti yandi ke buya mukumba na yandi ya kufwa sambu na kupesa bantu nkudulu?

KAPU YA 124

Yudasi Me Teka Kristu mpi Bo Me Kanga Kristu

Yudasi lenda mona Yezu ata bo kele na mpimpa.

KAPU YA 125

Bo Me Nata Yezu na Ana mpi na Nima na Kaifa

Bo me sambisa Yezu ti kukonda lunungu.

KAPU YA 126

Piere Me Buya Yezu na Nzo ya Kaifa

Inki mutindu Piere, muntu ya lukwikilu mpi ya me kudipesaka na Nzambi, me pesa Yezu mukongo kukonda kusukinina?

KAPU YA 127

Sanedreni Me Sambisa Yezu mpi na Nima Bo Me Nata Yandi na Pilate

Bamfumu ya dibundu ya Bayuda me monisa bangindu na bo ya kieleka.

KAPU YA 128

Pilate mpi Erode Me Mona nde Yandi Me Sala Mbi Ve

Sambu na nki Pilate me tinda Yezu na Erode sambu yandi sambisa yandi? Keti Pilate kele ve ti kiyeka ya kusambisa Yezu?

KAPU YA 129

Pilate Me Tuba nde: “Beno Tala! Muntu!”

Pilate mpi me mona bikalulu ya mbote yina Yezu me monisa.

KAPU YA 130

Pilate Me Pesa Yezu na Bantu mpi Bo Me Kwenda Kufwa Yandi

Sambu na nki Yezu me songa bankento yina kele na mawa na kubika kudila sambu na yandi kansi na kudila sambu na bo mosi mpi bana na bo?

KAPU YA 131

Ntotila ya Me Sala Mbi Ve Ke Niokwama na Zulu ya Nti

Yezu me pesa lusilu mosi ya mbote kibeni na muntu mosi ya nku yina kele na zulu ya nti na lweka na yandi.

KAPU YA 132

“Ya Kieleka, Muntu Yai Vandaka Mwana ya Nzambi”

Bimangu yai yonso—mpimpa ya me bwa na ntangu, ntoto ya me nikana ngolo, mpi rido ya tempelo ya me pasuka—me monisa diambu mosi.

KAPU YA 133

Bo Me Yidika Nitu ya Yezu mpi Me Zika Yo

Sambu na nki bo fwete zika Yezu na ntwala nde ntangu kudinda?

KAPU YA 134

Maziamu Kele ya Mpamba Sambu Yezu Kele na Luzingu!

Ntangu Yezu me futumuka, yandi me monana ntete na longoki mosi ya nkento kansi na bantumwa ve.

KAPU YA 135

Yezu Me Futumuka mpi Me Monana na Bantu Mingi

Inki mutindu Yezu me ndimisa balongoki na yandi nde yandi me futumuka?

KAPU YA 136

Yezu na Dibungu ya Nzadi-Mungwa ya Galilea

Mbala tatu, Yezu me yibusa Piere mutindu yandi lenda monisa nde yandi ke zolaka Yezu.

KAPU YA 137

Bantu Mingi Me Mona Yezu na Ntwala ya Pantekoti

Ntangu Yezu me futumuka mpi na ntwala nde yandi mata na zulu, yandi me benda dikebi ya balongoki mbala mingi na kima yina bo ta baka mpi mutindu bo ta sadila yo.

KAPU YA 138

Kristu Kele na Diboko ya Kitata ya Nzambi

Inki Yezu ke sala ntangu yandi ke vingila ntangu yina yandi fwete nwanisa bambeni na yandi?

KAPU YA 139

Yezu Me Nata Paladisu mpi Me Manisa Kisalu na Yandi

Yezu kele ntete ti mambu mingi ya kusala na ntwala nde yandi vutula Kimfumu na maboko ya Nzambi mpi Tata na yandi.

Sambu na Kulanda Mbandu ya Yezu, Vanda . . .

Yezu monisaka bikalulu nana mbala na mbala na luzingu na yandi ya mvimba.

Index ya Baverse

Sadila index yai sambu na kumona kisika yina bo me tubila konso verse ya evanzile na mukanda yai.

Index ya Bambandu

Find Mona kapu ya mukanda yai kisika bo ke tubila konso mbandu ya Yezu.

Ndambu ya Bambikudulu ya Ke Tadila Mesia

Wakanisa mambu ya salamaka na luzingu ya Yezu ti bambikudulu ya Biblia yina ke ndimisa nde yandi kele Mesia mpi na bakapu ya mukanda yai kisika bo ke tubila diambu yango.

Bisika Yina Yezu Zingaka mpi Longaka

Karti yai ke songa bisika yina Yezu salaka kisalu na yandi ya kusamuna.